Nápověda: Mozilla Thunderbird 3.0

Elektronická pošta na Evangnetu: > Nastavení poštovního klienta pro uživatele, kteří mají schránku na Evangnetu > Mozilla Thunderbird 3.0

Nastavení příjmu a odesílání pošty v poštovním programu
Mozilla Thunderbird (http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird) je rychlý, bezpečný, plně lokalizovaný a spolehlivý program pro správu pošty. Program lze bezplatně stáhnout z internetu z adresy http://thunderbird.czilla.cz/. Instalace pod MS Windows probíhá standardně, v Linuxu je pro instalaci nejlépe využít balíčkovacího systému (apt-get/aptitude, yum, …). V distribuci Debian se Thunderbird nachází v balíčku icedove.
1) Založení účtů pro práci s elektronickou poštou bylo ve verzi 3.x přepracováno do podoby, která je mimořádně komfortní a téměř automatická. V dialogovém okně (je zachyceno na následujícím obrázku), které se objeví při prvním spuštění programu, vyplníme do políček své jméno a příjmení a emailovou adresu. Přihlašovací heslo v tomto kroku vyplňovat nemusíme, program se nás na něj později opět zeptá. Rovněž zaškrtnutí políčka "Zapamatovat heslo" není nutné. Pokud jej ale zaškrtneme, program už se nás na heslo nikdy v budoucnu nebude dotazovat. Zapamatování hesla programem není rozhodně nejbezpečnější varianta. Pokračování: viz bod 2).
1a) Výše uvedené dialogové okno je možné vyvolat kdykoliv později z nabídky menu se spustí z nabídky "Nástroje" - "Nastavení účtu…".
1b) Objeví se následující dialogové okno. Rozevřeme tlačítko "Akce účtu" vlevo dole a vybereme možnost "Přidat poštovní účet…". Tímto postupem se dostáváme k dialogovému oknu z bodu 1) tohoto návodu.
2) Máme-li vyplněné údaje o svém jménu a příjmení a emailové adrese (v příkladu níže je použita jako email adresa ), stiskneme tlačítko "Pokračovat".
3) Program automaticky vyhledá další možné parametry příchozího a odchozího serveru a nabídne následující výsledek:
Volbu "Začít znovu" využijeme, udělali-li jsme v předchozím kroku např. překlep a program další parametry nenajde. Nyní stiskneme tlačítko "Upravit" vpravo.
4) Nyní je třeba z rozevíracího seznamu příchozího serveru vybrat volbu "POP" a stisknout tlačítko "Znovu otestovat nastavení".
5) Pokud se čísla portů a typy protokolu (SSL/TLS) aktualizovaly tak, jak je vidět níže, bude nastavení funkční. V opačném případě je třeba tlačítkem "Upravit" chybné parametry přenastavit a "Znovu otestovat nastavení". Tlačítkem "Vytvořit účet" se založení účtu dokončí.
6) Pokud jde o první spuštění Thunderbirdu, objeví se v této fázi toto dialogové okno. Tlačítekm OK potvrdíme nastavení.
7) Zbývá ještě donastavit adresu pro odpovědi. K tomu otevřeme dialog Nastavení účtu z nabídky menu "Nástroje" - "Nastavení účtu…" - viz obrázek u bodu 1a). Adresu pro odpovědi je třeba vypsat (v našem případě ) a uložit nastavení tlačítkem OK.
8) V hlavním okně poštovního programu nyní můžeme přistoupit ke stažení příchozí pošty. Lze to nejsnáze provést stiskem tlačítka "Přijmout" v nástrojové liště vlevo. Před stažením (či odesláním) pošty se nás program může zeptat na heslo (viz druhý obrázek k tomuto bodu). I zde je možné vybrat volbu "Použít Správce hesel pro uložení hesla" a tím se vyhnout nutnosti zadávat heslo v budoucnu znovu.
9) Nastavení otestujeme odesláním zprávy na email, který není hostován na serveru Evangnet (např. email končící @seznam.cz či @centrum.cz) a následnou odpovědí z tohoto serveru.
Autor: Mirek Soukup