Téma: peníze a farář

Od: Anonym: pepa <> ( 147.251.162.--- )
Kdy: 08. 04. 2008 12:21
Předmět: peníze a farář

Navigace: link | přehled | fórum
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak jsou faráři vaší církve financováni (mimo platu poskytovaného ze státních prostředků a personálního fondu), nevím totiž jak v jiných řkc farnostech, ale u nás farář s provozními náklady fary nepřijde do styku (voda, energie jde vše v plné výši z pokladny farnosti), je mu proplácena doprava i telefon, v dokumentech jsem viděl, že u vás se doporučuje, aby farář ze svého platu platil 10 % za bydlení a energie ( oproti 0% u nás dost rozdíl), takže u nás má farář celý plat toliko na jídlo a vlastní potřebu (nemá rodinu), což by ještě nebylo nejhorší ale
kolik se u vás platí za obřady (křest, pohřeb, svatba) a nechává si tyto peníze farář pro sebe nebo jdou do sborové pokladny? u nás si tyhle poplatky nechává farář (za co pak dostává plat?), taxa současného faráře je 500 Kč, leč nedávno byl zastupován a farář v novém autě a a značkovém oblečení si bez okolků řekl po pozůstalých o tisícovku, což mě už dost rozhořčilo
Od: Kazatel ČCE Martin Grombiřík <>
Kdy: 09. 04. 2008 12:41
Předmět: Re: peníze a farář

Podíl faráře na provozních nákladech sboru je většinou upraven v přílohách povolávací listiny, které tvoří různé dohody o energiích, dopravě, telefonu apod., takže je to individuální farář od faráře a sbor od sboru. 10% je doporučená část, nicméně sbor se s farářem může dohodnout i jinak. V praxi je to tak, že jsou jak sbory, které faráři platí téměř vše, tak sbory, kde je farář de facto jeho hlavním sponzorem. Někde dokonce musí sám přispívat na Personální fond, aby ho sbor mohl v dané výši zaplatit a tak vůbec fungovat. Doprava (služební) se většínou proplácí, některé bohatší sbory mají i vlastní auto, takže lze soukromé a služební jízdy i takto oddělit.
Co se týká "štoly" - poplatků za kasuálie (svatba, pohřeb atd.), to bývá většinou také individuální. Nevím o tom, že by se někde platilo za křest - ten se u nás většinou odehrává v rámci normálních bohoslužeb, nekonají se žádné extra "křtiny". Svatby a pohřby - většinou se to řeší "darem na potřeby sboru" a peníze putují do sborové poklady (pozůstalým většinou poradíme, že to je lepší investice než do hory věnců, protože v ev. tradici má být pohřeb střízlivý, bez funerální okázalosti). Někdy však svatebčané/pozůstalí odměny již předem rozdělí - pro sbor, pro faráře, pro varhaníka. Já osobně jako farář nic na nikom nevynucuji (natož pak konkrétní částku), ale když jsem ještě sloužil jako varhaník v jiném sboru, vím, že v těchto případech existovalo jakési "nepsané právo", kolik dostane farář, kolik varhaník atd.
Pro zajímavost, na stránkách http://evanjelik.sk/node/3235 probíhá diskuse o tomtéž problému u našich východních sousedů - slovenské Evangelické církve A.v.
Od: Anonym: pepa <> ( 213.29.120.--- )
Kdy: 09. 04. 2008 14:59
Předmět: Re: peníze a farář

vidím,že stejné problémy řeší všichni, jen u katolických kněží je to viditelnější, protože holt nemají rodinu a zůstane jim tak víc peněz, leč poslední farář, kterého jsem znal a který si nechtěl poplatky ponechat v plné výši, byl tuším ročník 1920, jinak varhaníci se platí zvlášť (taky 500) Děkuji za odpověď a Bůh s Vámi
Od: Anonym: Tomášek Jiří <> ( ---.adsl.sky.cz )
Kdy: 10. 04. 2008 07:12
Předmět: Re: peníze a farář

Vážený bratře faráři, Vaš příspěvek je zejména v druhé části,týkající se štolby nepřesný,sbory vstupující v roce 1918 do ČCE,se dohodly polatky za křty,svadby pohřby(tzv štolu )nepožadovat. Proto také nejsou uvedeny v řádu hosodaření v církvi(ŘHC),odd. B,čl 7 příjmy. Vyžadovat je proto v rozporu s řády církve.
Od: Anonym: pepa <> ( ---.law.ucn.muni.cz )
Kdy: 10. 04. 2008 09:22
Předmět: Re: peníze a farář

je otázka, co to je vyžadovat, myslím, že z příspěvku pana faráře je zřejmé, že se toliko ustálil zvyk přispívat dobrovovolně sboru a kdo chce, může i faráři
u nás taky není nikde psáno, že štola je povinná, ale zvyk je, že co si nezaplatíme, to nemáme, mě jen štve, že to nepřijde do farní pokladny, ale neustále se postrkuje faráři, kterého fakticky živíme, následkem toho máme nouzi o peníze na opravy a farář sám má výrazně vyšší životní úroveň než drtivá většina věřících, což nepůsobí dobře na potencionální farníky, takže máme naději, že brzo vymře stará generace, mladá ji nenahradí a živit faráře už nebude mít kdo, prostě je to krátkozraké
Od: Kazatel ČCE Martin Grombiřík <>
Kdy: 10. 04. 2008 10:04
Předmět: Re: peníze a farář

Děkuji za upřesnění.
Nicméně jsem měl na mysli formu, kterou v reakci na Vás vzpomenul bratr s nickem "pepa". Pokud někdo přijde a požádá o svatbu nebo pohřeb, nikdo po něm nic nechce (alespoň u nás). Většinou ale sám nabídne (někdy i vnutí) nějakou "revanš" a často se zeptá kolik. V tom případě ho upozorníme, že nejvhodnější formou je dar na potřeby sboru (což imho v rozporu s řády není). Za určitých okolností to dokonce může být výhodné i pro něj (může si to, tuším, odepsat z daní, i když já osobně jsem se s takovýmto postupem v souvislosti se svatbou či pohřbem ještě nesetkal). Pokud se zeptá kolik má dát, já osobně říkám, že je to jeho dar, tudíž je to na něm. Je ale možné, že někde řeknou: "je zvykem" dát tolik a tolik. Zde je samozřejmě na místě otázka, do jaké míry se ještě jedná o prostor pro dárce a do jaké o skrytou výdělečnou činnost.
V každém případě, pokud se koná kasuální shromáždění v kostele, ovšem taktně naznačím, že ať daruje jakoukoliv částku, jedná se o bohoslužebné shromáždění které má svá pravidla, a že farář není cikán, který s bankovkou nalepenou na čele šmidlá zcela podle jeho představ.