Píseň EZ 327 - Náš Pastýř, věrný Boží Syn

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Náš Pastýř, věrný Boží Syn
Stejný nápěv jako: EZ 527

O písni

1. Náš pastýř, věrný Boží Syn svou láskou ke stvoření je pravým smírcem lidských vin, v něm přišlo vykoupení. Že ve chlévě se narodil, měl k bídným o to blíže, když život pro ně nasadil a dal se cestou kříže.

2. Jde za námi muž bolesti, má tělo vysílené, jímž chrání před zlou mocností své ovce rozptýlené. Kdo zváží všecku pohanu a rány, které sklízí, když chystá naši záchranu, k nám hoří láskou ryzí?

3. Já byl jsem ztracen, našel mě, on, pokorný a tichý; teď vím teprve o ceně, jíž platil za mé hříchy. Smrt za mne Kristus podstoupil, můj život patří jemu. Chci za ním kráčet ze všech sil, čest vzdávat Pánu svému.