Nápověda: Wiki syntaxe

Při zadávání textů do mnoha služeb portálu Evangnet je možné využít tzv. wiki-syntaxe pro vkládání pokročilejšího formátování. Tato wiki-syntaxe vznikla v systémech wiki ke snadnému a rychlému vkládání formátovacích značek v prostředí internetu.
(Wiki-syntaxi zatím není možno využít při zadávání článků. O formátování článků čtěte zde: Redakce článků)

jak to vypadá

Wiki-syntaxe představuje „čistý“ text doplněný o některé jednoduché formátovací značky. Pro tyto značky jsou vybrány kombinace běžných zvláštních znaků, které se obyčejně takto v textu nevyskytují. V naprosté většině případů je tedy bez obav možné zadat „čistý“ text bez formátovacích značek, aniž by hrozilo, že se zobrazí špatně. Text se značkami může vypadat například takto:
Text můžeme psát ''kruzívou'', nebo **tučně**, či jako ##Kapitálky##.
Je též možné použít pokročilé formátování, jako jsou seznamy (místo uváděného
podtržítka použijte mezeru):
_* první bod
_* druhý bod
   _* další úroveň
se zobrazí jako:
Text můžeme psát kruzívou, nebo tučně, či jako Kapitálky. Je též možné použít pokročilé formátování, jako jsou seznamy (místo uváděného podtržítka použijte mezeru):
  • první bod
  • druhý bod
    • další úroveň


základní formátování (uvnitř odstavce)

Pro základní formátování (tj. uvnitř jednoduchého odstavce) je možné použít tyto značky:
''kurzíva'', **tučné** (nebo '''tučné'''), ##kapitálky##,[/]
^^horní index^^, __dolní index__ (dvakrát znak „_“),[/]
###„psací stroj“### (pro zápis např. příkazů pro počítač, apod.)[/]
Odřádkovat v rámci odstavce můžete takto [/]
kurzíva, tučné (nebo tučné), kapitálky,
horní index, dolní index (dvakrát znak „_“),
„psací stroj“ (pro zápis např. příkazů pro počítač, apod.)
Odřádkovat v rámci odstavce můžete takto
odkazy v rámci Evangnetu (pro externí odkazy viz níže automatické formátování)
Odkaz na:[/]
Články: [local:/374-nova_sekce_oznameni|Článek o oznámeních][/]
Oznámení: [local:/oznameni/9-hleda_se_nemocnicni_duchovni|První oznámení][/]
Akci: [local:/kalendar/1433-adventni_koncert|Adventní koncert]
Se zobrazí takto:
Odkaz na:
Články: Článek o oznámeních
Oznámení: První oznámení
Akci: Adventní koncert

automatické formátování

  • odkazy na webové stránky, např.: http://www.example.com/, apod.
  • emailové adresy, např.: (adresy jsou chráněné proti zneužití spammery a automatickému sběru emailových adres. Tedy nemusíte se bát psát emailové adresy do příspěvků na Evangnetu. pro lepší zobrazení doporučujeme zapnout javascript).
  • zkratky, např.: ČEP, ETF, apod. Chybí-li Vám některá zkratka, která se týká života ČCE, či základů internetové komunikace, kontaktujte nás, prosíme, na .
  • odkazy na biblické texty, např.: Gn 1,2-3 apod.

rozšířené formátování

„korektorské“ značky:
 ~~~odstranit~~~ - tento text už neplatí, měl by být odstaněn.
 ___přeformulovat___ (třikrát znak „_“) - text je nutné přeformulovat,
revidovat, nebo ověřit.
vypadá takto: odstranit - tento text už neplatí, měl by být odstaněn.
přeformulovat (třikrát znak „_“) - text je nutné přeformulovat, revidovat, nebo ověřit.
české uvozovky:
''""obyčejné uvozovky a do nich >>vnořené<<""''
- zobrazí se jako: obyčejné uvozovky a do nich vnořené.
speciální znaky:
 --, --- : různě veliké pomlčky 
 ... : znak „elipsy“

Nápověda (sekce)

Wiki syntaxe (článek)

Navigace