Píseň EZ 158 - Samému Bohu sláva, čěst

Zpěvník: Evangelický zpěvník (1979)
Začátek písně: Samému Bohu sláva, čěst
Stejný nápěv jako: EG 179

O písni

1. Samému Bohu sláva,čest / budiž za milost jeho, / která nám v Kristu dána jest, / již se nebojme zlého: / Bůh hotov jest nás spasiti, / nám vždycky dobře činiti. / Velebme jej s radostí!

2. Ovšem, velebíme, ctíme / tebe, Otče s radostí: / nebo, že panuješ, víme, / s dobrotou a s moudrostí. / Přenesmírná tvá moc, Pane; / co ty kdy díš, vše se stane. / Blaze nám, že tys náš Pán.

3. Ó Kriste, Synu jediný / Boha Otce věčného, / jenž uvalil na tě viny / všeho lidu hříšného! / Ó Beránku Boží, tichý, / sejmiž i z nás naše hříchy! / Smiluj se nade všemi!

4. Ó Duchu svatý, mocí svou / řiď a veď nás v každý čas / k službě, k nížto smrtí trpkou / Kristus Pán vykoupil nás. / Na tebe se spoléháme, / těš a spravuj nás, žádáme, / na tebe se spouštíme.

noty, text a možné akordy si můžete stáhnout zde: https://docs.google.com/open?id=0B5MhpPpO3cLEY0poRHc3cEVSRnVOY1JXMWxRcHhpUQ