Píseň EZ 205 - Chvála Bohu, nový den teď

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Chvála Bohu, nový den teď
Stejný nápěv jako: EZ 455

O písni

1. Chvála Bohu, nový den teď, kterého mi, Bože, zasvěť, ať mi v něm tvé světlo svítí a tvou milost srdce cítí.

2. Ze svého již povstav lože, chválím tebte, věčný Bože, že jsi mi byl této noci k ochraně a ku pomoci.

3. Ó, Ježíši, má naděje, ať se mně i dál tak děje, jak mou potřebu kdy vidíš, mne i vše, co mé je, řídíš.

4. Duchu svatý, tvoje správa nechť se na mně poznat dává, cestou ctnosti dej mi stále kráčet vždycky k tvé cti, chvále.