Píseň EZ 198 - Pod ochranou Nejvyššího

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Pod ochranou Nejvyššího
Biblický text (citát, či parafráze): Ž 91

O písni

Pod ochranou Nejvyššího rozvesel se, duše má; strážné oko Tvůrce tvého nespí ani nedřímá.

Pod ochranou Nejvyššího k spáse vede tvoje pouť; v bouřích žití vezdejšího nedá on ti utonout.

Jestli Bůh je skrýše tvoje, tvoje zbraň a záštita, vítězstvím vždy skončíš boje, triumf tebe uvítá.

Rozvesel se, duše v těle, vroucí oběť obětuj; nikdo z ruky Stvořitele nevyrve ti podíl tvůj.


Přílohy