Píseň EZ 209 - Ó slunce spravednosti

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Ó slunce spravednosti
Stejný nápěv jako: EZ 130, EZ 190, EZ 373
Biblický text (citát, či parafráze): 2 Te 2,16n

O písni

1. Ó slunce spravednosti,
můj Pane Ježíši,
svou osvěť mne milostí
v čas tento nynější.

Ty, jenž jsi hvězda jitřní,
zaskvěj se v srdci mém,
dej potěšení vnitřní
v Duchu dobrotivém.

2. Ty jsi to světlo světa,
jež vyšlo v temnosti,
svítící po vše léta
nebeskou jasností;

svým pravdivým učením
a životem svatým
i vnitřním obnovením
sloužíš svatě svatým.

3. Ó dej mi Slova tvého
vždy následovati
ať mohu podle něho
vše dobré konati;

království nebeského,
ať hledám nejprve
a spravedlnosti jeho:
ó dej to z lásky své!

4. Pomoz mi dnešního dne
poctivě choditi,
ovoce víry hodné
tvou mocí ploditi;

ať tebe následuji,
můj Pane Ježíši,
o tělo nepečuji
víc nežli o duši.

Nahrávky