Bible kralická - Dt 5,4

Dt 5,4 Tváří v tvář mluvil Hospodin s vámi na té hoře z prostředku ohně,