Píseň EZ 331 - Má víra pohlíží

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Má víra pohlíží

O písni

1. Má víra pohlíží, / Beránku na kříži, / do tvých těch ran; / krev, jež se prýští z nich, / kéž i můj smaže hřích, / bych s tebou v nebesích / měl věčný stan!

2. Sil ty mne, Pane, sám, / ať v mdlobách neklesám, / bych tvým vždy byl! / Ó přijmi oběť chval, / žes za mne život dal, / a dej bych miloval / tě ze všech sil!

3. Bludištěm života, / kde hříchu mrákota, / kde žal a sten, / mé slzy stíraje, / rač vést mě v ty kraje, / kde pravá vlast má je, / kde věčný den!

4. Až vážný smrti mrak / můj navždy zastře zrak, / ty při mně stůj! / Od zlého vyprosti / a přijmi z milosti / do věčné radosti / mne, Pane můj!

Nahrávky


Přílohy