Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Víra nebo skutky

Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 30. 10. 2018 16:59
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Zde je trochu více řádků pro ujasnění postoje…
Datum a čas vysílání: 27. 12. 2017, 05:27 Autor: papež František Interpret: Martin Holík Cyklus: Myšlenka na den Název pořadu: Kněz-prostředník
Kněz je prostředník, který ztrácí sám sebe, aby sjednotil různé strany. Dává svůj život, sebe samého, svoji námahu, svoji práci. Sjednocuje lidi, aby je vedl k Ježíši. Logika Ježíše jakožto prostředníka je totiž právě logikou zřeknutí se sebe samého. Svatý Pavel v listě Filipanům to říká jasně: „Zřekl se sám sebe“.
Autentický kněz je prostředníkem blízkým svému lidu, zatímco kněz-zprostředkovatel dělá jenom svoji práci. Počíná si jako funkcionář, neví, co to znamená „zašpinit si ruce“. Hledá štěstí pouze v tom, že se předvádí a vyžaduje autoritu.
Aby se takovýto kněz-zprostředkovatel stal důležitým, vydává se cestou strohosti a přísnosti. Nakládá na věřící břemena, která sám nenosí, jak to vytýkal Ježíš zprostředkovatelům své doby. Chodí s bičem v ruce k Božímu lidu a volá: „Toto se nesmí, tamto se nesmí…“ A mnozí lidé, kteří přicházejí, aby našli trochu útěchy a porozumění, jsou touto přísností odháněni pryč.
Kněz, ze kterého se stane funkcionář, je vždycky směšný. Proto se při zpytování svědomí my, kněží, ptejme: Choval jsem se dnes jako funkcionář nebo jako prostředník? Staral jsem se jen o sebe, zabýval jsem se pouze sebou a svým pohodlím, anebo jsem se nechal během dne vést tak, abych sloužil druhým?
Jednou mi jistý člověk říkal, že kvalitu kněze rozpoznává podle vztahu k dětem, zda totiž umí pohladit dítě, usmát se na ně a hrát si s ním. To je důležité, protože to znamená, že se dovede snížit, přiblížit se nepatrným věcem. Kněz-zprostředkovatel je naopak smutný. Stále se tváří smutně či vážně, zasmušile a má zastřený pohled. Naopak kněz-prostředník je otevřený, usměvavý, přívětivý, chápavý a jemný.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód