Píseň EZ 166 - Pán Bůh je přítomen

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Pán Bůh je přítomen

O písni

1. Pán Bůh je přítomen, / klanějme se jemu, / přistupujme s bázní k němu! / Bůh je mezi námi! / Ztiš se s uctivostí, / srdce, s čistou upřímností! / On buď jen veleben, / v Bohu život máme, / jemu čest vzdáváme.

2. Pán Bůh je přítomen! / Před ním bez přestání / nebeské se sbory klaní. / Svatý, svatý, svatý, / andělé mu pějí, / slávu jeho vyprávějí. / Též i k nám rač se sám, / Pane, nakloniti, / když tě chceme ctíti.

3. Velebný a svatý / Bože, slavit tebe / toužíme, jak ctí tě nebe. / Před tvým obličejem / chceme vždycky chodit, / rač nás v Duchu, v pravdě vodit, / ať se jen den jak den / v tobě těšit smíme / a tě velebíme.

4. Sprostné si nás učiň, / pokorné a vroucí, / ať tvé lásky slunce skvoucí / hřeje nás, nám svítí, / ať jen tobě, Pane, / radostně se odevzdáme. / Skloň se k nám již ty sám, / přijmi děkování / za své slitování.