Nápověda: Schematismus ČCE

Schematismem ČCE se rozumí adresář s kontakty a informacemi o jednotlivých seniorátech, sborech, kazatelských stanicích a kazatelích Českobratrské církve evangelické.
Schematismus funguje jako decentralizovaný systém, kdy si každý sbor, kazatel atd. může on-line měnit informace o sobě. Zároveň spolupracujeme s ÚCK ČCE, takže změny které na ústředí církve přicházejí oficiální cestou jsou zde také zaneseny. Elektronický schematismus na Evangnetu je v současnosti podkladem pro schematismus tištěný, vycházející v ročence „Evangelický kalendář“.
Schmematismus na Evangnetu neobsahuje kontakty na Ústřední církvevní kancelář ČCE, Evangelickou teologickou fakultu ani Diakonii ČCE (ústředí, střediska). Informace o těchto subjektech, hledejte na jejich příslušných internetových stránkách. Kontakty na církevní rekreační střediska naleznete v odkazech, v sekci Ubytování.

Nápověda (sekce)

Schematismus ČCE (článek)

Navigace