Téma: Víra nebo skutky

Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 30. 10. 2018 00:02
Předmět: Víra nebo skutky

Navigace: link | přehled | fórum
Někdy mám pocit, že oblíbená věta křesťanů - Jsem člověk hříšný - a současně vyznání - Vyznávám Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele - umožňuje takovým osobám nic nedělat a být v klidu. Zeptat se na skutky je kolikrát považováno až pomalu za rouhačství. Jaký má ale takový život hodnotu? Osobně si nemyslím, že se jednou bude Bůh zajímat o mou víru, ale bude chtít vědět, co jsem v životě udělala, komu jsem pomohla, s kým jsem se rozdělila, koho jsem podpořila, koho jsem ušetřila nesnází a ne kolikrát jsem vyznala Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele a kolikrát jsem se v životě bila v prsa, jaká jsem veliká hříšnice.
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 30. 10. 2018 08:44
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Mnoho lidí, duchovně nic nedělá. Pokud vezmeme v potaz např. katolické modlo - služebnictví, je opravdu směšné sníst v neděli oplatku(v proměnu nevěřím), nebo si koupit odpustek. I kdyby ten člověk udělal dobrý skutek jednoduše nežije podle Krista. Vím, že je to asi těžké pro někoho pochopit, ale skutky opravdu nemohou zachránit člověka. Víte věci děláme a dějí se a pokud by jsme je chtěli předkládat, tak je v podstatě raději nedělejme. Každou chvilkou se dějí malé zázraky a někdy stačí dobré slovo, pochopení… A zato zase musíme poděkovat a chválit pána.
Pocit, že se musím být do prs je svazující, to po mě asi nikdo nechce… vidím víru jako přátelství.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 30. 10. 2018 09:09
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Víra a skutky musí spolu souviset. Asi jako kořen a plody stromu. Reformátoři byli proti skutkaření, proti myšlence, že skutky jsou samospasitelné - byli proti běžné soudobé praxi tak ostře, že to formulovali v myšlence vyhrocené opačně: že jsme spaseni pouhou vírou. Myšlence, která je tak snadno znepochopená. - Ale pojďme od dogmatiky k běžnému životu. Nezáleží jen na tom, kolik dobra vykonáme, ale také na tom, co nás k tomu vede, jakou motivaci k tomu dobrakonání máme (z jaké víry jednáme). Například 1) někdo třeba koná dobro, protože potřebuje, aby ho druzí chválili. Koná ho tedy proto, aby udělal dobře sám sobě, aby se mohlo pyšně nafouknout jeho ego. Možná tedy fakticky vykoná mnoho dobra, ale snad chápeme, že pro něj samého to skutečně dobře není. Nebo 2) někdo jiný obětavě pomáhá těm nejpotřebnějším, a skrze jejich bídné příběhy žije náhradně svůj život, který jinak je prázdný, s kterým by si jinak rady nevěděl. Svůj život řešit neumí, a aby ho řešit nemusel, řeší životy cizí.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 30. 10. 2018 09:30
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Keltiku, ale uvědomělý katolík když učiní vážnější hřích, tak sprintuje ke zpovědi, ale ČCE hřích toleruje nebo dokonce i schvaluje.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 30. 10. 2018 09:53
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Jo jo, Jančo, vy potřebujete vidět všechno tak vyostřeně protievangelicky. Ale tak černobílé, jak popisujete, to není. Tak pojďme rozlišovat trochu jemněji. Nejprve: my dva se spolu shodujeme v názoru, že evangelická církev některý hřích toleruje nesprávně, nebiblicky. Ale pak: že nemáme brát hřích přespříliš vážně, je myšlenka taky reformační. Vy říkáte, že jste sečtělý. Tak jste jistě nepřehlédl, že všechny katolické výklady o zpovědi mají obsáhlou část o typicky katolickém nebezpečí skrupulóznosti: že mám pořád strach, jestli jsem nějaký svůj hřích nepřehlédl a nepominul, že mi neustálý strach, abych nejednal hříšně brání v tom, abych jednal vůbec či jednal svobodně a radostně. Proti tomu říká Luther své "Hřeš odvážně". "Odvážně hřeš - a ještě odvážněji věř", protože hřích tě doprovází stále, ale ty jsi pod příkrovem Boží milosti, a to je důležitější.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 30. 10. 2018 10:20
Předmět: Re: Víra nebo skutky

P. Vrána: Odvážně či směle hřeš řekl Luther v souvislosti s neposlušností papeži, o tomto hříchu to mluvil. Proti tomu také jeho 1. teze - celý život křesťana má být pokáním. Ve strachu je katolík, který žije karikaturu katolické zbožnosti, nějakou středověkou, nebo minimálně předkoncilní.
Keltik: Vyznávejte hříchy jedni druhým; a cožkoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi… To je biblická podpora zpovědi i jejího svátostného charakteru ex opere operato.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 30. 10. 2018 11:05
Předmět: Re: Víra nebo skutky

"Směle hřeš" - nevím proč potřebujete platnost takové silné pastorační věty (z krásného dopisu Melanchtonovi) zrušit tím, že se vztahovala jen na cosi. Reformátor sám ví, že stále silně hřeší, ale ještě silněji věří a raduje se v Kristu, jenž je Pánem nad hříchem. A že má hříchů litovat a snažit se je napravovat - to si s tím přece neprotiřečí. Naopak, vědomí milosti může být motorem správné lítosti a nápravy. Pro mě tohle všechno nejsou jen věty dogmatiky, ale objevené struktury křesťanské duše.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 30. 10. 2018 11:28
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Jančo: když mluvím o sobě, řeknu slovo i o vás. Nemůžu za tím, co píšete, nevidět znovu váš vnitřní boj a rozpor, kdy v sobě cosi potlačujete. Pro vás je věta "odvážně hřeš, ale ještě odvážněji věř" prostě nebezpečná. Teď to prosím nemyslím jako útok proti vám, byť to vaše podvědomí bude takto vnímat. Třeba zrovna vy byste se nad tou Lutherovou větou měl zamyslet nejvíce. Za sebe pastoračně garantuji, že je pravdivá.
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 30. 10. 2018 12:47
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Jančo, vyznat se veřejně z hříchu, je přeci něco jiného než si myslet, že mě zachrání nějaký prostředník…
Vzhledem k tomu, že znám i pozadí kat. ceremonie, nemohu za sebe toto přijmout…
Karikatura předkoncilní má nový kostým, odpustek dostaneš, svatým se také lze klanět, a to nemluvím o modlitbě k nim…
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 30. 10. 2018 13:50
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Katolík se má klanět jen Bohu a kněz není prostředník. To kdybys řekl na nějaké zkoušce z dogmatiky, tak na tebe profesor ukáže prostředník.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 30. 10. 2018 14:16
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Jančo, oceňuji, že tu tak bráníte ř-katolickou víru proti vulgarizaci
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 30. 10. 2018 14:47
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Jančo, takže jinými slovy potvrzuješ, že ve vztahu s Bohem není potřeba. Ona se skromnost na zlatém podnose špatně nosí… A pokud se vrátím k praktikám modliteb k různým svatým, z mého hlediska také nemohou prostředníci. Na jakém základě je tedy vybudováno obrovské monstrum prázdnoty?
Dovoluji si použít slova papeže Františka, jasně vyvrací Tvé tvrzení: "Kněz je prostředník, který ztrácí sám sebe, aby sjednotil různé strany. Dává svůj život, sebe samého, svoji námahu, svoji práci. Sjednocuje lidi, aby je vedl k Ježíši. Logika Ježíše jakožto prostředníka je totiž právě logikou zřeknutí se sebe samého. Svatý Pavel v listě Filipanům to říká jasně: „Zřekl se sám sebe“."
Dogmatiku naštěstí nestuduji, ale vidím, že ty také asi o tom mnoho nevíš…
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 30. 10. 2018 15:55
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Tak to budou různé významy toho slova prostředník. Prostředník spásy je jen Ježíš, a to i pro katolíka. Prostředník pak může být i ten, kdo spojuje lidi ve sboru, až po vztyčený prst "fak of bejby", ale to jsou prostředníci v jiném smyslu. Papá Františka vnímám jako prostředníka lásky, skromnosti, prostředníka mezi církví a lidmi mimo církev, protože jí dělá lepší jméno. Svatí v nebi jsou přímluvci, né prostředníci. Máte binec v pojmech.
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 30. 10. 2018 16:18
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Jančo toto je ztráta času… binec v pojmech nemám, jde spíš o chytání za slovo… papež prostě není můj idol a dogmatika kat. církve mě také nebere.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 30. 10. 2018 16:27
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Jančo, znovu říkám, dobře odpovídáte. Ale možná JP2 myslel slovo "prostředník" i ve významu "mezi Bohem a lidmi". Jak to, že tak výslovně protiřečil nauce, že "prostředník je jediný, Ježíš Kristus"? Asi to trochu zkratkovitě smíchal s dalším dogmatem, že kněží jsou jeho zástupci, i v této zprostředkující roli.
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 30. 10. 2018 16:59
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Zde je trochu více řádků pro ujasnění postoje…
Datum a čas vysílání: 27. 12. 2017, 05:27 Autor: papež František Interpret: Martin Holík Cyklus: Myšlenka na den Název pořadu: Kněz-prostředník
Kněz je prostředník, který ztrácí sám sebe, aby sjednotil různé strany. Dává svůj život, sebe samého, svoji námahu, svoji práci. Sjednocuje lidi, aby je vedl k Ježíši. Logika Ježíše jakožto prostředníka je totiž právě logikou zřeknutí se sebe samého. Svatý Pavel v listě Filipanům to říká jasně: „Zřekl se sám sebe“.
Autentický kněz je prostředníkem blízkým svému lidu, zatímco kněz-zprostředkovatel dělá jenom svoji práci. Počíná si jako funkcionář, neví, co to znamená „zašpinit si ruce“. Hledá štěstí pouze v tom, že se předvádí a vyžaduje autoritu.
Aby se takovýto kněz-zprostředkovatel stal důležitým, vydává se cestou strohosti a přísnosti. Nakládá na věřící břemena, která sám nenosí, jak to vytýkal Ježíš zprostředkovatelům své doby. Chodí s bičem v ruce k Božímu lidu a volá: „Toto se nesmí, tamto se nesmí…“ A mnozí lidé, kteří přicházejí, aby našli trochu útěchy a porozumění, jsou touto přísností odháněni pryč.
Kněz, ze kterého se stane funkcionář, je vždycky směšný. Proto se při zpytování svědomí my, kněží, ptejme: Choval jsem se dnes jako funkcionář nebo jako prostředník? Staral jsem se jen o sebe, zabýval jsem se pouze sebou a svým pohodlím, anebo jsem se nechal během dne vést tak, abych sloužil druhým?
Jednou mi jistý člověk říkal, že kvalitu kněze rozpoznává podle vztahu k dětem, zda totiž umí pohladit dítě, usmát se na ně a hrát si s ním. To je důležité, protože to znamená, že se dovede snížit, přiblížit se nepatrným věcem. Kněz-zprostředkovatel je naopak smutný. Stále se tváří smutně či vážně, zasmušile a má zastřený pohled. Naopak kněz-prostředník je otevřený, usměvavý, přívětivý, chápavý a jemný.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 30. 10. 2018 17:59
Předmět: Re: Víra nebo skutky

V tom textu problém nevidím. A p. Vránovi nerozumím.
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 30. 10. 2018 18:23
Předmět: Re: Víra nebo skutky

V textu ten problém není… jen tam je uvedeno opak Tvého tvrzení Jančo, ale chápu, že katolík to vnímá jinak.
Hezký večer
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 30. 10. 2018 18:49
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Nechápu už dneska nikoho. Asi je čas pustit si nějakou písničku od Selenky a jít spat.
Pan Vrána mě potěšil, pochválil mě dvakrát za jeden den. To se mi za těch 14 let, co tady pomáhám naší církvi, ještě nestalo.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 31. 10. 2018 07:04
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Pomáhání církvi? Si z nás děláte legraci. Velká část vašich příspěvků bylo hanění církve. Ani víra ani skutky.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 31. 10. 2018 21:09
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kuš, pane Vrána. Pomáhám mé církvi poznat pravdu. Nedovedete-li si mne zařadit posláním, tak v podstatě mě můžete vnímat jako reformátora.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 31. 10. 2018 21:39
Předmět: Re: Víra nebo skutky

máte na evangelické církvi něco rád?
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 01. 11. 2018 14:21
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Martin Janča napsal(a):
 Kuš, pane Vrána. Pomáhám mé církvi poznat pravdu. Nedovedete-li si mne  zařadit posláním, tak v podstatě mě můžete vnímat jako reformátora.
Koukám, že těch namyšlených, co sežrali Šalamouna i s chlupama, je tu víc. "Nebohá" církev žije jistě v bludu a vy jí rád ukážete Pravdu, neboť vy jste ten vědoucí. Že pane/paní Jančo? Povyšovat se nad církev, to už je pýcha na kvadrát. Nebo slabomyslnost? Toť otázka, ale drzost jistě.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 01. 11. 2018 17:17
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Anno, já se snažím řídit Písmem.
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 02. 11. 2018 06:35
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Martin Janča napsal(a):
 Anno, já se snažím řídit Písmem.
Chtělo by to víc pokory, vstřícnosti a empatie a učinit v tom svém životě něco víc bohulibého, než jen honit homosexuály s klackem v ruce jako zuřivý Koniáš. Zatím jsem se o vás pouze dozvěděla, že se cítíte být velkým hříšníkem a že jako velký hříšník aspirujete stát se reformátorem církve, ale o tom, že byste v životě udělal něco záslužného, zarytě mlčíte. Tak co si o tom myslet? Že jste v životě pro nikoho nic neudělal, zato trpíte velikášstvím? Přestaňte se opájet myšlenkou na dogmatickou záchranu světa a běžte udělat něco, co vašemu bližnímu vykouzlí úsměv na tváři.
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 30. 10. 2018 09:56
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Uvědomělý katolík, je zajímavý pojem. Z osobní zkušenosti vím, že mnoho lidí v tomto případě uvědomělých není… Rozumím tomu co chceš říct, mám i přátele katolíky, kteří to myslí vážně. Jenže vybrali si nesprávnou formu… Přímá cesta je přímá cesta a otec je je jeden…., v tom mám jasno…takže zpověď nevidím jako to nejdůležitější, ulevit si a pokračovat stejně, to také není cesta.
O liberalitě evangelických církví se nechá povídat asi dlouho, ne vždy se to dá srovnat s písmem. Ba naopak, jde o zcela rozdílné pojetí života…
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 01. 11. 2018 14:16
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kelt napsal(a):
 Uvědomělý katolík, je zajímavý pojem. Z osobní zkušenosti vím, že mnoho  lidí v tomto případě uvědomělých není…   Rozumím tomu co chceš říct, mám i přátele katolíky, kteří to myslí vážně.  Jenže VYBRALI SI NESPRÁVNOU FORMU… Přímá cesta je přímá cesta a otec je  je jeden…., v tom mám jasno…takže zpověď nevidím jako to nejdůležitější,  ulevit si a pokračovat stejně, to také není cesta.    O liberalitě evangelických církví se nechá povídat asi dlouho, ne vždy se to  dá srovnat s písmem. Ba naopak, jde o zcela rozdílné pojetí života…    
Pýcha a namyšlenost pisatele.
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 01. 11. 2018 16:51
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Anno, jen se řídím písmem a rozlišuji…
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 02. 11. 2018 06:45
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kelt napsal(a):
 Anno, jen se řídím písmem a rozlišuji…
Vnímám to pouze jako farizejství a fanatizmus. To do života druhých nikdy nic dobrého nepřineslo, pouze války, nenávist a neštěstí.
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 02. 11. 2018 07:08
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Anno, viděla jsi někdy např. katolickou ceremonii s relikviemi? Pak se zamysli nad desaterem. Nejsem to já, kdo je farizej… Těchto věcí je mnoho a jde o základní pilíře víry. Desatero je dokonce jen ten nejhrubší základ, protože s Novou smlouvou přichází mnoho dalších možností a otevírá se nová cesta…
V mém případě o války asi nepůjde, jsem pacifista. Nenávist také ne, protože mám lidi rád, jen se divím čemu věří a komu se klaní. Nechci nikoho urážet, nebo se povyšovat, ale v určitých situacích např. máme bratru říci o tom, že jedná v rozporu… pokud budete mít zájem mohu k tomu doložit citace z písma, ale je jich více, tak bych si musel vyhradit trochu času.
Také bych mohl např. předložit pojednání kat. církve o Janu Husovi staré cca 10 let, ve kterém je jasně vidět postoj k reformaci, evangelíkům…
Hezký den.
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 02. 11. 2018 09:07
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kelt napsal(a):
 Anno, viděla jsi někdy např. katolickou ceremonii s relikviemi? Pak se  zamysli nad desaterem. Nejsem to já, kdo je farizej… Těchto věcí je  mnoho a jde o základní pilíře víry. Desatero je dokonce jen ten nejhrubší  základ, protože s Novou smlouvou přichází mnoho dalších možností a otevírá  se nová cesta…    V mém případě o války asi nepůjde, jsem pacifista. Nenávist také ne, protože  mám lidi rád, jen se divím čemu věří a komu se klaní. Nechci nikoho urážet,  nebo se povyšovat, ale v určitých situacích např. máme bratru říci o tom,  že jedná v rozporu… pokud budete mít zájem mohu k tomu doložit citace z  písma, ale je jich více, tak bych si musel vyhradit trochu času.    Také bych mohl např. předložit pojednání kat. církve o Janu Husovi staré cca  10 let, ve kterém je jasně vidět postoj k reformaci, evangelíkům…    Hezký den.
Já si osobně myslím, že ne pravá víra je v Božích očích ten vrchol, kterého je možné dosáhnout a učinit tak svůj život smysluplným, ale činy. Proto se tu stále dokola ptám, kdo z těch, kteří tu přispívají činí něco praktického užitečného. Jsem přesvědčena, že Bůh se mě jednou nebude ptát, zda jsem právě věřila, ale co jsem v životě dobrého pro druhé učinila. Jednám podle toho. Ne proto, abych byla spasena, aby mě tu někdo neobvil z tzv. "skutkaření". Nejsem sběratelkou dobrých skutků, jen nechci prožít zbytečný a marný život. Bůh nás sem poslal, abychom tu něco dělali, ne jen "věřili" a seděli zbožně na zadku. A zda je to či ono psáno v Písmu? Výkladů je tolik, kolik lidí Písmo čte. Zatím tu čtu pouze různá křesťanskofilozofická pojednání, ale přijde mi, že skutek utek. Nikdo mi tu zatím neodpověděl, jak naplňuje prakticky příkaz milovat bližního svého. Máme tu spousty seniorů, kteří potřebují podpořit, spousty matek samoživitelek, odebraných zanedbávaných a týraných dětí, kojeňáků, kterým utekly sponzoři a chybí jim bodýčka větších velikostí, spousty vážně nemocných bez možnosti přivýdělku tak, že žijí v bídě atd. Kolik z vás jim pomohlo místo umravňování ve víře a honitby homosexuálů s klackem v ruce? Na to mi zatím nikdo neodpověděl. Každý se tu jen honí za spásou.
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 02. 11. 2018 10:06
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Milá Anno, aktivně se zabývám prací s dětmi z vyloučených lokalit, s mentálně postiženými lidmi, seniory… nechci se chlubit skutky… Je to prostě můj život… také jako pedagog systematicky pracuji na předávání určitých hodnot. Realizoval jsem několik větších projektů, které zásadně ovlivnili dění v komunitě, jeden z nich byl zaměřen na děti z dětských domovů, jeden na realizaci dětského díla s pojetím absurdity rasismu… nechci se tady chlubit a ptám se, toto jste chtěla slyšet?
Nyní se můžete ve zkratce představit i vy.
Hezký den
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 02. 11. 2018 14:11
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kelt napsal(a):
 Milá Anno, aktivně se zabývám prací s dětmi z vyloučených lokalit, s  mentálně postiženými lidmi, seniory… nechci se chlubit skutky… Je to  prostě můj život… také jako pedagog systematicky pracuji na předávání  určitých hodnot. Realizoval jsem několik větších projektů, které zásadně  ovlivnili dění v komunitě, jeden z nich byl zaměřen na děti z dětských  domovů, jeden na realizaci dětského díla s pojetím absurdity rasismu…  nechci se tady chlubit a ptám se, toto jste chtěla slyšet?    Nyní se můžete ve zkratce představit i vy.    Hezký den
Skvělé. Každý čin, který přispívá ke zlepšení situace ve společnosti je potřebný. Taková práce mi přijde užitečnější, než posuzování, kdo a jak věří. Proto nechápu to nimrání se v liteře zákona. Každý, kdo věří ve vyšší hodnoty, je nadějí pro Boha i společnost, že se jeho kroky budou ubírat lepším směrem. A nemyslím si, že je někdo oprávněn to soudit. Vážím si každého věřícího, v jehož životě se víra projevuje, ať už se modlí k Bohu prostřednictvím Ježíše nebo Panny Marie či svatých. Kdo jsem já, abych to soudila. Totéž ale očekávám od druhých věřících. Bohužel, praxe je jiná.
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 02. 11. 2018 14:26
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Anna napsal(a):
   Kelt napsal(a):  > Milá Anno, aktivně se zabývám prací s dětmi z vyloučených lokalit, s  > mentálně postiženými lidmi, seniory… nechci se chlubit skutky… Je  to  > prostě můj život… také jako pedagog systematicky pracuji na předávání  > určitých hodnot. Realizoval jsem několik větších projektů, které  zásadně  > ovlivnili dění v komunitě, jeden z nich byl zaměřen na děti z dětských  > domovů, jeden na realizaci dětského díla s pojetím absurdity rasismu…  > nechci se tady chlubit a ptám se, toto jste chtěla slyšet?  >   > Nyní se můžete ve zkratce představit i vy.  >   > Hezký den    Skvělé. Každý čin, který přispívá ke zlepšení situace ve společnosti je  potřebný. Taková práce mi přijde užitečnější, než posuzování, kdo a jak  věří. Proto nechápu to nimrání se v liteře zákona. Každý, kdo věří ve vyšší  hodnoty, je nadějí pro Boha i společnost, že se jeho kroky budou ubírat  lepším směrem. A nemyslím si, že je někdo oprávněn to soudit. Vážím si  každého věřícího, v jehož životě se víra projevuje, ať už se modlí k Bohu  prostřednictvím Ježíše nebo Panny Marie či svatých. Kdo jsem já, abych to  soudila. Totéž ale očekávám od druhých věřících. Bohužel, praxe je jiná.
Mě by třeba vaše práce zajímala. Ráda se něco o dětech z dětských domovů dozvím. Jak a kde pomoci. Kolikrát jsem tu koukala do inzerce, zda tu neobjevím výzvu k pomoci, sbírce, pomoci nějaké konkrétní mamince atd. A nenašla jsem nic. Samozřejmě, že se umím obrátit na organizace věnující se pomoci, ale třeba na křesťanských internetových stránkách bych to čekala tím spíš, že jsou křesťanské. Ale nic jsem tu nenašla, jen hon na homosexuály a jinověrce. To mi přijde dost smutné.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 11. 2018 11:44
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Anno, jsou toto podle vás dobré skutky: když někdo prodává v supermarketu? Když někdo umí jiným "optimalizovat" úřetnictví? Když koná misii v Africe?
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 02. 11. 2018 14:02
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Anno, jsou toto podle vás dobré skutky: když někdo prodává v supermarketu?  Když někdo umí jiným "optimalizovat" úřetnictví? Když koná misii v  Africe?
Nejde o to, co dělá konkrétně. Jde o to, zda dělá něco užitečného. Bezbřehé filozofování a nimrání se v Písmu Svatém mě osobně ale jako užitečné nepřijde. Dle mého názoru to k ničemu dobrému nepřispívá.
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 02. 11. 2018 14:18
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Anno, jsou toto podle vás dobré skutky: když někdo prodává v supermarketu?  Když někdo umí jiným "optimalizovat" úřetnictví? Když koná misii v  Africe?
Ale abych vám odpověděla konkrétně. Prodávání v supermarketu je jistě potřebné, ale nic záchranného na tom nevidím. Je to šichta jako každá jiná v dělnické profesi. Optimalizaci účetnictví vidím obdobně. Misie pokud necpe lidem do hlavy jinou kulturu, může být velmi potřebná. Co jsem ale svými dotazy myslela? Myslela jsem na pomoc, kterou málokdo poskytne, kterou když neudělám, bude na tom světě neuspokojená poptávka, myslela jsem na pomoc ve svém volném čase, kterou někomu poskytnu z lásky a ne jen pro žold. Tak se má víra dle mého názoru projevovat, a nepátrám po tom, zda mi to Písmo ukládá, či nikoliv, ale prostě hledám, kde je třeba přiložit ruku k dílu. Já prostě na to pitvání Písma nejsem. A jestli mě čeká pekelný oheň, tak ať vím, že můj život nestál za starou bačkoru.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 11. 2018 14:58
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Anno, tak to se asi musíte rozhodnout především vy, jestli tady budete někoho soudit (a odsuzovat) v diskusích - nebo místo toho budete dělat něco podle vás užitečnějšího. Já na vašem posuzování užitečnosti nic užitečného nevidím.
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 02. 11. 2018 19:19
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Anno, tak to se asi musíte rozhodnout především vy, jestli tady budete  někoho soudit (a odsuzovat) v diskusích - nebo místo toho budete dělat něco  podle vás užitečnějšího. Já na vašem posuzování užitečnosti nic užitečného  nevidím.
Já nevidím nic užitečného na celých místních diskuzích. Ale pokud to budu brát jen jako rétorický sport, pak budiž. Ani nechápu vaše vysedávání jako faráře na těchto stránkách, ale třeba to jako užitečné vidíte. Nelituji svého teologického vzdělání, ale co si vzpomínám, byl to na studiích sport obdobný. Vlastně se zamýšlím i nad svým navštěvováním těchto stránek. Asi čekám něco jiného, co asi v těchto kruzích neexistuje. Ale kdybych vás zde odsoudila, tak jsem si jistá, že sem nechodím.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 11. 2018 08:16
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Ok, Anno, všiml jsem si, že vás tato hra chytla. Nemůžu než poradit nejdříve zase to, že pokud považujete slova za neužitečná, máte ještě čas toho nechat. Ale pokud hrajete, má argumentace nějaká pravidla. Např. u vás mi vadí nejvíce, že přeháníte: "bezbřehé filosofování a nimrání se v Písmu", "opájet se myšlenkou na dogmatickou záchranu světa" ad. To urřitě nejsou přiměřené popisy oponenta v rozpravě a určitě ji nepomáhají. - A potom, jestli má "diskuse" někam vést, bývá to pokus o přesné rozlišování. Např. napíšete: "Prodávání v supermarketu je jistě potřebné, ale nic záchranného na tom nevidím." Proč mluvíte o záchrannosti? Má otázka zněla, jestli takovou práci považujete za užitečnou - protože vy jste předtím měřítko užitečnosti sem vnesla. Tak jaká je tedy vaše odpověď? - Nebo napíšete: "Misie pokud necpe lidem do hlavy jinou kulturu, může být velmi potřebná." V čem potřebná? Misie jako svědectví o víře - je užitečná?
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 03. 11. 2018 13:57
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Ok, Anno, všiml jsem si, že vás tato hra chytla. Nemůžu než poradit nejdříve  zase to, že pokud považujete slova za neužitečná, máte ještě čas toho  nechat. Ale pokud hrajete, má argumentace nějaká pravidla. Např. u vás mi  vadí nejvíce, že přeháníte: "bezbřehé filosofování a nimrání se v  Písmu", "opájet se myšlenkou na dogmatickou záchranu světa"  ad. To urřitě nejsou přiměřené popisy oponenta v rozpravě a určitě ji  nepomáhají. - A potom, jestli má "diskuse" někam vést, bývá to  pokus o přesné rozlišování. Např. napíšete: "Prodávání v supermarketu  je jistě potřebné, ale nic záchranného na tom nevidím." Proč mluvíte o  záchrannosti? Má otázka zněla, jestli takovou práci považujete za užitečnou  - protože vy jste předtím měřítko užitečnosti sem vnesla. Tak jaká je tedy  vaše odpověď? - Nebo napíšete: "Misie pokud necpe lidem do hlavy jinou  kulturu, může být velmi potřebná." V čem potřebná? Misie jako svědectví  o víře - je užitečná?
Chytáte za slovíčka. Ale OK, slovíčkaření je vaše práce, přesně pro to jsem odmítla jít působit do církve. Občas mě to i baví číst a tím doslovně myslím baví. Občas mě to místní filozofické nimrání a pitvání přijde k ničemu. Hru na slovíčkaření tu s vámi ale hrát nebudu.
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 03. 11. 2018 13:59
Předmět: Re: Víra nebo skutky

A když píšete, že mám ještě čas toho nechat, to mám považovat za vyhrožování nebo jako případnou hrozbu pekelného ohně?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 11. 2018 14:35
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Rozumím vám. Jenže i sama jste už tu toho napovídala dost. A slova mohou působit zmatek nebo dokonce ubližovat. Nepřesná slova mohou toto působit nevědomky.
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 03. 11. 2018 14:55
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Rozumím vám. Jenže i sama jste už tu toho napovídala dost. A slova mohou  působit zmatek nebo dokonce ubližovat. Nepřesná slova mohou toto působit  nevědomky.
Napovídala, ale z toho důvodu, že odpovědí se tu obvykle nedočkám, jen filozofických úvah na různými citáty z Bible či jiné křesťanské literatury a nutností se jimi řídit a druhé napomínat, aby tak činili rovněž. Ale já vím, neměla bych se nad tím podivovat, je to běžná praxe, kterou znám.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 11. 2018 18:26
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Pro mě např. je zajímavá vaše skepse vůči prázdnému mluvení, vůči dogmatům, vůči "hře se skleněnými perlami". Ale jak se s ní vyrovnávat? Buď budeme mlčet (a snad něco užitečného dělat). Nebo o ni budeme mluvit - zase jsou zapotřebí slova. Nebo budeme říkat jen slova plnohodnotná - na netu však takovou snahu snadno přelije přemíra slov hloupých. - Nejsem tak jako vy skeptický vůči křesťanskému mluvení, a také s tím z kazatelny mám zkušenost, že dovede měnit lidké životy.
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 03. 11. 2018 19:48
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Pro mě např. je zajímavá vaše skepse vůči prázdnému mluvení, vůči dogmatům,  vůči "hře se skleněnými perlami". Ale jak se s ní vyrovnávat? Buď  budeme mlčet (a snad něco užitečného dělat). Nebo o ni budeme mluvit - zase  jsou zapotřebí slova. Nebo budeme říkat jen slova plnohodnotná - na netu  však takovou snahu snadno přelije přemíra slov hloupých. - Nejsem tak jako  vy skeptický vůči křesťanskému mluvení, a také s tím z kazatelny mám  zkušenost, že dovede měnit lidké životy.
Asi nejsem ten, kdo by to ocenil.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2018 07:14
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Proč jste tedy šla studovat boho-sloví?
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 04. 11. 2018 07:59
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Proč jste tedy šla studovat boho-sloví?
To je dlouhá historie, spíš na osobní setkání. Nicméně, já jsem spíš praktik, ne teoretik a filozof, byť od Hejdánka jsem měla za dvě, což bylo tehdy terno.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2018 08:39
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Tak to jste zřejmě starší, než jsem odhadoval. (O pátrání po identitě mi tu nejde.) Než jsem odhadoval z toho, že zřejmě ještě máte naději, že dobré skutky zachrání (či výrazně zlepší) tento svět. Pochopil jsem to správně, že máte takovou naději?
Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 04. 11. 2018 10:52
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Tak to jste zřejmě starší, než jsem odhadoval. (O pátrání po identitě mi tu  nejde.) Než jsem odhadoval z toho, že zřejmě ještě máte naději, že dobré  skutky zachrání (či výrazně zlepší) tento svět. Pochopil jsem to správně, že  máte takovou naději?
Neaspiruji zachránit svět. Spíš se snažím nebýt na tom světě zbytečně. Věřím, že nás sem Bůh neposlal jen tak, ale abychom tu odvedli kus práce. Já osobně vidím jako dobře odvedenou práci tu, která zlepší někomu život. A za tím zlepšením nehledejte spásu, spíš praktickou pomoc.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2018 15:26
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Líbí se mi, jak jste to napsala, nic bych nenamítal. "Zlepšit někomu život."
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 04. 11. 2018 15:59
Předmět: Re: Víra nebo skutky

zlepsete zivot nam romum a zvyste nám dáfky—-
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2018 17:00
Předmět: (ne)diskuse

Velký pse, proč si o sobě myslíte, že jste Rom?
Od: Anonym: Velký pes--- )
Kdy: 04. 11. 2018 17:06
Předmět: Re: (ne)diskuse

mame doma zrcadlo :!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2018 17:07
Předmět: Re: (ne)diskuse

tak se na sebe běžte podívat
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 04. 11. 2018 18:33
Předmět: Re: homosexualita v zrcadle?

Možná bych se měl jít taky podívat, ale nahej. Abych teda konečně věděl, co jsem. Co si mám vlastně hledat za partnera. Kéž bych byl cikán, našel bych si raz dva nějakou cigánku, už v patnácti.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2018 18:48
Předmět: gender

Co jste genderově, v zrcadle asi neobjevíte
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 04. 11. 2018 19:03
Předmět: Re: čistá rasa

Pane Havran, líbí se mi jedna žena, takže jsem asi muž. Ostatní mne ale nezajímají.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2018 19:08
Předmět: (ne)diskuse

Jste vtipný