Historie kazatelů na sboru ČCE v Chrudimi

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
27. 1. 1896 30. 6. 1930 f Josef Nešpor farář
1. 12. 1930 1. 10. 1942 f Bohumil Smetánka farář
1. 6. 1940 31. 5. 1945 f Jiří Carda úředník Thst
1. 9. 1942 15. 4. 1943 f Zbyněk Laštovka diakon (Thst)
1. 10. 1943 31. 12. 1971 f Jan Kantorek farář
1. 1. 1973 30. 9. 1997 f Jaroslav Gregor farář + 1.6.1985 - 31.5.1997 s. Chrudimský
1. 9. 1999 r. 2001 j Rut Kučerová jáhenka
1. 1. 2000 30. 9. 2006 f Petr Peňáz farář
1. 9. 2007 31. 10. 2023 f Anna Lavická farářka
  • Aktualizace: 25. 06. 2022, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny