Píseň EZ 224 - Práci denní vykonavše

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Práci denní vykonavše

O písni

1. Práci denní vykonavše a k noci se přiblíživše, obraťme své zření vzhůru k nebeského Krále trůnu.

2. Vděčně jemu děkujíce, že jeho svatá pravice duše i těla našeho chránila mocně od zlého.

3. Síly v pracích přidávala, boje vésti pomáhala, přivedla v dobrém svědomí až dne toho skončení.

4. Znajíce své ubohosti, žádejme jeho milosti, nedostatků doplnění i vin sběhlých odpuštění.

5. A majíc' nepřátel mnoho, ó žádejme Pána toho, jenž své chová v bezpečnosti, ať nás chrání svou mocností.

6. Odežeň noční přeludy, nedopouštěj hříchy, bludy, dej svatě odpočívati, v jitře s potěšením vstáti.