Bible kralická - Př 1,2

Př 1,2 Ku poznání moudrosti a cvičení, k vyrozumívání řečem rozumnosti,