Píseň EZ 174 - Kořte se Pánu

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Kořte se Pánu
Biblický text (citát, či parafráze): Ž 29

O písni

1. Kořte se Pánu, synové Boží, kořte se slávě Všemocného. V ozdobě svaté každý ať složí poklonu slávě jména jeho.

2. Hlas Boha duní přes vody vzpurné, duní a hřímá nad hlubinou. Hospodin trůní v mrákotě chmurné, hlas Boha duní hroznou silou.

3. Hlas Boha duní velebně svatý. Hlas Boha cedry rozlamuje, - libánské cedry, - že hrůzou jatý Libanon celý poskakuje.

4. Libanon skáče, Sirion tančí, jak když se plašit telátko chce. Jako když strachem náhle se splaší divoké mládě jednorožce.

5. Hlas Boha budí ohnivé blesky. Hlas Boha pouště převracuje. Svíjí se Kádes, a pouště všecky hrůza a bolest naplňuje.

6. Hlas Boha duní, že laňka zmetá, v mýtiny lesy proměňuje. - Z Božího chrámu chvalozpěv vzlétá, o jeho slávě vypravuje.

7. Boží trůn svatý nad potopou stál, - věčné je jeho panování. Svému dá lidu Hospodin, náš král, sílu i pokoj v požehnání.

Melodie: Jan Horký Text: podle žalmu 29. J. Batelka