Téma: Večeře Páně pro nepořtěné?

Od: Anonym: Marie---.koleje.cuni.cz )
Kdy: 05. 02. 2019 08:57
Předmět: Večeře Páně pro nepořtěné?

Navigace: link | přehled | fórum
Dobrý den, již nějakou dobu se potýkám s jedním dilematem.
Se svým kamarádem pravidelně přistupuji k Večeři Páně. Nepocházím z církevně založené rodiny, cestu jsem si musela vyšlapat sama. Moje první VP proběhla poněkud nestandardně, na bohoslužbu mě tenkrát nějak "zavál vítr" (ještě ke všemu to bylo v katolickém kostele!, tolik lidí na podzimní školce mládeže by se k nám na faru nevešlo :-)), a protože jsem nebyla pokřtěná, styděla jsem se a neviděla jsem příliš do zákulisí ČCE, nechtěla jsem se účastnit. Tenkrát mě on přesvědčil, že tam mám své místo a že on také není pokřtěný. Byl to silný zážitek. Dlouho a pečlivě jsem rozmýšlela, kde se nechat pokřtít - ČCE to vyhrála. S tím jsem také vždy k VP přistupovala - že je to jenom otázka času, že mi nic nebrání, že s tím otevřeně počítám. Náš farář se se mnou a oním kamarádem bavil o svátostech v ČCE, vše s námi probral, uvedl nás do historie, ukázal provázanost křtu a VP. Kamarád připustil, "že by to šlo", dál se však o tom se mnou a nikým nechtěl příliš bavit. Má ideologický problém s tím, "někam patřit", že když se nechá pokřtít u ČCE (kam běžně chodí na bohoslužby), bude oficiálně evangelík a bude muset dodržovat "seznam typických věcí pro evangelíky", což nechce. Jeho rodiče byli v minulosti Svědkové Jehovovi, nyní adventisté sedmého dne. Na evangelické bohoslužby začal chodit díky mně, předtím tak nečinil. Jsem již 14 dní pokřtěná (je to super), on otevřeně prohlašuje, že se pokřtít nechce, že je to příliš "církevní". S VP však z nějakých důvodů nemá problém. Jak se k tomu postavit? Je tohle správné jednání? Moje svědomí by to neuneslo, připadala bych si jako parazit u stolu Páně (a to jsem mu také taktně naznačila). Má právo farář odmítnout vysloužit VP někomu takovému? Jak moc otevřené společenství je kruh VP?
Děkuji za názory.
Zdraví, Marie
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 02. 2019 10:25
Předmět: Re: Večeře Páně pro nepořtěné?

Názor jen můj. Zkusím jít po rovině prožitkové. Nebude to v souladu s dogmatikou.
- V dnešní době máme vůbec problém brát na sebe závazky a zodpovědnost (a někam patřit, to s tím souvisí).
- Křest je výrazem vděčnosti - pokud jsem si prožil, že žiju z Boží síly a moci a milosti. Tak na to Bohu odpovídám tím, že se k němu přiznávám ve křtu. Přiznání k církvi je až důsledkem. Bez přetlaku vděčnosti nemá křest smysl. - To, jak váš kamarád přistupuje teď, je obdoba toho, jak Ježíš stoloval s těmi, kteří asi ve velké většině pokřtěni nebyli.
- A prožitkově o večeři Páně: co by váš kamarád řekl, že prožívá při přistupování? Proč je pro něj přitažllivé?
Od: Anonym: Marie---.koleje.cuni.cz )
Kdy: 05. 02. 2019 11:12
Předmět: Re: Večeře Páně pro nepořtěné?

Děkuji za odpověď! Je zajímavé, jak se člověk v ČCE může setkat s plejádou pohledů na danou problematiku. Myslím si, že onen člověk Večeři Páně prožívá opravdu silně, je velice nábožensky založen, víru v sobě nosí už od mala, stejně jako jeho sourozenci. O to zvláštnější je onen "odpor ke křtu", o to, veřejně se k tomu přiznat. Zkusím ještě jednou dialog, zajímat se o to, jak Večeři Páně vnímá. Večeře Páně je sice pro všechny, kdo z nás má právo ukazovat, kdo smí a kdo nesmí (jak se činí u ŘKC…)? - na druhou stranu, když něco beru (ač je mi to dáváno nezištně, z dobré vůle a lásky), je dobré podle toho také jednat. Pokud mám problém přihlásit se k tomu, kdo mě altruisticky obohacuje, asi by bylo dobré se zamyslet nad tím, jestli bych neměla něco změnit…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 02. 2019 11:24
Předmět: Re: Večeře Páně pro nepořtěné?

Já myslím, že taková variabilita pohledů v evangelické církvi zase není. Spíše různost slovních vyjádření a důrazů. Jediná věc, v které jsem se při svém předchozím psaní nepřidržel dogmatiky je, že podle ní "není správné, když někdo věřící křest dlouhodobě opomíjí". - Kdybych se s Vašim kamarádem potkal, očekával bych, že na mě vybalí s žádostí o křest spojený stud: stud vystoupit před lidi. Takových případů jsem už zažil více. - Zkuste se ho tedy zeptat na jeho prožívání večeře Páně.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 02. 2019 17:00
Předmět: Jančovi

Jančovi: Tak jsme byli smazáni, a já asi tuším proč. Objevilo se tady vážně míněné téma, a vy jste ho zase neslušně shodil. Ale něco z vaší námitky bych vážně vzal. Pochopil jsem ji jako nedůvěru k prožitkům. Večeře Páně "je" hostina s Kristem, to je důležité, jaký je můj "prožitek" při ní je důležité méně. Takhle jsem to i slýchával od starší teologické generace. Podle mého je však prožitek/zkušenost důležitá podstatně. A naopak jeho dogmatické pojmenování může kolísat.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 06. 02. 2019 12:11
Předmět: Re: Večeře Páně pro nepořtěné?

Marie napsal(a):
 Děkuji za odpověď! Je zajímavé, jak se člověk v ČCE může setkat s plejádou  pohledů na danou problematiku.  Myslím si, že onen člověk Večeři Páně prožívá opravdu silně, je velice  nábožensky založen, víru v sobě nosí už od mala, stejně jako jeho  sourozenci. O to zvláštnější je onen "odpor ke křtu", o to,  veřejně se k tomu přiznat.  Zkusím ještě jednou dialog, zajímat se o to, jak Večeři Páně vnímá. Večeře  Páně je sice pro všechny, kdo z nás má právo ukazovat, kdo smí a kdo nesmí  (jak se činí u ŘKC…)? - na druhou stranu, když něco beru (ač je mi to  dáváno nezištně, z dobré vůle a lásky), je dobré podle toho také jednat.  Pokud mám problém přihlásit se k tomu, kdo mě altruisticky obohacuje, asi by  bylo dobré se zamyslet nad tím, jestli bych neměla něco změnit…
Tvého kamaráda naprosto chápu. Jde o psychický blok, nikoliv věroučné selhání. Jestli prožil dětství v tak manipulativním a cenzurujícím prostředí, jako jsou Svědci Jehovovi, po té pokračoval u Adventistů sedmého dne, tak se ničemu nedivím. Zázrak je, že neodpadl od víry. Já vyrostla v podobně šíleném prostředí a představa, že mě lapila nějaká církev do svých okovů, není vůbec příjemná. Zkus se na to podívat z tohoto hlediska.
Od: Anonym: Marie---.koleje.cuni.cz )
Kdy: 06. 02. 2019 12:29
Předmět: Re: Večeře Páně pro nepořtěné?

Ano, může to nahrávat této domněnce, skutečnost je ale ještě zamotanější (asi jako u všeho), k učení Svědků ani adventistů nepojímá negativní postoj, spíše se jich zastává a nechápe, proč je ostatní církve nezvou na ekumenická setkání, ale to je vedlejší.
Spíš mě zajímalo, jak se ČCE staví k návaznosti svátostí. Podle jedněch Večeře Páně má logicky navazovat na křest, někteří "starousedlíci" nepovažují za přípustné, aby přijímali nepokřtění, jinde zase k VP přistupují nepokřtění jako katechumenáti, další jsou liberální a ponechávají to zodpovědnosti a svědomí daného člověka, že ví, proč k VP přistupuje a jaký má přesah.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 02. 2019 14:40
Předmět: Re: Večeře Páně pro nepořtěné?

.. jen drobnosti: 1) Svědkové nejsou křesťani, když neznávají Krista jako Spasitele, a jsou sektáři, když tvrdí, že oni jsou jediná pravá církev; 2) adventisté se v České republice ekumény běžně účastní; 3) to, že k VP přistupují už ti, kdo se na křest připravují (nebo: po křtu touží), je věroučně korektní (prodělali už "křest touhy").
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 06. 02. 2019 21:39
Předmět: Re: Večeře Páně pro nepořtěné?

To se musí opravit, pane Vrána, ať tady nevyrábíme hereze a religionistické chyby.
1) Jehovisté uznávají Krista jako Spasitele. Neuznávají ale jeho pravé božství, proto nejsou z pohledu církve křesťané, mají jiného Krista.
3) Odkdy má ČCE křest touhy? To je termín katolické sakramentologie a vztahuje se jen na toho, kdo ZEMŘEL v touze po křtu.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 02. 2019 21:57
Předmět: Re: Večeře Páně pro nepořtěné?

Jančo, dobrý. Máte pravdu. - Teď už ho opravdu nazývají i Spasitelem. Je Spasitel "jako stvořený anděl" apod. Jejich učení se proměňuje. Sám jsem před léty četl v jejich brožuře zdůvodnění, proč NENÍ Ježíš spasitel. Ale už bych to nedohledal. - Proč by nemohl evangelík mluvit o křtu touhy? Touha je podstatou křtu u všech křesťanů. A že toto katolíci zmiňují především pro případy, že se někdo nedožije obřadu křtu, to je pochopitelné. - Ale znovu říkám, předevšém oceňuji, že se snažíte o pravdivé myšlenky.