Píseň EZ 433 - Otče náš, milý Pane

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Otče náš, milý Pane
Stejný nápěv jako: BTS 4

O písni

1. Otče náš, milý Pane, / dej nám Ducha svatého, / prosíme, ať se stane / pro Krista, Syna tvého; / ať nás učí božského / pravdu zákona znáti / proroctví falešného / pilně se vystříhati.

2. Kriste, jenž jsi věrným svým / seslal Ducha svatého, / před věky vyvoleným / od Otce nebeského, / račiž nám této chvíle / téhož Ducha seslati, / abychom tebe mile / mohli v Slovu poznati.

3. Ó milý Duchu svatý, / rač našim hostem býti, / jenž jsi v darech bohatý, / nemeškej k nám přijíti. / Spravuj jazyk k mluvení, / dej dobré naučení, / nachyl uši k slyšení, / zapal srdce k věření.