Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: ČCE a život na psí knížku

Od: Anonym: jeden evangelík--- )
Kdy: 24. 01. 2019 12:05
Předmět: Re: ČCE a život na psí knížku

rozhovor jsem si přečetl a vůbec mne nepřekvapuje, protože znám Bibli. Kdybyjste ji znali i vy faráři, věděli byjste že vaše odpadnutí je předpovězeno. Na konci času se velmi rozmůže nepravost a Kristova nevěsta se stane nevěstkou, která nepozná dobro od zla, pravici a levici, zrno musí růst spolu s koukolem, než bude přečištěno ohněm na mlatu. Odvraťte se proto od zla a čiňte pokání, dokud je čas!

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód