Oznámení: Bienále pro Diakonii

Oznámení > Na vědomí

Ve dnech 30.9. – 10. 10.2011 pořádá Farní sbor ČCE Praha Dejvice III. Bienále pro Diakonii (prodejní výstava obrazů, jejíž výtěžek bude věnován na dostavbu Střediska Diakonie ČCE Stodůlky). motto: Dejte nám místo ve svém srdci (2Kor 7,2) Zahajovací benefiční koncert skupiny Jablkoň se koná 30.9. v 19:00 v evangelickém kostele na Vinohradech, Korunní 60 (cena vstupenky 300 Kč, rezervace vstupenek na e-mailu: ). Po koncertu bude následovat aukce několika výtvarných děl. Více se dozvíte na www.bienaleprodiakonii.cz.

PROGRAM
 • 30. 9. kostel Českobratrské církve evangelické v Praze 2, Korunní 60
  • [19.00] koncert skupiny Jablkoň
  • [21.00] dobročinná aukce děl domácích i zahraničních výtvarníků a výrobků klientů ergoterapeutické dílny


Modlitebna Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, Praha 6
Prostory jsou otevřeny v neděli 2. 10. od 17 h. do 20 h. Pondělí až pátek 14 – 20 h., sobota 8. 10. 10 – 13 h.
 • 2. 10. [18.30] vernisáž III. Bienále pro Diakonii, ve sboru ČCE Dejvice

hraje soubor příčných fléten Syrinx, promluví synodní senior Joel Ruml, herec Dejvického divadla Martin Myšička, farář Petr Hudec
Atrium radnice Úřadu MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, Nové Butovice Výstava otevřena v pondělí a ve středu 8 – 18 h., v úterý, čtvrtek a pátek 8 – 13 h.
 • 3. 10. [18.30] vernisáž III. Bienále pro Diakonii

zpívá smíšený pěvecký sbor Naši pěvci, promluví starosta D. Vodrážka, ředitel Diakonie D. Šourek a ředitel střediska J. Suchel Modlitebna Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích, Dr. Z. Wintra 15, Praha 6
 • 4. 10. [18.30] MUDr. Zdeněk Susa – O srdci, ve sboru ČCE Dejvice

hraje soubor TRIGONUM MUSICUM (David Prosek - hoboj, Lydie Härtelová - harfa a Jan Keller - violoncello) na programu: Bach, Loiellet, Haydn, Debussy a další
 • 6. 10. [18.30] ThD. Jan Roskovec – „Dejte nám místo…“ (2 Kor 7,2) ve sboru ČCE Dejvice

na piano hraje Matouš Hejl
 • 7. 10. [18.30] písničkový večer s doprovodem na středověké hudební nástroje, ve sboru ČCE Dejvice

– hraje a zpívá Tomáš Najbrt, herec Martin Myšička čte úryvky z Komenského Labyrintu světa a ráje srdce
 • 8. 10. [10.00 –13.00] Dernisáž III. Bienále pro Diakonii ve sboru ČCE Dejvice

Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 8. 10. 2011