Téma: Vstanou noví bojovníci

Od: Uživatel Evangnetu Petr Hanč <>
Kdy: 01. 10. 2006 21:59
Předmět: Vstanou noví bojovníci

Navigace: link | přehled | fórum
Od: Anonym: Jan Dorničák <> ( ---.113.broadband3.iol.cz )
Kdy: 07. 01. 2007 17:25
Předmět: Re: Vstanou noví bojovníci

To je drnsné!
Ale je jasné, že média umí podávat obrazy různé a ne vždy pravdivé. No nic, koukejme, přemýšlejme.
Za podívání to stojí
Od: Anonym: Tomáš Pavelka <> ( ---.240.broadband6.iol.cz )
Kdy: 08. 01. 2007 16:07
Předmět: Re: Vstanou noví bojovníci

Záběry působí opravdu nepříjemně. Ovšem i u přírodních národů bychom narazili na děti kolem 12ti let, jak se zmítají v tranzu v rámci nějakého přechodového rituálu, třeba i pod vlivem přírodních halucinogenů. Řekl bych, že nás nesmí zmást, že ti lidé jsou stejně oblečení jako my, že mají auta atd. - Středozápad je, na rozdíl od pobřežních států USA Evropě velmi vzdálen, řekl bych, že duchovní kultura tam spíše připomíná středověk. Přitom si přiznejme, že záběry na přechodové obřady indiánského dorostu někde v pralese by nás fascinovaly, ani bychom si nedovolili vznést nějakou námitku - mnozí by dokonce litovali, že tohle všechno veme s křesťanskou misií za své. Ti lidé vypadají vizuálně jako my, ale duchovně jsou možná blíže nějakému indiánskému kmeni. Varoval bych se tu xenofobie.
Na druhou stranu, co tu vidíme, je heretické - žádné mytí rukou, žádné tranzy v Písmu ustavené nejsou. Dokonce bych vzpoměl známý výrok z poslední večeře: Kdo je čistý, nepotřebuje než nohy umít.
A tady stojí za to se zastavit: Hereze se objevuje tam, kde pravá církev něco zanedbala. Když je křest formálním aktem, nebo se dokonce odkládá do dospělosti (jako i v tomto případě, jsou to letniční), objevuje se podobná na koleni udělaná liturgie. Když církev není shromážděním všech věřících, protože kázání je pro dospělé, biblická pro staré atd. - pak se církev organizuje do různých oddělení - pro střední generaci, pro staré, pro děti - a tady vznikají rituály pro "specifiské potřeby" každého věku. Řekl bych, že podobné šaškování jako tady s pet-lahví se místy objevuje i při našich "rodinných nedělích". Jen se u toho naštěstí nikdo nesvíjí a nepláče.
Řekl bych, že tam, kde se nekřtí děti, kde se opustí rovnost situace všech věřících před Bohem, kde se příliš dbá na "specifické potřeby" a věřící se dělí na různé druhy podle věku, tam časem vždy vznikne něco podobného. Tady to vidíme ve verzi fanatické, u nás doma se s tím zase setkáváme ve verzi liberální. Verze z "Ježíšova tábora" může taky vést na dětskou psychiatrii, naše verze svou prázdnotou buď nevede nikam, nebo ven z kostela.
Tomáš P.
Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 09. 01. 2007 13:08
Předmět: Re: Vstanou noví bojovníci

Bratře faráři, mohl byste, prosím, podrobněji vysvětlit, proč se domníváte, že nekřtění dětí MUSÍ (reaguji na vaše "tam časem vždy") ústit do hereze? Copak není radikální křídlo reformace (anabaptismus a ty církve, které z něho vyšly) důkazem toho, že právě křtění dětí také často (ale snad ne vždy) ústilo a ústí do ne-orthodoxie, ano právě do oné "liberální" verze, či do vyduchlé? Zdravím Jiří Šamšula
Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 09. 01. 2007 13:11
Předmět: Re: Vstanou noví bojovníci

jsem zmatkař. "či do vyduchlé verze lidové církve"
Od: Anonym: Jan Dorničák <> ( ---.113.broadband3.iol.cz )
Kdy: 11. 01. 2007 22:07
Předmět: Re: Vstanou noví bojovníci

Bratře, s větší částí Vašeho příspěvku souhlasím. Jen to, čemu nerozumím je to přihřívání si polívčičky "Vašeho" tématu i zde. Asi spojitost vidíte. Já ne.
I když se domnívám, že Vám začínám rozumět, chci zůstat v opozici. Nejsem člověk vzdělaný v taje theologie, či filosofie, ale jsem dělník sociální práce. A tak vím, že člověk má 3 druhy potřeb: fyzické-materiální, psychosociální a spirituální. V společenství těla Kristova by měly být uspokojitelné všechny. Ale každý věk má své společné potřeby a potřeby specifické. Pro zjednodušení začnu u fyzických: jídlo jako společná potřeba člověka. Nicméně 1 roční dítě nejí, to co já. A to se týče jak množství, tak přípravy (nesolíme, mixujeme…). Jen kvalitu toužíme zachovat. Stejně tak můžeme za pomocí analogie přejít k potřebám psychosociálním. Dítě má potřebu si hrát, být s rodiči, většinou odmítá "lidi z venčí"; já se rád seznamuji s novými lidmi a ve volném čase také (narozdíl od svých dětí) vyhledávám samotu. Vzhledem k tomu, že jsem konvertita nemůžu posuzovat rozdílnost potřeb spirituálních, ale za pomoci analogie usuzuji, že to bude stejné. Nebo ne? V čem je rozdíl? Díky za odpověď, klidně i soukromě na mail.
Pokoj Vám! Jan