Bible kralická - 2Tm 2,2

2Tm 2,2 A což jsi slyšel ode mne před mnohými svědky, svěřujž to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti.