Píseň EZ 199 - Slož, co srdce tísní

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Slož, co srdce tísní
Biblický text (citát, či parafráze):  1,4

O písni

1. Slož, co srdce tísní, péči světu nech; Pánu pověz v písni o svých strastech všech! V temné noci žele, pospěš k Ježíši; věř a doufej směle, bouř se utiší.

2. Zná Pán, co tě tíží, zná tvé prosby hlas, s pomocí svou v kříži dostaví se včas. Slunko v zlatém lesku vzejde poznovu, ozáří tvou stezku k nebes domovu.

3. Víš-li pak, kdo kvílí v žalu, jak byl tvůj, jdi, jdi v této chvíli a jej potěšuj! Ať se vzepře zlému, času nemaří; s ním jdi, veď ho k svému duše lékaři.