Diskuze k článku: Oprava věže evangelického kostela v Olešnici ve finále soutěže o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj poprvé vyhlásil Soutěž o nejlépe opravenou památku. Do finále soutěže, jejíž vítěz a další dva ocenění mohou získat nemalou finanční odměnu, se dostala také oprava věže evangelického kostela v Olešnici. Přečtěte si o tom více a podpořte v hlasování olešnické.

Téma: Končím, toto nemá smysl!

Od: Anonym: Martin Šanda <> ( ---.111.broadband4.iol.cz )
Kdy: 18. 01. 2008 17:46
Předmět: Končím, toto nemá smysl!

Navigace: link | přehled | fórum
Znovu opakuji, že zde nejde o fundraising ale o soutěž a z Vaší strany o nepochybný podvod v hlasování, což mi u křesťanů velice vadí…
Pokud by ČCE dělala to, co skutečně má, možná by musela měně provádět to, co jí nikdo neuložil, totiž všemožně a odevšad tahat peníze a to postupy mnohdy velmi nevybíravými, jakým ja například tento!
Od: Anonym: marie stolařová <> ( 88.103.92.--- )
Kdy: 18. 01. 2008 23:22
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

Milý Martine, taky jsem si nejdřív řekla: To je ale blbě položená otázka! Jak bych to mohla posoudit? Svoje rozčilení adresuj zřizovateli ankety, aby se zamyslel nad formulací, tam to bude správně. Všichni to chápeme jako hru, ano o peníze, ale hru, kde obsahem přirůstajících bodů jsou sympatie, nic víc a nic míň. Přečetl sis průvodní slovo statečné farářky?
Od: Anonym: Martin Šanda <> ( ---.111.broadband4.iol.cz )
Kdy: 19. 01. 2008 00:31
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

To jsem také udělal:
Vážení!
Velice oceňuji rozhodnutí, uspořádat soutěž: "Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje roku 2007". Taková podpora vhodného přístupu ke kulturním památkám je skutečně velmi žádoucí.
Důrazně však protestuji proti zcela nevhodnému způsobu, kterým závěrečná část soutěže probíhá, totiž webovému hlasování!
Bez znalosti uvedených staveb z autopsie a bez konkrétní znalosti postupů uplatněných při obnově dané památky po mém soudu naprosto nelze posoudit, která z předložených rekonstrukčních akcí si zaslouží ocenění. Tím méně, je-li rozhodnutí dáno do rukou hlasující veřejnosti a ne odborníkům.
Tento anonymní, zcela netransparentní způsob výběru značně diskredituje nejen prestiž celé soutěže ale též celý Krajský úřad Jihomoravského kraje jako jejího vyhlašovatele.
Hned několik hodin po započetí hlasování došlo k hromadnému rozesílání řetězových e-mailů vyzývajících členy a příznivce jedné z nejmenovaných organizací pod níž spadá jeden z nominovaných objektů k hlasování pro tento konkrétní objekt. Výzva k hlasování pro tento konkrétní objekt byla dokonce zveřejněna na jednom webovém serveru. Podobné praktiky se však vzhledem k velmi nerovnoměrnému počtu hlasů zřejmě dějí i u jiných nominovaných objektů.
Osobně se domnívám, že jediným rozumným řešením by v současné chvíli bylo zrušení zmíněného netransparentního a zmanipulovaného veřejného hlasování.
Kvalifikované rozhodnutí o oceněních v této soutěži může vynést pouze odborná komise, nikoli hlasování neinformovaných laiků spojené navíc s masivním, a po mém soudu zcela proti smyslu soutěže jdoucím, získáváním podpory prostřednictvím řetězových e-mailů a podobných praktik, činících z hlasování blamáž a frašku.
– Martin Šanda Student dějin umění na FF UK Praha
Od: Anonym: Tomášek Jiří <> ( ---.adsl.sky.cz )
Kdy: 20. 01. 2008 22:08
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

Vážený pane,než se vyjádřím k Vaší diskuzi,kterou jste dle mého názoru ukvapeně rozpoutal svým důrazným protestem proti podpoře olešnického sboru v soutěži vyhlašené jihomoravskými památkáři mi dovolte uvést následující
1. Ještě před Vašim extemporé a před spuštěním podporou vyjadřovanou v el. hlasování ohlásila ve svém zpravodajství ČT 1 ve zprávách o vyhlášení této soutěže.Při tom však na rozdíl od restaurace Adamovského Světelského oltáře a opravě Litavského zájezdního hostince se o Olešnickém kostele nezmínila . Podotýkám,že po tomto vysílání Litavsý hostinec před Olešnidcký evangelickým kostelem nepatně v hlasování vedl
2. Dne 20.1 v pořadu "Křestanský magazin" vysílaný z Ostravy byl Světelský oltář dosti emotivně propagován.
3. Vaší ctěné pozornosti ušel zásadní fakt,že objekty do této soutěže navrhovali odborníci památkové péče a že již to zaručuje že se jedná ve všech 17 případech o kvalitně z hlediska památkové péče ošetřené objekty. Nedomnívám se,že ani to že jste uspěšným studentem 2,ročnáku dějin umění na FF vám nedává právo o jejich jejich navrhy zpochybnovat. kromě jiného také proto,že jste se proti jisté diskriminaci Oleš.kostela ČT důrazným odporem neozval.
4. Je tedy nasnadě že vyhlášením této soutěže nešlo o to rozhodovat o kvalitě z čistě odborných hledisek,což kromě jiného naznačuje dosti zřetelně výběr zařazených památek,které jsou tak odlišné.že jejich srovnání nemožné.
5. Myslím,že snahou,vyhlašovatele soutěže bylo spíše oslovit širokou veřejnost aby projevila o ochranu kulturního dě- ctví větší zájem a aby tímto způsobem ti kteří se o jejich záchranu zasloužili alespon nějak ocenil.
6. Na rozdíl od Vás vím že olešničtí při opravách krovu věže a střechy svého kostele důsledeně dodržovali všechny požadavky orgánů památkové péče. Nutnost opravy jsem si před prováděnou rekonstrukcí osobně in situ věřil a měl jsem i možnost si dokumentaci prohlédnout. 7 Kdybyste se obtěžoval si prohlédnout v zadání soutěže přiložené fotografie detailů a mohl je konfrontovat s výchozím stavem konstrukcí ani by Vás nenapadlo oprávněnost zařazení tohoto objektu napadat.
8. Ještě Vám chci připomenout,že pro Olešnici a okolí je právě tento kostel jedním z nejvýraznějších prvků vyt- vářející to co se dnes označuje jako "genius loci".
A v neposlední řadě chci Vám sdělit že opravu se postaral diasporní venkovský sbor mající necelých 350 členů z velké části důchodců rozptýlených ve zhruba dvaceti obcích. Již jen tento fakt soudného člověka,který alespon trochu ví co přprava a realizace takového počinu znamené,pobízí aby před statečností lidí kteří toto dílo a navíc dobře a krátkém čase dokázali realizovat smekl a by jim poděkoval.
Srdecně Vás pozdravuji a přeji vše dobré.
Ing Jiří Tomášek
Martin Šanda napsal(a):
To jsem také udělal:
Vážení!
Velice oceňuji rozhodnutí, uspořádat soutěž: "Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje roku 2007". Taková podpora vhodného přístupu ke kulturním památkám je skutečně velmi žádoucí.
Důrazně však protestuji proti zcela nevhodnému způsobu, kterým závěrečná část soutěže probíhá, totiž webovému hlasování!
Bez znalosti uvedených staveb z autopsie a bez konkrétní znalosti postupů uplatněných při obnově dané památky po mém soudu naprosto nelze posoudit, která z předložených rekonstrukčních akcí si zaslouží ocenění. Tím méně, je-li rozhodnutí dáno do rukou hlasující veřejnosti a ne odborníkům.
Tento anonymní, zcela netransparentní způsob výběru značně diskredituje nejen prestiž celé soutěže ale též celý Krajský úřad Jihomoravského kraje jako jejího vyhlašovatele.
Hned několik hodin po započetí hlasování došlo k hromadnému rozesílání řetězových e-mailů vyzývajících členy a příznivce jedné z nejmenovaných organizací pod níž spadá jeden z nominovaných objektů k hlasování pro tento konkrétní objekt. Výzva k hlasování pro tento konkrétní objekt byla dokonce zveřejněna na jednom webovém serveru. Podobné praktiky se však vzhledem k velmi nerovnoměrnému počtu hlasů zřejmě dějí i u jiných nominovaných objektů.
Osobně se domnívám, že jediným rozumným řešením by v současné chvíli bylo zrušení zmíněného netransparentního a zmanipulovaného veřejného hlasování.
Kvalifikované rozhodnutí o oceněních v této soutěži může vynést pouze odborná komise, nikoli hlasování neinformovaných laiků spojené navíc s masivním, a po mém soudu zcela proti smyslu soutěže jdoucím, získáváním podpory prostřednictvím řetězových e-mailů a podobných praktik, činících z hlasování blamáž a frašku.
– Martin Šanda Student dějin umění na FF UK Praha
Od: Uživatel Evangnetu Tomáš Volf <>
Kdy: 22. 01. 2008 18:32
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

5. Myslím,že snahou,vyhlašovatele soutěže bylo spíše oslovit širokou veřejnost aby projevila o ochranu kulturního dě- ctví větší zájem a aby tímto způsobem ti kteří se o jejich záchranu zasloužili alespon nějak ocenil.
Ještě doplním že u většiny památek je takováto odměna velmi "směšná" když uvážím kolik oprava takových památek stojí a že je u většiny případů značně dražší než kdyby se zbourala a postavilo se tam něco "podobného". Ale každá sebemenší finanční podpora pomůže a je to jen taková nepatrná injekce. Myslím že i lépší vynaložení peněz daňových poplatníků než když by se to dalo na něco jiného. Navíc je to i reklamou Jihomoravského kraje protože se všechny nominované památky díky novinářům dostanou víc na povědomí lidí a kór ta která to vyhraje… A můj názor je takový že snad ani lepší reklama pro kraj není než pěkně a architektonicky velmi přísně opravená historická památka.
Od: Anonym: Martin Šanda <> ( ---.111.broadband4.iol.cz )
Kdy: 22. 01. 2008 18:59
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

Několik reakcí:
1) Nikde jsem neuvedl, že by Olešnický kostel byl špatně obnoven. Pouze to naprosto nedokážu posoudit.
2) To, že jsou jinými médii "protěžovány" zase jiné památky nemění nic na tom, že mi daný postup nelíbí, naopak, dokládá to zásadní nevhodnost celého webového hlasování.
3) Světelský oltář je suverénně nejvýznamnější památka z těch patnácti, snad nepřeháním, řeknu-li že je to památka evropsky významná. To samozřejmě neříká nic o kvalitách restaurování, opět to pouze dokazuje nevhodnost zvoleného postupu. Jednotlivé památky chtě nechtě prostě vždycky budou při tomto způsobu hlasování nějakým způsobem znevýhodněny.
4) Je to sice marginálnost, ale kde jste vzal ten notně zastaralý údaj o ročníku, mého studia? Když už vytahujete podobné poněkud podpásové argumenty, opravte zmíněné číslo ze dvojky na pětku, nebo možná spíše šestku, neboť jsem v průběhu svého studia rozkládal ročník.
Od: Uživatel Evangnetu Tomáš Volf <>
Kdy: 22. 01. 2008 18:24
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

Mě toto hlasování nepřijde podvodné, každý přeci hlasuje jak chce - nikdo nikoho do ničeho nenutí. Ovšem něco jiného by bylo kdyby se uvedl odkaz přímo na hlasovací odkaz. To by bylo z mé strany naprosto nepřípustné - spoustu lidí by nevědomky odhlasovalo - mnozí obezřetnější by ten odkaz dříve prostudovali. Myslím že hlasování se může každou chvíli ohromně změnit - v hospodě mohou klidně rozdávat propagační letáčky s adresou na hlasování. Ovšem my (Fakulta Informačních Technologií VUT v Brně) zde máme také svého zástupce v podobě Starého pivovaru (mě je spíše líto že byl nominován Starý Pivovar a ne areál kartuziánského kláštera který se mě osobně zdá daleko hezčí); leč to nikde není uvedeno, takže pod pojmem právnická osoba si leckdo může představit i podnikatele či bohatou firmu. Na přiložených fotkách dle mého názoru nejsou ani náhodou vystihnuty ty nejlepší ukázky toho co všechno se povedlo pěkně zrekonstruovat a s jakou úspěšností.
Od: Kazatel ČCE Filip Keller <>
Kdy: 19. 01. 2008 00:31
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

Martin Šanda napsal(a):
Pokud by ČCE dělala to, co skutečně má, možná by musela měně provádět to, co jí nikdo neuložil, totiž všemožně a odevšad tahat peníze a to postupy mnohdy velmi nevybíravými, jakým ja například tento!
Martine, tohle je velice nevybíravé obvinění, pokud ho nejsi schopen obhájit.
Od: Anonym: Martin Šanda <> ( ---.111.broadband4.iol.cz )
Kdy: 19. 01. 2008 01:02
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

Bohužel jsem a velmi mě to mrzí. Za generalizaci se ovšem omlouvám, byla nevhodná…
Od: Uživatel Evangnetu Eva Tkadlečková <>
Kdy: 20. 01. 2008 14:30
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

Martine, obávám se, že jsi si ne moc dobře přečetl "Vyhlášení a podmínky soutěže" - viz krajský web. Tady nejde o posouzení vhodně zvolených stavebních technologií a dodržení architektonického rázu - na to jsou tu opravdu jiní. Vyhlašovatel píše, že chce motivovat vlastníky, zvýšit zájem veřejnosti apod. Domnívám se tedy, že je žádoucí "dát vědět co nejvíce lidem", že je tu něco opraveno a ty laiku dej hlas tomu, co je tvému oku či srdci libé. V čem vidíš podvodné hlasování?
A ještě jedno moudro na závěr si dovolím - fundraising v doslovném překladu znamená zvyšování či budování fondu, resp. finančního obnosu určeného k určitému cíli. (úvod, FR aktivity, vydal Portál r. 2005).
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 20. 01. 2008 20:06
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

Také já nepovažuji soutěž ani získávání hlasů do ní pomocí e-mailů které mi teď chodí, za morální. Nechtěl jsem se tím, či lépe: neměl jsem odvahu se tím zabývat veřejně. Musím však nyní statečnějšího Martina Šandu podpořit.
Od: Anonym: Martin Fér <> ( ---.207.broadband3.iol.cz )
Kdy: 24. 01. 2008 10:12
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

Také by rád slyšel konkretizaci toho obvinění, že církev odevšad tahá peníze a to postupy mnohdy velmi nevybíravými.
Celkem by mě také zajímalo, co odpověděl na tvůj dopis jihomoravský kraj. Za co ten dopis v této situaci považuji, raději nenapíšu. (Jemnými slovy za podraz vůči těm, kdo se o něco snaží - v tomto případě olešnické. Chápu tvůj osobní nesouhlas s takovýmto způsobem hlasování, ale klidně sis ho mohl nechat na později, třeba až skončí to hlasování. A je koneckonců jedno, jestli o případnou výhru příjde ta či ona z patnácti památek, protože bych řekl, že si ji zaslouží všechny. Ale to se snad nestane.) Také semtam sháníme peníze na nějaké opravy a stavby (asi hold jako sbor neděláme, co dělat máme, když se nám to samo a zadarmo neopraví) a číst pak takovou reakci, to by mi fakt dodalo chuti ještě něco někdy opravovat. A že tě nezajímá zájem veřejnosti (sem se dočetl na jiném vláknu této diskuse) - tak to je taky fajn. Architektuře (pro mimozemšťany?) zdar!
Od: Anonym: Martin Šanda <> ( ---.111.broadband4.iol.cz )
Kdy: 27. 01. 2008 03:39
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

Za ten výrok se omlouvám, byl napsán v afektu, ostatně jako většina toho, co jsem zde napsal…
Pokusím se jej však vysvětlit.
Znám jednu stanici ČCE (nebudu jmenovat) kde někdy na počátku devadesátých let postupně a nepochybně zázrakem vznikla skupinka lidí. Aby to nebylo tak idylické, tak tato skupinka už asi deset let spíše stagnuje, neroste. Přesto si její zakladatel spolu s farářem daného sboru vysnili nový sborový dům. Tento sborový dům byl také nakonec postaven, ale osobně se nemohu zbavit dojmu, že spíše než, že by toto dílo bylo dáno tak nějak z boží milosti a jako výsledek intenzivního zápasu, hledání a modliteb, bylo takříkajíc vydupáno ze země. Peníze na ně přišly ze všech možných fondů, mj. od spřátelených sborů z Německa a Rakouska. Otevření bylo velikou slavností na níž se především děkovalo přítomným zástupcům dárců, ale o Kristu přítomná (nevěřící) veřejnost neslyšela mnoho, přestože to byl na dlouho poslední den, kdy přišla a byl jí plný sál. Na závěr byla Večeře Páně a přítomní nevěřicí hosté stáli vzadu a klopili zraky, protože pořádně nevěděli co mají dělat a co se to vlastně děje…
Přestože se stále mluvilo o tom, jaké možnosti nový sborový dům přinese, je dnes využíván prakticky pouze pro nedělní bohoslužby, na něž nevěřící lidé stejně nepřijdou… Jakékoli misijní pokusy dávno ustaly a sboreček připomíná skupinku unavených lidí, kteří by především sami potřebovali hlubokou pastorační pomoc…
Vedle toho mohu dát příklad sboru jehož jsem členem a který vznik před osmi lety. Dnes má odhadem kolem sedmdesáti (nevím to z hlavy) členů, stačil založit jednu misijní stanici, udála se zde řada křtů, přišla řada nevěřících lidí a když jsme vybírali peníze na byt pro vikáře, který působí ve zmíněné stanici, tak to bylo s bázní a třesením, protože tři miliony jsou hodně velká částka… Ale nepochybně zázrakem se všechny ty peníze podařilo velice rychle shromáždit a byt zakoupit…
Nechci působit dojmem, že se vytahuju, ale vnímal jsem obojí, jak stavbu sborového domu v nejmenovaném městě tak sbírku na byt v našem sboru a byla tak zcela jiná atmosféra, zcela jiný duch…
Strašně moc bych ČCE přál, aby její sbory nezely prázdnotou, aby byla v Kristu silnou církví, která má co nabídnout lidem, ale stále znova se nemohu zbavit dojmu, že řada farářů už dávno zapomněla kázat Krista ukřižovaného a už jenom s velikým vypětím a uštvaností udržují provoz ve svých poněkud vylidněných sborech, ve skupinkách deseti lidí pořádají nákladné opravy sborových domů, které jim padají na hlavu a nic jiného jim nezbývá čas…
Možná (a to píšu jako milovník umění) by bylo lepší, kdyby ty rozlehlé stavby třeba i zchátraly a spadly, ale kazatelé zvěstovali takové Slovo, že se nevěřící lidé uslyší a půjdou za nim… Nic víc a nic míň… Pozice udržovatelů tradic je nejen nevděčná, ale myslím, že i chybná…
Od: Anonym: Martin Šanda <> ( ---.111.broadband4.iol.cz )
Kdy: 27. 01. 2008 03:47
Předmět: Re: Končím, toto nemá smysl!

PS: Omlouvám se za překlepy, už čtrnáct dní válčím s virózou, z níž se tento týden vyklubala angína. Není mi proto moc dobře, špatně se soustředím a občas mi vypadávají písmenka, nebo píšu jiná než jsem chtěl…