Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Víra nebo skutky

Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 02. 11. 2018 14:11
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Kelt napsal(a):
 Milá Anno, aktivně se zabývám prací s dětmi z vyloučených lokalit, s  mentálně postiženými lidmi, seniory… nechci se chlubit skutky… Je to  prostě můj život… také jako pedagog systematicky pracuji na předávání  určitých hodnot. Realizoval jsem několik větších projektů, které zásadně  ovlivnili dění v komunitě, jeden z nich byl zaměřen na děti z dětských  domovů, jeden na realizaci dětského díla s pojetím absurdity rasismu…  nechci se tady chlubit a ptám se, toto jste chtěla slyšet?    Nyní se můžete ve zkratce představit i vy.    Hezký den
Skvělé. Každý čin, který přispívá ke zlepšení situace ve společnosti je potřebný. Taková práce mi přijde užitečnější, než posuzování, kdo a jak věří. Proto nechápu to nimrání se v liteře zákona. Každý, kdo věří ve vyšší hodnoty, je nadějí pro Boha i společnost, že se jeho kroky budou ubírat lepším směrem. A nemyslím si, že je někdo oprávněn to soudit. Vážím si každého věřícího, v jehož životě se víra projevuje, ať už se modlí k Bohu prostřednictvím Ježíše nebo Panny Marie či svatých. Kdo jsem já, abych to soudila. Totéž ale očekávám od druhých věřících. Bohužel, praxe je jiná.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód