Téma: Homosexualita - je to přece jasné

Od: Anonym: Stanislav---.raabnet.net )
Kdy: 15. 05. 2009 20:43
Předmět: Homosexualita - je to přece jasné

Navigace: link | přehled | fórum
Dobrý den. V Bibli se dočteme, že homosexualita je hřích, a to zásadní. Proč má tedy Evangelická církev neurčitý postoj k ní? Bibli přece považujete za výchozí nauku, proč tedy nevyjádřit jasný negativní postoj? Bojíte se společnosti, že Vás označí za extrémisty, nebo že ztratíte nějaké body? Důležité je přece pro křesťana Slovo Boží a to hovoří zcela jasně. Můj dotaz vychází z vyjádření CČE na oficiálních stránkách církve a také zde jsem nalezl neurčité odpovědi.
Od: Uživatel Evangnetu Tomas Cvrcek <>
Kdy: 15. 05. 2009 21:06
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Na kazdou slozitou otazku existuje alespon jedna jednoducha, ale nespravna odpoved.
TC
Od: Anonym: Stanislav---.raabnet.net )
Kdy: 16. 05. 2009 19:38
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Nepochopitelně pochopitelná odpověď. Přesto děkuji za reakci.
SS
Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 15. 05. 2009 22:24
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Vážený pane, ano, v Bibli se také dočteme, že ti, kdo obcují s mužem jako se ženou, musejí zemřít. Bible hovoří zcela jasně. Snad by měla evangelická církev vydat memorandum pro zavedení trestu smrti pro tzv. homosexualitu. Nebo se také dočteme to, že dlouhé vlasy jsou pro muže hanbou (1 Kor 11,14). Bible zde hovoří zcela jasně, snad by Evangelická církev měla k tomu vydat nějaké hodně negativní stanovisko, i třeba proti tomu, když si muži vlasy barví, nosí copánky atd. Všichni dlouhovlasatí faráři by měli dostat důtku a měli by být posláni k holiči pod hrozbou ztráty volitelnosti, pokud tak neučiní…
Ale dost laciné ironie, omlouvám se:
Ano, celobiblické svědectví o Božím Slovu (Kristu) mluví podle mě v něčem zcela jasně: není jiné spásy pro člověka než ve víře v J.K,vzkříšeného a ukřižovaného, v níž/v němž je člověk nové stvoření, z čehož na jeho straně fragmentárně pramení víra, láska a naděje. Ale jak ta láska k Bohu, k sobě a světu u jednoho každého může vypadat; co se týče partnerských vztahů, které tématizujete: zda každé tzv. homosexuální chování je projevem nevíry, nelásky a beznaděje, ovšem vždy tak jasné není a podle Bible zvnějšku rozhodnutelné. A to i proto že Bible o např. o vrozené tzv. homosexualitě nic neví. Podobně jako není vždy jasné, do jaké míry rádoby jasná a negativní stanoviska určitých křesťanů a celých církví k různým celospolečenským problémům jsou vždy neseny pouze láskou k Bohu a palčivou starostí a upřímnou touhou nějak léčit rány církve a světa a do jaké míry jen prostou lidskou "tělesnou" potřebou tímto mluvením kompenzovat své různé komplexní frustrace. Já sám si leckdy na sobě uvědomuji, že občas tenduji ve svých projevech k tomu druhému. Možná je kus takové mé frustrace i za tímto mým příspěvkem :(
V Kristu a v úctě J.Š.
Od: Anonym: Stanislav---.raabnet.net )
Kdy: 16. 05. 2009 19:37
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Vaší odpovědi sice příliš nerozumím, ale vystačíla by odpověď - považujeme homosexuální praktiku jako hřích a tímto se od ní jako od hříchu distancujeme. Tím samozřejmě nezavrhujeme hříšníka, jistě je třeba podat mu křesťanskou ruku. Nic takového jsem však z liberálního prohlášení kompetentních orgánů nevyčetl, proto jsem se zeptal.
Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 16. 05. 2009 21:32
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Ono z vašeho hlediska "liberální" prohlášení chce asi říci: je třeba diferencovat, ne každá "homosexuální praktika" je hřích, tedy děje se v nevíře, nelásce a beznaději. Dějí se totiž takové, které jsou v souladu s Boží vůlí, a to u těch, kdo se s touto orientací již tak narodili a přirozeně se nějak snaží žít své partnerské vztahy. V tomto rozlišení a "nejasném" vyjádření právě spočívá podání křesťanské ruky těm, kterých se to týká. Jinak jsem se ve svém příspěvku také snažil naznačit, co podle mě je v Bibli "naprosto jasné" (ale itak potřebuje výklad) a co již méně a co se nedá jen tak hned aplikovat v životě a v posuzování jednání druhých. Ale asi nemá cenu se o tom dále bavit, už toho byla zde k tomu řečeno dost.
Od: Anonym: Stanislav---.raabnet.net )
Kdy: 16. 05. 2009 22:24
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Tak díky za odpověď. Stejně si myslím, že když chlap vleze na chlapa, je to hřích, ať to ten chlap ví, nebo ne.
Od: Kazatel ČCE Jiří Hoblík <>
Kdy: 16. 05. 2009 22:39
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Na dosavadních příspěvcích na dané téma mi schází větší odstup od litery a bližší příklon v vnitřní logice biblických sexuálních norem, která se i dnes hodí k úvaze. Tam jde o obhajobu organických sociálních a mezilidských vztahů: život je příliš krátký a vzácný, než aby mu měl člověk klást překážky různým odbíháním. Protože dnes je snaha z homosexuálních vztahů dělat prostou alternativu tradiční společenskosti, nevztahují se biblické normy na ně přímo. A je také chybou se na homosexualitu dívat přes zadek, do něhož by rád některý "heterák" homosexuála nakopal. Skutečnost je taková, že partnerské vztahy mezi homosexuály bývají málo pevné - v Německu na evangelické půdě se proto diskutuje o tom, zda po partnerech žádat slib věrnosti (což říkám přibližně, maje to z druhé ruky).
Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 17. 05. 2009 00:03
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Bible podle mě hovoří jasně - homosexuální chování je hřích. To je však něco, v čem jsem s Bohem trochu ve při a neumím to tak jednoduše odsoudit.
Napsal jsem na to (a nejen na to) téma jednu píseň (Přímluva za Sodomu), tak mi dovolte ocitovat text:
Proč, Pane, chystáš muky pekelnými potrestat houfy živých co když se přece najde mezi nimi padesát spravedlivých? A jako smlouval s Tebou o Sodomu Abraham ani já se s Tebou pohádat nezdráhám Ti všichni muži, co se s Bohem přeli přesto nezemřeli
Proč na světě je tolik zla a bídy po zemi rozprostřeno? Proč tolik násilí a genocidy pro Tvoje svaté jméno? A jako v noci s Tebou zápolil nad hrobem i já zápasím s Tebou a jsem teď Jákobem Ti všichni muži, co se s Bohem přeli přesto nezemřeli
Proč Tvoje přítomnost tu není s námi uprostřed Tvého lidu? Proč na sakrálno zůstali jsme sami hledáme Atlantidu? Není-li Bůh s námi, jak nás jiní rozliší? To už jsi tu jednou namítl, Mojžíši Ti všichni muži, co se s Bohem přeli přesto nezemřeli
Já, Pane, vím, že slovo Tvé je svaté ať se mě straní pýcha však je tu trocha věcí, co mě mate a nemůžu být zticha Dej milost malomocným i pro hříšnici nebohou i pro muže, co jinak než po mužích toužit nemohou vzpomeň si na ty, co se s Tebou přeli a přesto nezemřeli Co v zájmu o druhé se s Bohem přeli a proto nezemřeli
Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 17. 05. 2009 00:05
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Jen se omlouvám, vložením textu se zrušily řádky pro jednotlivé verše, tak si je tam domyslete :-).
Od: Kazatel ČCE Jiří Hoblík <>
Kdy: 17. 05. 2009 12:38
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Je hluboký a zásadní rozdíl mezi prostým oznámkováním něčeho jako "hříchu" a kritickým zvažováním téhož.
Od: Anonym: Stanislav---.raabnet.net )
Kdy: 17. 05. 2009 17:03
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Děkuji za názory, to mi stačí, obrázek o ČCE mám vytvořen.
Od: Anonym: vítek217.197.144.--- )
Kdy: 31. 05. 2009 18:33
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

JAN 8.10-11 HOMOSEXUALITA JE HŘÍCH!! ALE JEŽÍŠ ŘEKL "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" TO JE JASNÁ ODPOVĚĎ. I HOMOSEXUALŮM MŮŽE BÝT ODPUŠTĚNO ALE "Jdi a už nehřeš!"
Od: Anonym: Stanislav---.raabnet.net )
Kdy: 31. 05. 2009 18:38
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Souhlasím s názorem Vítka. Jinak je CČE fajn!
Od: Anonym: mama <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 17. 10. 2015 00:28
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Takže homosexualita je hřích, ale když se homosexuál vzdá praktikování homosexuálního vztahu, bude mu odpuštěno? A v praxi to znamená, že jeden partner má druhého z ničeho nic poslat do háje a vyhnat ho na mráz, a žít do smrti sám jako mnich a tím se zalíbí Bohu? Tak ti, co radí tyhle nesmysly, ať se zamyslí, jestli dokáží ve jménu "dobra" vyhnat své manžely, manželky a žít do smrti bez vztahu a zjistí, že radí nesmysly.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 17. 10. 2015 08:37
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

„Takže homosexualita je hřích, ale když se homosexuál vzdá praktikování homosexuálního vztahu, bude mu odpuštěno? “To se opravdu vážně ptáte? Myslíte si, že si to přečte nějaký „odborník“ a odpoví vám: ano, bude mu odpuštěno, nebo ne, nebude? A to další, to se opět ptáte vážně, nebo chcete provokovat? Nedokážete si představit, že jeden z partnerů přestane mít zájem o sex s druhým (důvodů může být mraky, někdy může být i důvod neznámý)? Přece toto není vůbec výjimečný problém, který se nějak řeší, to je přece život. O co vám jde?
Od: Anonym: Jirka---.91.broadband12.iol.cz )
Kdy: 17. 10. 2015 11:27
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Pozdravení vám. Ne, ne to není správné vyjádření. Odpuštění neboli spasení je dar. Spaseni jsme milostí Boží, není z našich skutků a není za naše skutky a naši bezhříšnost. Náboženství obecně učí, dělej to či ono, umrtvuj se, buď lepší, hodnější, dokonalejší, aby tě bůh přijal. Křesťanství je jediná výjimka. Ta učí, člověče jsi v hříchu a svojí silou nedojdeš spasení, proto Bůh ti odpouští, pokud uvěříš (uznáš svůh hříšný stav před Bohem, lituješ hříchů, spolehneš se na milosrdenství Boží a uvěříš v možnost odpuštění. Tímto je člověku odpuštěno. Ř 5:8 Už v prvotní církvi tuto Boží lásku mnozí začali zneužívat, a propadli herezi, že Kristus nás smířil s Bohem, proto není problém, že hřeším. Ale již v té době apoštolové se s touto satanskou herezí vypořádali Ř 6:1-2, Ř 6:11, Ř 6:15-23, 1J 3:5-8. Pokud někdo po očištení Bohem vědomně pokračuje v hříchu nemůže počítat s Boží milostí Žd 10:26. Pokud někdo po očištění Bohem zhřeší, tak Bůh je věrný a očišťuje jej (znovu lítost, pokání, odvrácení se od hříchu,..) 1J 2:1 Toto je velmi sručný popis odpuštění/spasení a života křesťana. Ano, praktikovná homosexualita je hřích,stejně jako smilstvo,cizoložstvo, krádeže, lhaní, chtivost a jiné skutky těla. Ohledně praxe, to znamená nepokračování v hříchu. Takže pokud má muž milenku a je křesťan tak ji opustí, i když jej ona miluje. Opuštění hříchu bolí, někdy bolí hodně, ale to samotný hřích neomlouvá. Nemohu si svoji nevěru omlouvat tím, že opustit milenku ji zraní. Pokud je na něm milenka finančně závislá, tak nechť ji živí, pokud s ní má dítě nechť se podílí na starostech a výdajích, je to jeho povinnost. Ale nebude jeho ženou ani fyzicky ani duševně. Pokud by jej kontakt s ní sváděl k hříchu, tak se s ní nemůže stýkat. Jelikož moje manželka je i sestrou v Kristu, tak ji nesmím vyhnat.Kdyby byla nevěřící, tak ji nesmím vyhnat pokud by chtěla zůstat se mnou, pokud by chtěla odejít, tak jsem ji povinnen propustit, ale nejsem volný pro další ženu. Pokud by se i tak stalo a žena ode mne odešla, tak nezůstanu bez vztahu až do smrti. Zůstanu pouze bez sexu, ne bez vztahu. V církvi kde se káže čisté Boží Slovo mám mnoho sourozenců a mnoho vztahů. Já nejsem sám díky tomu, že mám manželku, já nejsem sám, protože mám sourozence v Kristu. Kdyby jste milovala Krista a bydlela v okolí a cítila by jste se sama, tak by jste by jste bydlela v nějaké rodině. Vztahy i lásku by jste měla, neměla by jste jen sex. Sk 2:44 S námi dnes žije jedna sestra, bydlela sama, tak žijeme spolu. Žijeme, nespíme.Proč bychom měli spolu spát, když jsem ženatý? Pro vás jsou vztahy sex? Proč by jste měla zůstat bez vztahu? Já tu sestru miluji,ale nespím s ní, nepředstavuji si ji ve spodním prádle, nedychtím po ni, tak miluji i bratry se kterými se potkávám. V církvi jsou vztahy, ty nejsou závislé na manželce. Církev není organizace, kde se lidé zapojují do služeb a po ukončení programu se rozejdou domů. Církev, křesťanství je život s bratřími a sestrami, kdy moje trápení je jejich trápení a moje radost jejich radost (samozřejmě na prvním místě s Bohem). Někteří bydlí spolu, někteří zvlášť. Je pravda, že bydlet spolu je dnes hodně neobvyklé a v denominacích již neznámé. Mezi Božím lidem nebudete nikdy sama,nikdy Vám nebudou chybět vztahy, někdy při útoku nepřítele možná sex, ale v Boží moci a s pomocí sourozenců Vám ve skutečnosti chybět nebude. Bůh Vám nabízí skutečné vztahy v pravé rodině Božích dětí Mk 10:29-30 Přál bych Vám, aby jste tuto rodinu našla, jsou místa, kde by vás s otevřenou náručí přijali, ale první krok je na Vás, uvědomnění si svého stavu před Bohem a Jeho následování. Láska k Pánu, následování, uvědomnění si svého stavu,…tyto projevy Ducha, sám Duch Svatý je podstatou toho pouta mezi dětmi Božími. Pán s Vámi
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 17. 10. 2015 19:32
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

No mně už to psaní "Mamy Kilikiki" začíná také zavánět provokováním, když tady reaguje na příspěvky i z roku 2009 - tedy 6 let staré. To už vypadá na homosexuální lobbování, nebo moderně řečeno ústy Evropské unie heterofobní xenoxobii. Co čekáte za odpovědi? Jsou dvě: Biblr říká "je to hřích", a Pán Ježíš dodává kajícímu "Je ti odpuštěno, jdi, a už nehřeš;" anebo ta druhá odpověď v podání liberální církve, že to je v pořádku. Vybrat si musíte sám (či sama). Co víc chcete slyšet? My Vám takhle na dálku neporadíme, co máte přesně dělat, my o Vás nic nevíme. Doporučuji navštívit duchovního pastýře. Že sem píšete, asi Vám to úplně v pohodě nepřipadá, jak žijete. Ale hádáním zde to nevyřešíme.
Od: Anonym: Ana---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 04. 2016 16:14
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Mě to přijde zcela v pohodě, jen se bavím vaším farizejstvím a nimráním se a slovíčkařením. Je to zábavné :-D Na duchovního pastýře, který se nimrá s vámi, nejsem zvědavá, nicméně děkuji za starost o mou duši :-D
Od: Anonym: Ana---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 04. 2016 16:16
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Jěště, že jsem více méně anonymní, jinak byste mě biblicky přišli zavraždit :-D
Od: Anonym: A.R. <> ( 82.202.112.--- )
Kdy: 14. 09. 2018 18:12
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Ana napsal(a):
 Mě to přijde zcela v pohodě, jen se bavím vaším farizejstvím a nimráním se a  slovíčkařením. Je to zábavné :-D Na duchovního pastýře, který se nimrá s  vámi, nejsem zvědavá, nicméně děkuji za starost o mou duši :-D
To je u takových lidí normální. Starají se o něco, po čem jim je kulové.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 01. 09. 2019 13:58
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Toto bych dal jako Žalm 151. díky!
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 01. 09. 2019 13:59
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Jan Dospiva napsal(a):
 Bible podle mě hovoří jasně - homosexuální chování je hřích. To je však  něco, v čem jsem s Bohem trochu ve při a neumím to tak jednoduše odsoudit.    Napsal jsem na to (a nejen na to) téma jednu píseň (Přímluva za Sodomu), tak  mi dovolte ocitovat text:    Proč, Pane, chystáš muky pekelnými  potrestat houfy živých  co když se přece najde mezi nimi  padesát spravedlivých?  A jako smlouval s Tebou o Sodomu Abraham  ani já se s Tebou pohádat nezdráhám  Ti všichni muži, co se s Bohem přeli  přesto nezemřeli    Proč na světě je tolik zla a bídy  po zemi rozprostřeno?  Proč tolik násilí a genocidy  pro Tvoje svaté jméno?  A jako v noci s Tebou zápolil nad hrobem  i já zápasím s Tebou a jsem teď Jákobem  Ti všichni muži, co se s Bohem přeli  přesto nezemřeli    Proč Tvoje přítomnost tu není s námi  uprostřed Tvého lidu?  Proč na sakrálno zůstali jsme sami  hledáme Atlantidu?  Není-li Bůh s námi, jak nás jiní rozliší?  To už jsi tu jednou namítl, Mojžíši  Ti všichni muži, co se s Bohem přeli  přesto nezemřeli    Já, Pane, vím, že slovo Tvé je svaté  ať se mě straní pýcha  však je tu trocha věcí, co mě mate  a nemůžu být zticha  Dej milost malomocným i pro hříšnici nebohou  i pro muže, co jinak než po mužích toužit nemohou  vzpomeň si na ty, co se s Tebou přeli  a přesto nezemřeli  Co v zájmu o druhé se s Bohem přeli  a proto nezemřeli  
Toto bych dal jako Žalm 151. díky!
Od: Anonym: Sedláček Pavel <> ( ---.mameradirychlost.cz )
Kdy: 11. 03. 2022 08:59
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Pokud někdo jakýmkoli způsobem říká nebo píše že je homosexualita v pořádku, pak nežije v pravdě a nerozumí písmu. Na příklad v LEVITICUS 18:22 je to zřejmé. Tzn. Nebudeš s mužem souložit jako se souloží se ženou: je to ohavnost.
Problém je u mnoha biblí ten, že se v nich píše slovo ohavnost místo: muž praktikující homosexualitu. Pokud by jsem mohl doporučit nějakou bibli, tak Kralickou a nebo český studijní překlad a to s ohledem na naší češtinu, protože né vše je v Kralickém překladu srozumitelné a nějakou dobu to trvá, než se člověk zorientuje.
Problém je, že i špetka kvasu prokvasí celé těsto a tak každý člověk by měl zkoumat sám sebe skrze Bibli Jako vdechnuté Boží slovo a hlavně bludné učení skrze písmo aby člověk nebloudil.
Přeji pěkný den s poznáním Boží pravdy.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 11. 03. 2022 09:53
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Ještě nám, Pavle, podrobněji napište, jak uvádíte do života jiné příkazy knihy Leviticus a vůbec Tóry. :D A taky se zmiňte o tom, jaký farář vás má na svědomí a vyučoval vás naprosto nesprávným způsobem o vztahu Starého zákona a evangelia.
Od: Anonym: Luboš Král <> ( ---.127.broadband12.iol.cz )
Kdy: 27. 08. 2019 08:33
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

OTÁZKA HOMOSEXUALITY LESBICEK NEBO TRANSEXUALU CO DELAT JEDNODUCHA ODPOVED NEZAVRHUJME JE MILUJME JE VZDYT JSOU STVORENI BOHEM OTCEM JAKY MY TVZ HETERO POKUD BUH EXISTUJE TAK TU MAJI BYT ON MA PLAN VELKY S KAZDYM Z NAS TAK JE JEN PROSTE BERME JACI JSOU A MILUJME JE JAKO SVE BRATRY A SESTRY
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 01. 09. 2019 14:12
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Nevím, jestli jste úplně přesný- byl jsem stvořen jako sobec, lenoch a flirtman se sklonem k alkoholu? Jsem přesvědčený, že ne! Proto s těmito vlastnostmi ve svém životě s Boží pomocí bojuji a opouštím je. To samé se týká praktikováníhomosexuality a jiných druhů nečistot. MAJÍ SE S BOŽÍ POMOCÍ OPOUŠTĚT. Jsme stále vydáváni lži, že je homo. od narození dána a určena, jako nějaký osud , nebo co… NE, TOTO PROPAGUJÍ SLABOŠI. Sklony k homosexualitě má v sobě kdekdo z nás, víc než 4%, víc než 40% !! Pokud toto chování zrovnoprávníme, pak během několika generací končíme. A dobře nám tak. Kdo jiný by v tom měl mít jasno než církev?? Proberte se a kažte evangelium !!
Od: Anonym: Deny <> ( ---.ktkadan.cz )
Kdy: 25. 04. 2022 14:20
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

No, být sobcem si člověk vybere, lenochem se také stanu svojí volbou a jestli se rozhodnu flirtovat s lidmi, je také moje rozhodnutí. Ale barvu očí, barvu pleti, nebo orientaci si člověk nevybere. Musí být člověk celý život nešťastný, nesnášet a zapírat sám sebe, jen aby se zavděčil Bohu? Není právě Bůh ten, kdo by měl člověka přijmout takového jaký je? Pokud budu celý život zapírat sám sebe, čeho tím dokážu? Budu šťastný? Budu mít úspěšný a spokojený život? Pokud nevěříte myšlence, že se gay gayem už narodil, najděte si jinou odbornou literaturu, než Bibli, prosím. Ubližujete nejen sám sobě, ale i okolí.
Od: Anonym: ...109.183.65.--- )
Kdy: 19. 12. 2020 20:12
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Ano, je to naprosto jasné. Boží slovo je pro křesťany základ. A jak zní Boží slovo?
"Miluj Boha celým svým srdcem a celou svou duší a bližního svého jako sám sebe."
A to znamená co? Že naší prvořadou povinností je druhé chápat a snažit se jim pomáhat. Nikoli je nenávidět a odsuzovat. Doufám že všichni přítomní si jsou vědomi toho, že žádný skutečný homosexuál za svou orientaci nemůže a tedy nenese odpovědnost (připomeňme si i velkou pravdu o tom, že "Bůh člověka miluje takového, jakého ho stvořil" a také tu, že člověk nemá právo být přísnějším soudcem, než milosrdný Bůh).
Pokud jde o Bibli a moudrosti o smilstvu, je zde snad jasné, že je řeč o homosexuálních hrátkách a rozmarech heterosexuálů, mluví se o nich i v souvislosti například se zoofilií. Je to jasná zvrácenost - v případě že to člověk dělá čistě jen z troufalosti! Ale to přece pro homosexuály neplatí, pokud vím, NIKDY jsem v Bibli nečetla absolutně nic o psychických sklonech a náklonnosti ke stejnému pohlaví. Šlo jen o tělesnou stránku věci.
Chcete žít podle Božího slova? Fajn, tak jako první si vzpomeňte, že Bůj je především láska, naše mise je láska, a láska je také první Božská ctnost. Jestliže homosexuál někoho druhého upřímně, citově, srdcem miluje, dělá přesně to co si Bůh pro lidi přál, a co je mu nejmilejší. A daleko horší než svérázné citové lásky jsou podle mě před Bohem projevy nenávisti a krutosti, jako je ta vaše. Pokud je někdo schopen někoho diskriminovat za dispozici za kterou ten člověk nemůže, měl by se takový agresor stydět v koutě, a ne to ještě šířit dál.
Nestačí snad, že už mýtus o domnělé nezbytné averzi k homosexualitě v křesťanství rozšiřují nevěřící? To se to musí dít i v našich vlatsních řadách? (Já jsem katolička, ale myslím, křesťané jsme všichni, ne? A před Bohem máme být jednotní, a jestliže mí sourozenci jsou všichni lidé, tak proč by ne všichni křesťané :-) ikdyž je pravda, že katolická církev se k homosexualitě staví nejspíš jinak než ostatní, tak zde potom asi může vznikat ten problém…) Katolíci považují za hřích pouze homosexuální pohlavní styk, nikoli homosexualitu (jako nezaviněné psychické nastavení) samotnou. Naopak jsme vedeni k tomu takové lidi přijímat šetrně a citlivě, a snažit se jim pomoci žít v čistotě.
A to ještě nemluvím o tom čistě tělesném aspektu - i heterosexuálové jsou vedeni k předmanželské čistotě, aby byl jejich sex skutečným projevem lásky, a nikoli jen troufalou povrchní rozmařilostí. A sami heterosexuálové si na toto pravidlo častokrát stěžují jako na omezující, aniž by přijali fakt, že jedině toto pravidlo je dovede k trvalému a pravému, nepovrchnímu, štěstí. Je-li sex skutečným projevem lásky (správně až v manželství) pak nejen že je v pořádku, ale je to dar. Takže si myslím, že i závěr že homosexuálové, mezi nimiž by docházelo k tělesnému styku jako projevu skutečné lásky, je hřích, by se měl přehodnotit.
Pakliže k sexu dochází čistě jen za účelem tělesného uspokojení, bez nějakého citového aspektu, je to špatné vždy - ať se toho dopustí homosexuál, heterosexuál, nebo kdokoli jiný, ať k tomu dojde mezi osobami stejného či různého pohlaví, nebo jen mezi člověkem a rukou, člověkem a zvířetem, nebo třeba výfukem od auta. To je pak jedno. Smilstvo je to vždy. Jestli ale chcete krutě odsuzovat všechny sexuální akty určitého typu, nebo dokonce citová vzplanutí, zkuste vzít problém od jádra, a vzpomeňte si k čemu jsme jako lidé Bohem povoláni, a k čemu byl sex stvořen. Zdaleka ne jen ke zplození dětí, ale také k naplnění láskyplného vztahu dvou lidí, a jejich vzájemnému sebedarování. Z LÁSKY!!!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 12. 2020 20:54
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné?

Katolická sestro, co je tohle za halucinaci? Páté přes deváté
Od: Anonym: Pavel <> ( ---.cust.tlapnet.cz )
Kdy: 20. 12. 2020 09:58
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Já v tom žádnou halucinaci nevidím. Myslím si, že jste to napsala velmi dobře.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 20. 12. 2020 10:55
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Pavle, my jsme se spolu k mnoha shodám dopracovali, vzpomínám si. A teď nemám čas ani chuť cupat tenhle dlouhý příspěvek Anonymky. Ale narážím v něm skutečně na mnoho nesrovnalostí. Vybírám třeba jen jednu její větu:
"Jestliže homosexuál někoho druhého upřímně, citově, srdcem miluje, dělá přesně to co si Bůh pro lidi přál, a co je mu nejmilejší."
1. Ona vnímá pravou lásku jako záležitost citů. Ale tak to v Bibli není, láska je nejenom cit. A "srdce" není v Bibli centrem citů, je centrem celé osobnosti, tedy i rozvažování, rozlišování. 2. Láska není v tom, že vše přijímám, všechno miluji. Jako už sebeláska není v tom, že si všechno dovolím, že budu vyhovovat svým sklonům a touhám. K lásce patří třeba i příkré odmítnutí špatných sklonů, sebeovládání. 3. Osobně nemám problém s homosexuály jako lidmi. Ale Bible homosexualitu odmítá, to je pro mne ten problém, pro jehož překlenutí potřebuji pevnější základy než "když je to upřímné, citové, srdeční, je to opravdové, je to Boží."
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 20. 12. 2020 17:18
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Milá sestro, Váš útok byl směřován na mně, tak si taky dovolím pár slov- Hlavní myšlenku Vašeho příspěvku jsem pochopil jako zdůraznění, že náš Pán je Láska- skutečná, dokonalá láska, kterou my můžeme jen přijímat a měli bychom ji předávat dál. S tím naprosto souhlasím, ale už ne s Vaším dalším "dotažením" abychom homosexuály nechali láskyplně dělat co je napadne a maximálně jen zdůraznili, aby to co konají konali s roztouženými srdíčky, nejen tělíčky. Snažíte se lásku jak ji chápete Vy napasovat na homosexuální soužití, jak jej chápete Vy a z tohoto úhlu mně i velmi ostře napomínáte. Bible žádnou "homosexualitu" nezná, je to objev celkem moderní doby, kdy se dozvídáme, že existují lidé, kteří nedokážou mít takový vztah, jaký určil Bůh, protože je přitahuje vlastní pohlaví. Je možné, že někdo takový opravdu existuje, poruch je mnoho. Nebudu se přít o podílu takových lidí, je však jisté že je zanedbatelný. My jsme zde vystaveni nátlaku, předem připravené lobby, která má za úkol proklestit cestu genderovým ideologiím v našem křesťanstvu, což je velký problém. Takže rozhodně nejde jen o "přijímání homosexuálů", ale otevření dveří heretickým stanoviskům, kdy jedno bude promyšleně automaticky emancipovat a determinovat druhé, až se nám to úplně vymkne z rukou. My nejsme ve fázi, kdy by ti homosexuální chudáci v našich společenstvích nějak trpěli! Ne! My jsme ve fázi, kdy jsou faráři násilím donucováni oddávat deviantní sňatky. Jsme v situaci, kdy po ulicích velkoměst chodí pochody "Gaypride" a svými projevy a transparenty nám a našim dětem agresivně vnucují vnucují neperspektivní a zavrženíhodný životní "styl". Jsme v situaci, kdy může být dětem vštěpováno (a granty EU hojně podporováno) že už malé děti !! mají právo si vybrat své pohlaví, jako by to bylo běžně něco k výběru bez ohledu na to kým opravdu jsou! Takže mám rád bratry a sestry, kteří bojují s různými vlastními problémy a hříšnými sklony, protože je mám i já a asi málokdo je úplně super. Proto i rádi přijímáme lidi, kteří mají problémy se sexualitou a takoví v našich sborech jsou. Je jim u nás dobře právě proto, že dostávají sílu od Pána i podporu od nás se svými problémy bojovat, nikoliv je přijmout jako kdyby byly dobré. Lidi, kteří to myslí s Bohem vážně postupně přesně pochopí, co je hřích. My jim nebudeme mlžit, chceme jim pomáhat tak, aby jednou mohli s čistým svědomím stanout před Nejvyšším a jít do věčné blaženosti. Ne být "blaženými" teď a tady a pak skončit v pekle. To Církev nedělá a dělat nesmí!!
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 20. 12. 2020 18:28
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Bratře Poláku, nepřestane mě fascinovat zkřížení úžasné tvé lehkověrnosti (jak si neověřuješ informace, které okolo tebe poletují, jak bez dalšího zbaštíš všechno, co kde zaslechneš a vyslechneš, včetně evidentních pomluv) a tvé nenávistnosti, k EU, k demokratickému statuquo, též tvou démonizace menšin. Je to ideální podhoubí pro konspirační zlozvyky, které ostatně pěstuješ jen což. Modlím se za to, abys nenapáchal mnoho nevratně zlého v duších svých dětí, žáků na tvé škole, tvém církevním okolí.
Od: Anonym: locika--- )
Kdy: 20. 12. 2020 18:43
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

A taky nám prosím tě bratře přestaň tady agresivně vnucovat svůj neperspektivní a zavrženíhodný životní "styl". Když se koná gaypride s cedulemi, někdo ti něco vnucuje? Nutí tě někdo souložit s muži? To snad ne. Pokud ti oni něco agresivně vnucují jenom tím, že tu jsou a něco druhým se snaží říct, ty děláš přece totéž. V čem je rozdíl? Že jedna ideologie je TVOJE a proto se patří o ní mluvit vhod i nevhod, zatímco tamta ideologie je JEJICH a co není tvoje ale jiného, nemá právo na život? Připadá mi, že něco podobného nemůže myslet snad někdo dospělý vůbec vážně.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 21. 12. 2020 15:48
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Jsme na křesťanském webu, kde je předpoklad, že lidé budou mít trochu základní znalost o Bibli a biblických pojmech a hodnotách. Takže pokud považujete můj názor (o nesouhlasu Církve s hříšným konáním a výhled na poslední Soud) za pouhou "ideologii" zřejmě nechápete zvěst Krista a neberete Písmo vůbec v potaz. To je Vaše věc, nicméně s takovými lidmi nebudu o těchto tématech diskutovat, Vám náleží dle slov apoštola Pavla "duchovní mléko", kterým povyrostete a pak budeme moci začít s debatou. I když nebudete souhlasit (to je celkem běžné mezi křesťany) tak bude mít debata pořád nějaký rozumný rámec bohabojnosti, což zatím nemá. Je mi líto.
Od: Anonym: anonymni protestant---.bb.vodafone.cz )
Kdy: 28. 08. 2022 21:53
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Homosexualita tady byla celou historii lidstva. Rozhodně to není objev moderní doby. Jen se o ní nemluvilo… Nikdo žádný zavrženíhodný styl nevnucuje. Otevřete oči a buďte k nám trochu laskavější.
Od: Anonym: Anonym---.rcp.o2.cz )
Kdy: 19. 03. 2022 19:35
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Já jsem tu už nebyla tak dávno, ani nevím jak dlouho, možná rok a půl, dva? A řeší se tu pořád ty samé blbiny.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 19. 03. 2022 21:47
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Neřeší se tu lautr nic. :)
Od: Anonym: Anonym---.rcp.o2.cz )
Kdy: 06. 04. 2022 22:05
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Světem hýbe pandemie koronaviru, válka na Ukrajině a ukrajinská uprchlická krize, prohlubuje se inflace, zdražuje se a lidé se propadají do chudoby, lidé jsou pod velkým tlakem a ztrácí půdu po nohama. To je přeci moment, kdy by věřící měli zareagovat, to je přeci obrovská příležitost pro církev a tyto stránky mlčí a kromě ukrajinské vlajky, tu člověk nenajde nic. Úplné mrtvo. To jste vy všichni zdejší zavrtaní ve svých ulitách? Vyjděte ven tam, kam vás Bůh poslal.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 07. 04. 2022 09:39
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Pokud úmyslně netrollíte, z čehož vás podezírám, omlouvala by vaše horlivé přesvědčení jenom hlubší neinformovanost o obsahu "těchto stránek". Jinak byste totiž musel být jedině rád, že mlčí a že jsou všichni zdejší "zavrtaní do svých ulit". A že tu je mrtvo. A že církev, tato církev ČCE, nereaguje v té intenzitě, jakou byste si zřejmě představoval. Protože co jiného by mohly tyto, jak to povědět slušně, tyto stránky, nabídnout jiného než vypjatý level hnusu? Potěšte se vůní produktů zanechaných tu v uplynulých desetiletích. :-)
Od: Anonym: Anonym---.rcp.o2.cz )
Kdy: 09. 04. 2022 13:45
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Pseudofilozofování je jediné, co umíte?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 10. 04. 2022 11:53
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Bratře, je to od vás nemoudré, takto rychle se odkopávat a prozrazovat svou primitivní potřebu sváru. Pohleďte, jak velký Goethe (Faust, vs. 903-915) líčí krásu velikonoční přírody! Odtud přece čerpejte svou radost ze života, ne z trollení.
Vom Eise befreyt sind Strom und Bäche, Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, Im Thale grünet Hoffnungs-Glück; Der alte Winter, in seiner Schwäche, Zog sich in rauhe Berge zurück. Von dorther sendet er, fliehend, nur Ohnmächtige Schauer körnigen Eises In Streifen über die grünende Flur; Aber die Sonne duldet kein Weißes, Ueberall regt sich Bildung und Streben, Alles will sie mit Farben beleben; Doch an Blumen fehlts im Revier, Sie nimmt geputzte Menschen dafür.
Od: Anonym: Anonym---.rcp.o2.cz )
Kdy: 12. 04. 2022 00:10
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Ano, ptáčkové zpívají, deštík padá, mrtvoly se na Ukrajině přeskakují, inflace nás netrápí, raduji se jako dítě. Chtělo by to ale víc. Nevím, zda si ze mě děláte srandu, nebo vás postihl tanec svatého Víta.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 12. 04. 2022 09:31
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Chtělo by to víc, říkáte? Víc vašich nadávek a vašich trollolo?
Jestli vás trápí inflace, zajděte si do banky a udělejte si spořicí účet. Jestli vás trápí mrtvoly na Ukrajině, zaklepejte v Kremlu a řekněte Punťovi, že to vážně není pěkné, co na té Ukrajině tropí. Všechno je stejně nebo lépe řešitelné i bez evangnetu.
Od: Anonym: Anonym---.rcp.o2.cz )
Kdy: 13. 05. 2022 23:44
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Spořící účet si při dnešní inflaci může zřídit jen jelito.
Od: Anonym: Homosexuál88.103.133.--- )
Kdy: 30. 12. 2022 01:27
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Ladislav Cajthaml napsal(a):
 Chtělo by to víc, říkáte? Víc vašich nadávek a vašich trollolo?    Jestli vás trápí inflace, zajděte si do banky a udělejte si spořicí účet.  Jestli vás trápí mrtvoly na Ukrajině, zaklepejte v Kremlu a řekněte Punťovi,  že to vážně není pěkné, co na té Ukrajině tropí. Všechno je stejně nebo lépe  řešitelné i bez evangnetu.
Ahoj Láďo, kdy na to vlítnem?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.nat.epc.tmcz.cz )
Kdy: 10. 03. 2023 18:55
Předmět: Re: Homosexualita - je to přece jasné

Vlítněte na to v církvi adventistické, bratrské nebo jehovistické. Tam se vám bude létat mnohem lépe.