Sbor ČCE PRAHA 10 - STRAŠNICE

adresa:
Kralická 1001/4
100 00 Praha 10 - Strašnice
tel: 274 811 226
mobil: 739 716 018
web:
strasnice.evangnet.cz
Youtube:
Facebook
Bohoslužby online
email:

poloha:
50°4'31"N, 14°29'25"E (okolí)
seniorát: pražský
kód sboru: 0125
kazatel: f. Martin Sabo  (od roku 2016)
(viz též historii kazatelů na sboru)
kurátor: Martin Šubert

bohoslužby: 9.00
děti: pátek 15:00
mládež: středa 18.00
dorost: středa 15:30, čtvrtek 16:00
třicátníci: 2. a 4. čtvrtek od 19:00
biblická: pro starší generaci středa 14:00
zpěv: pátečníci s biblickou úvahou 19:30, 2x měsíčně

členů: 596 (k 1.1.2021)
založen r.: 1937 (od r. 1921 kazatelskou stanicí, nebo filiálkou jiného sboru)

IČO: 47610484
Číslo účtu: 283574329/0800

  • Aktualizace: 29. 10. 2021, ÚCK (synodní rada) Martin Balcar

Nejbližší sbory/stanice

Orientační mapka *


* Po kliknutí se zobrazí interaktivní mapa okolí sboru.

Schematismus – poslední změny