Oznámení: Sháníme řečníky pro seniorátní setkání

Oznámení > Různé

PORADNÍ ODBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ LAIKŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU vybízí sestry a bratry, faráře i laiky, schopné vyučovat a přispět, aby nám připravili přednášku či program pro presbyterní konference na některé z níže uvedených témat. Své návrhy posílejte prosím na adresu . Všem kdo zašlou své příspěvky dle našich požadavků odpovíme, autory, jejichž příspěvky by splnily naše očekávání, oslovíme s prosbou o jejich realizaci při některém z našich Seniorátních setkávání (dříve Presbyterní konference) (březen/říjen).

POŽADAVKY:
 1. Text přednášky, nebo projekt programu i s popisem method komunikace, které by řečník hodlal uplatnit.
 2. Stručný komentář v rozsahu A5 formát: jak vidí autor problém, jak jej analyzuje, jak jej řeší, na jaké principy se odvolává …

TÉMATA A TÉMATICKÉ OKRUHY:
 • smíšená manželství
 • rodina faráře/farářky - co od ní sbor očekává, může očekávat, čím ji může podpořit
 • peníze, vytěsňování zvěsti z církve ekonomickými starostmi
 • aktivizace laiků, aktivní zájem, malá angažovanost pro funkce a služby
 • theologický úkol starších - laická theologie
 • vyučování náboženství
 • financování církve
 • o písních z Evangelického zpěvníku včetně dodatku
 • odpovědnost křesťana za životní prostředí
 • sebereflexe církve po pádu totality
 • fenomén "Hromádkovectví"
 • církevní tisk
 • navrhované změny v církevních řádech a zřízeních
 • "Českobratrství" - vyznavačská pozice nebo nacionalismus a sentiment (množící se návrhy na změnu názvu periodik i církve samotné)?

Prosíme o zveřejnění naší výzvy ve všech sborech s nadějí, že objevíme v potenciálu ČCE nová jména, která mají čím prospět ze svých obdarování. Plakát ve formátu pdf je ke stažení zde.
Inzerent: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Stav: trváKontaktní formulář


<Neověřeno!>

Re: Sháníme řečníky pro seniorátní setkání

Ověření emailu