Oznámení: FS ČCE v Praze 4 - Jižní Město hledá faráře/farářku

Oznámení > Kazatelská místa

FS ČCE v Praze 4 Jižní Město hledá faráře/farářku sboru s možností nástupu od září 2022 nebo dle dohody později.

FS ČCE v Praze 4 Jižní Město hledá faráře/farářku sboru s možností nástupu od září 2022 nebo dle dohody později.
V souladu s pravidly povolání kazatelů a kazatelek uvítáme faráře/farářku, který/á bude pečovat o život našeho sboru v oblastech uvedených v Povolávací listině. Z mnoha činností bychom rádi zdůraznili oživení práce s dětmi a mládeží, sborovou diakonii a široce pojaté vztahy v lokalitě.
Náš sbor je malý a v současné době nemáme zastoupeny všechny věkové skupiny. Přesto věříme, že jsme schopni nabídnout živé společenství a budoucímu faráři/řce ochotné spolupracovníky. Náš sborový dům poskytuje vhodné podmínky jak pro sborový život, tak pro další aktivity. V neposlední řadě také pro bydlení farářské rodiny.
Kurátorka a staršovstvo sboru by uvítali, kdyby zájemci mohli na adresu kurátorky sboru zaslat krátký dopis, v němž uvedete, v čem spatřujete své obdarování, zkušenosti a oblasti, kterými byste rád/a obohatil/a život našeho sboru.
Velmi se těšíme na kontakt s Vámi.
kurátorka: Hana Štěpánková,
Inzerent: Uživatel Evangnetu Hana Štěpánková <>
Stav: vyřízeno