Nápověda: Mozilla Thunderbird 2.0

Elektronická pošta na Evangnetu: > Nastavení poštovního klienta pro uživatele, kteří mají schránku na Evangnetu > Mozilla Thunderbird 2.0

Nastavení příjmu a odesílání pošty v poštovním programu
Mozilla Thunderbird (http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird) je rychlý, bezpečný, plně lokalizovaný a spolehlivý program pro správu pošty. Program lze bezplatně stáhnout z internetu z adresy http://thunderbird.czilla.cz/. Instalace pod MS Windows probíhá standardně, v Linuxu je pro instalaci nejlépe využít balíčkovacího systému (apt-get/aptitude, yum, …). V distribuci Debian se Thunderbird nachází v balíčku icedove.
1a) Po úspěšné instalaci programu Thunderbird se při jeho prvním spuštění objeví průvodce nastavením, který je zachycen na následujícím obrázku. Ponecháme výběr na položce "E-mailový účet" a klikneme na tlačítko "Další".
1b) Pokud jsme již program používali, nebo jsme nedopatřením průvodce nastavením zrušili, vyvoláme ho výběrem z hlavního menu programu přes nabídku "Úpravy" a následně "Nastavení účtu…". Otevře se okno nastavení účtu zachycené na následujícím obrázku ve kterém vybereme (vlevo dole) "Přidat účet…" a pokračujeme bodem 1a).
2) V následujícím okně (zobrazeném níže) vyplníme jméno a email (v obrázku je použit email ) a pokračujeme tlačítkem "Další". Pokud byste cokoliv potřebovali později opravit, můžete se do předchozích oken vracet pomocí tlačítek "Zpět".
3) V následujícím okně (zobrazeném níže) vybereme server POP a vyplníme adresu pop3.evangnet.cz. Jako odchozí server vyplníme smtp.evangnet.cz a pokračujeme tlačítkem "Další".
4) V následujícím okně (zobrazeném níže) použijeme email jako jméno uživatele, jako jméno pro odchozí server (na obrázku opět použit email ) a pokračujeme tlačítkem "Další".
5) Jako název účtu použijeme opět email (viz obrázek níže) a pokračujeme tlačítkem "Další".
6) První fáze nastavování je u konce, tak jako na obrázku níže, byste měli v přehledu vidět svůj email celkem 4x a nastavení serverů jako na obrázku. Průvodce ukončíme tlačítkem "Dokončit".
7) V druhé fázi nastavení je třeba zapnout jak pro odchozí tak pro příchozí poštu šifrování, jinak spojení se serverem nebude plně funkční a bezpečné. Je možné, že po stisku tlačítka "Dokončit" popsaném v bodě 6) vyskočí chybové hlášky, ignorujte je, protože nastavení ještě není u konce. Pokud jsme nepostupovali přes bod 1b), vybereme z hlavního menu programu nabídku "Úpravy" a následně "Nastavení účtu…", pokud jsme postupovali přes bod 1b), okno nastavení účtu je již otevřeno. V okně nastavení účtu (zachyceném na následujícím obrázku) vlevo vybereme "Server odchozí pošty (SMTP)" a vpravo označíme přidaný email () a klikneme na tlačítko "Upravit".
8) V nově otevřeném okně (zobrazeném níže) vybereme používání zabezpečeného spojení TLS a ťukneme na tlačítko "OK".
8) V otevřeném okně nastavení účtu vlevo vybereme nastavení serveru a vpravo vybereme použít zabezpečené připojení SSL (port se automaticky změní na 995, jak je vidět na obrázku níže). Klepneme na tlačítko "OK" a nastavení je hotovo.
9) Nastavení otestujeme odesláním zprávy na email, který není hostován na serveru Evangnet (např. email končící @seznam.cz či @centrum.cz) a následnou odpovědí z tohoto serveru. Pokud by nastaly problémy s odesíláním, můžeme alternativně změnit odesílání přes SSL na místo TLS (viz bod 8, port se tak automaticky změní na 465).
Autor: Marek Drápal