Píseň EZ 177 - Nuž Bohu děkujme

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Nuž Bohu děkujme
Stejný nápěv jako: EZ 164, EZ 392, EG 321
Biblický text (citát, či parafráze):  50,24-26

O písni

1. Nuž Bohu děkujme ústy i srdci svými, který každodenně nám i všem dobře činí. Který od života matek našich s námi byl, i ještě podnes, drží stráž nad námi.

2. Prosme Pána toho, ať nám vždy své milosti udílí pokoje i v svědomí radosti. Ať nás ve své svaté pravdě sám zdržuje a pokut všech časných i věčných varuje.

3. Sláva, čest buď Bohu Otci i jeho Synu, Duchu svatému též, v bytí, moci rovnému. Trojici přesvaté, jak byla vzdávána od věků navěky, buď i nyní dána.

Německy

Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der Große Dinge tut and uns und allen Enden. der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zugut bis hierher hat getan.

2. Der ewigreiche Gott woll uns bei unserm Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort.

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne, und dem, der beiden gleich im höchsten Himmelsthrone, dem dreimal einen Gott, wie es ursprünglich war und ist und bleiben wird so jetzt und immerdar.

Anglicky

1. Now thank we all your God with hearts and hands and voices who wondrous things has done, in whom his world rejoices; who from our mothers’ arms has blessed us on our way with countless gifts of love, and still is ours today.

2. O may this bounteous God through all our life be near us, with ever joyful hearts and blessed peace to cheer us; and keep us in his grace, and guide us when perplexed, and free us from all ills, in this world and the next.

3. AII praise and thanks to God the Father now be given, the Son, and him who reigns with them in highest heaven: the one eternal God whom earth and heav’n adore; for thus it was, is now, and shall be evermore.

Nahrávky