Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Víra nebo skutky

Od: Anonym: Anna--- )
Kdy: 02. 11. 2018 14:26
Předmět: Re: Víra nebo skutky

Anna napsal(a):
   Kelt napsal(a):  > Milá Anno, aktivně se zabývám prací s dětmi z vyloučených lokalit, s  > mentálně postiženými lidmi, seniory… nechci se chlubit skutky… Je  to  > prostě můj život… také jako pedagog systematicky pracuji na předávání  > určitých hodnot. Realizoval jsem několik větších projektů, které  zásadně  > ovlivnili dění v komunitě, jeden z nich byl zaměřen na děti z dětských  > domovů, jeden na realizaci dětského díla s pojetím absurdity rasismu…  > nechci se tady chlubit a ptám se, toto jste chtěla slyšet?  >   > Nyní se můžete ve zkratce představit i vy.  >   > Hezký den    Skvělé. Každý čin, který přispívá ke zlepšení situace ve společnosti je  potřebný. Taková práce mi přijde užitečnější, než posuzování, kdo a jak  věří. Proto nechápu to nimrání se v liteře zákona. Každý, kdo věří ve vyšší  hodnoty, je nadějí pro Boha i společnost, že se jeho kroky budou ubírat  lepším směrem. A nemyslím si, že je někdo oprávněn to soudit. Vážím si  každého věřícího, v jehož životě se víra projevuje, ať už se modlí k Bohu  prostřednictvím Ježíše nebo Panny Marie či svatých. Kdo jsem já, abych to  soudila. Totéž ale očekávám od druhých věřících. Bohužel, praxe je jiná.
Mě by třeba vaše práce zajímala. Ráda se něco o dětech z dětských domovů dozvím. Jak a kde pomoci. Kolikrát jsem tu koukala do inzerce, zda tu neobjevím výzvu k pomoci, sbírce, pomoci nějaké konkrétní mamince atd. A nenašla jsem nic. Samozřejmě, že se umím obrátit na organizace věnující se pomoci, ale třeba na křesťanských internetových stránkách bych to čekala tím spíš, že jsou křesťanské. Ale nic jsem tu nenašla, jen hon na homosexuály a jinověrce. To mi přijde dost smutné.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód