Téma: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001 a 2011

Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 15. 12. 2011 16:15
Předmět: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001 a 2011

Navigace: link | přehled | fórum
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001

Obyvatelstvo celkem - 10 230 060
Věřící - 3 288 088
z toho církev římskokatolická - 2 740 780
církev českosl. husitská - 99 103
českobratrská církev evangel. - 117 212
pravoslavná církev - 22 968 Nábož. společn. Svědk. Jehovovi - 23 162 Bez vyznání - 6 039 991 Nezjištěné vyznání - 901 981
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2011

Podíl věřících u jednotlivých církví se zásadně nemění, přibyli jediové. Otázka na víru byla rovněž dobrovolná a projevil se u ní stejný fenomén jako u národnosti, kdy lidé na dobrovolné otázky neodpovídali tak často jako v předchozích sčítáních. Letos využilo možnost neodpovědět skoro pět milionů lidí, zatímco před deseti lety to byl jen necelý milion obyvatel. Stejně jako před deseti lety má nejvíce příznivců:
- římskokatolická církev - 1 083 899
- Českobratrská církev evangelická - 51 936
- Církev československá husitská - 39 276
Na rozdíl od posledního sčítání se řada obyvatel přihlásila ke skupině lidí, kteří věří, ale nehlásí se k žádné z registrovaných církví. Tuto možnost využilo 707 649 lidí.
Stejně jako v řadě dalších zemí světa (Nový Zéland, Austrálie, Kanada, Velká Británie atd.) se i v České republice přihlásila řada lidí k morálním hodnotám rytířů jedi z filmové ságy Hvězdných válek. V České republice vyplnilo víru jedi 15 070 obyvatel. Nejčastěji uvedli jediismus jako svoji víru lidé v Praze (3 977 lidí, což tvoří 0,31 % všech Pražanů), nejmenší podporu má jediismus na Vysočině (pouze 0,08 % obyvatel kraje).
Od: Anonym: ThDr. Arnošt Duka---.raabnet.net )
Kdy: 15. 12. 2011 22:08
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

Proč ten 60ti procentní propad? U římské církve asi proto, že přibyla kolonka "věřící, ale nehlásící se k církvi" - dříve se musela nějaká církev vybrat a každý zaškrtl tu nejznámější, i když se necítil být její součástí, dále důvod vymírání. ČCE - tady vidím důvod propadu opět vymírání a rozklad církve jako takové, zejména morální úpadek, např. nově tolerance homosexuální deviace apod.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 16. 12. 2011 10:16
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

Sám pro sebe jsem vždycky považoval za důležité jiné statistiky, především počet účastníků bohoslužeb. Ten se v posledních letech - po porevolučním nárustu a následném sešupu - stabilizoval někde kolem 13.000.
Čísla 200.000 (sčítání 1991), resp. 120.000 (sčítání 2001) pro mně bylo vždy jen chimérou a nebezpečnou iluzí. Českobratrským evangelických křesťanem pro mně není ten, kdo něco zaškrtne v kolonce sčítání jednou za 10 let, ale ten kdo aspoň občas zajde na bohoslužby, aby tam hledal inspiraci pro svou cestu víry. Aspoň-trochu-praktikujících českobratrských evangelíků je tak podle mně 20.-30.000, tedy ještě méně, než uvádí nový výsledek.
Evangelická církev a její vliv v těchto letech neroste (to by byla iluze), ale ani nevymírá (to by byla špatná interpretace dat). Evangelická církev a její vliv nyní stagnuje.
Díky "nepovinnosti" kolonky o vyznání a díky nové kolonce "věřící bez vyznání" se jen konečně data ZPŘESŇUJÍ a už konečně alespoň řádově odpovídají REALITĚ, která je tu s námi už asi 15 let. A to je dobře. Protože jiná statistika nemá smysl.
Jsem si jistý, že s přístupem k homosexualitě data ze statistik souvisejí jen zcela marginálně. Možná se k nám kvůli tomu nehlásí 10 nebo 100 lidí, ale více nee…
Od: Anonym: Lubos Tefr---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 12. 2011 12:53
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

Vypočteme-li podíl všech věřících z počtu těch co údaj o víře uvedli, dojdeme k téměř shodnému číslu (okolo 35%), z toho vyplývá, že počet věřících se nějak výrazně nemění. Ovšem co se statistikou vyloženě „zacvičilo“ je těch 700 tisíc věřících (předpokládám, že se jedná převážně o křesťany), kteří se necítí příslušníky žádné církve. Ještě budou zajímavé počty dalších církví, pokud další církve jako pravoslavní a Svědkové Jehovovi nezaznamenají větší pokles, tak církve Českobratrská církev evangelická a Československá církev husitská ztratí charakter „střední velikosti“ a vedle dominantní římsko katolické, budou zde jen malé církve s řádem desetitisíce.
Od: Anonym: bubák193.179.133.--- )
Kdy: 19. 12. 2011 14:34
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Jsem si jistý, že s přístupem k homosexualitě data ze statistik souvisejí  jen zcela marginálně. Možná se k nám kvůli tomu nehlásí 10 nebo 100 lidí,  ale více nee…
Naopak, svým tolerantním vztahem k homosexualitě ČCE umožňuje úkryt nemálo lidem, kteří jinak musejí v jiných církvích trpět nekřesťansky nenávistný a zabedněný postoj. Mimochodem, 5% z 50.000 je 2.500 ;-)
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 07. 01. 2012 11:39
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

Vážený pane Rudolfe,
zřejmě nedopatřením jste do svého příspěvku vložil citaci, která vypadá vcelku jako má, ale je má jen v první polovině.
Můžete-li, opravte to ještě, prosím.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Rudolf <>
Kdy: 07. 01. 2012 15:31
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

Ano bratře Mazure, bylo to samozřejmě nedopatření a omlouvám se. Už je to opraveno a citován patřičný autor.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 07. 01. 2012 20:27
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

Děkuji!
Od: Uživatel Evangnetu Michal Rudolf <>
Kdy: 07. 01. 2012 15:30
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

bubák napsal(a):
     Naopak, svým tolerantním vztahem k homosexualitě ČCE umožňuje úkryt nemálo  lidem, kteří jinak musejí v jiných církvích trpět nekřesťansky nenávistný a  zabedněný postoj. Mimochodem, 5% z 50.000 je 2.500 ;-)    
Velmi podivný protimluv v jedné větě. Na začátku se mluví o toleranci a na konci se ti, kteří nejsou v souladu s názory mluvčího, označí za nenávistné zabedněnce. Chtělo by to trochu více nadhledu a té vzývané tolerance.
Od: Anonym: bubák---.farenet.cz )
Kdy: 07. 01. 2012 21:50
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

V tom není žádný protimluv: ti, co jsou netolerantní, jsou nenávistnými zabedněnci. To, jesli si říkají křesťané na tom nic nemění…
A samozřejmě netoleranci není možno tolerovat…
Od: Uživatel Evangnetu Michal Rudolf <>
Kdy: 12. 01. 2012 16:30
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

Však jsem také neměl na mysli je, ale s prominutím vás. Označit někoho šmahem za nenávistného zabedněnce jen proto, že má jiný názor než je ten můj, se mi nezdá právě tolerantní. Na rozdílný názor máte samozřejmě plné právo, ale ty invektivy jsou snad zbytečné…
Od: Anonym: Tomáš---.client.rionet.cz )
Kdy: 14. 09. 2012 22:50
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

A jak se vlastně ČCE staví k homosexualitě?
Od: Kazatel ČCE Jaroslav Pechar <>
Kdy: 16. 12. 2011 13:17
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001 a 2011

Kladu si otázku, proč tolik lidí neodpovědělo? Napadají mne jen dvě možnosti: A) otázka je příliš intimní a B) otázka je naprosto nezajímavá.
Od: Anonym: Lubos Tefr---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 12. 2011 15:34
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001 a 2011

Nemám důvod nedůvěřovat údajům pana Mazura., ovšem vedle údajů absolutních jsou zde proporce, kterým lze zhruba věřit. Konkrétně v roce 2001 se k Českobratrské církvi evangelické hlásilo 3,5% všech věřících v roce 2011 2,6%, tedy pokles o čtvrtinu, což by možná stálo za zamyšlení. Samozřejmě, že je stále mít na paměti co je to za údaj. Když se podívám na „čechoslováky“ – 1930 – 800 tisíc, 1950 – 1 milión a dnes 40 tisíc, tak prostě nejde nad údaji ze sčítání jen mávnout rukou.
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 16. 12. 2011 19:33
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001 a 2011

Jedno z pravidel sociologického výzkumu je: "Na blbě formulovanou otázku dostaneme blbou odpověď". Tyhle otázky ohledně vyznání mě osobně připadly hodně blbě formulovaný.
Takže neodpovědět je taky volba. Říká se tomu "hlasovat nohama". Asi mají lidi v roce 2011 úplně jiné starosti než v povinném sčítání lidu (ještě pod sankcí 10.000 Kč!) dumat, jak jsou na tom s církevní příslušností.
Možná, že ti tzv. "hledající" uvedli "že věří, ale nehlásí se k žádné z registrovaných církví". Ale to je můj osobní názor…
Od: Anonym: Mikuláš Vymětal <> ( ---.c2000.cz )
Kdy: 16. 12. 2011 22:02
Předmět: Bez vyznání - propad skoro o 50%

Myslím, že by stálo za to se zamyslit nad tím, proč se také snížil počet lidí "bez vyznání" (Z 6 miliónů na 3,5). Zdá se, že přesvědčený ateismus je na ústupu a náboženství vlastně docela dost oslovuje, i když ne k tomu, aby se k němu lidé připojovali. Řečeno Halíkovým obrazem, těch Zacheů, kteří sedí na svých stromech a koukají dolů na nás církevníky, je mnohem více, než dříve, jen k nim nedokážeme promluvit tak, aby slezli a pozvali nás na večeři. Snížení počtu těch, kteří se hlásí k evangelictví, podle mého souvisí s tím, že zanedbáváme péči o okrajové členy - a pokládám to za jednu z velkých chyb našich sborů! Naopak jako dobře životaschopnou verzí evangelictví se ukázalo Křesťanské společenství, které, pokud mě paměť nemýlí - docela narostlo. Tak se naší dceřinné církvi daří… Podrobné kolonky také ukazují, že se u nás nehlásí nijak moc lidí k islámu, zato až překvapivě mnoho k buddhismu.
Od: Anonym: Mikuláš Vymětal <> ( ---.c2000.cz )
Kdy: 16. 12. 2011 22:02
Předmět: Bez vyznání - propad skoro o 50%

Myslím, že by stálo za to se zamyslit nad tím, proč se také snížil počet lidí "bez vyznání" (Z 6 miliónů na 3,5). Zdá se, že přesvědčený ateismus je na ústupu a náboženství vlastně docela dost oslovuje, i když ne k tomu, aby se k němu lidé připojovali. Řečeno Halíkovým obrazem, těch Zacheů, kteří sedí na svých stromech a koukají dolů na nás církevníky, je mnohem více, než dříve, jen k nim nedokážeme promluvit tak, aby slezli a pozvali nás na večeři. Snížení počtu těch, kteří se hlásí k evangelictví, podle mého souvisí s tím, že zanedbáváme péči o okrajové členy - a pokládám to za jednu z velkých chyb našich sborů! Naopak jako dobře životaschopnou verzí evangelictví se ukázalo Křesťanské společenství, které, pokud mě paměť nemýlí - docela narostlo. Tak se naší dceřinné církvi daří… Podrobné kolonky také ukazují, že se u nás nehlásí nijak moc lidí k islámu, zato až překvapivě mnoho k buddhismu.
Od: Anonym: Lubos Tefr---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 17. 12. 2011 08:26
Předmět: Re: Bez vyznání - propad skoro o 50%

Znovu opakuji, postupujeme-li statisticky (matematicky) a absolutní čísla nahradíme poměrnými (k základu těch co se vyjádřili) dostaneme shodně asi 65% „bez vyznání“ – včera mně vyšlo 35% věřících. Z toho vyplývá, že pokud nezavedu nějakou divokou spekulaci, tak poměr věřících a nevěřících se za 10 let nezměnil. A potvrdilo se to, že v „pořadníku“ zmizela výrazná mezera mezi 3. a 4., tedy církve ČCE A ČSCH už nejsou „střední velikosti, ale malé.
Od: Anonym: Pepin ze Sedlčan---.raabnet.net )
Kdy: 18. 12. 2011 19:48
Předmět: Propad církví - jedinečný rozpočet ZDE!

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU 2011 PODLE NÁBOŽENSKÉ VÍRY: (MOJE ROZPOČTY) Pohané: 3 612 804 Křesťané: 2 131 024 Nekřesťanská náboženství: 29 959
ROZDĚLENÍ CÍRKVÍ PODLE PROUDŮ: Církve katolické: 1 164 964 Křesťané bez příslušnosti: 773 960 Církve protestantské (evangelické): 131 460 Církve denominační: 34 168 Církve pravoslavné: 26 472
NEJVĚTŠÍ ÚBYTKY: Církev římskokatolická (tzv. Římská či Katolická): -60,6 % Církev československá husitská (tzv. Husiti): -60,3 % Českobratrská církev evangelická (tzv. Evangelíci): -55,7 % Evangelická církev a. v. v ČR (tzv. Luteráni či ECAV): -55,4 % Luterská evangelická církev a. v. v ČR (tzv. Luteráni či LECAV): -52,1 % Křesťanské sbory (tzv. KřSb): -50 % NS Svědkové Jehovovi: -43,5 (Vždy narůstali o cca 50 %, nyní poprvé opak) Slezská církev evangelická a. v. (tzv. Slezští Luteráni či SCEAV): -42,8 % Jednota bratrská (tzv. Nová Jednota bratrská): -37,1 % (Denominační církve o pár stech věřících jsem nevypisoval.)
NEJVĚTŠÍ NÁRŮST: Církev Křesťanská společenství (tzv. Káesko): +57,3 % Církev řeckokatolická (tvz. Řeckokatolíci či "Gréko"): 29,4 % Církev bratrská (tzv. Cébéčko) +9 % (Denominační církve o pár stech věřících jsem nevypisoval.)
KOMENTÁŘ: Tak nějak jsem to čekal. Až na jehovisty, u kterých jsem předpokládal velký nárůst, místo toho hluboce propadli. A na římské katolíky, čekal jsem úbytek na stav těsně pod dva miliony a klesli těsně nad jeden milion. Naopak u Grékokatolíků jsem čekal snad jen nepatrný nárůst vlivem občasných přestupů římskokatolíků nespokojených s moderní ŘKC, nárůst však činil skoro 30 %. Možná u CB jsem čekal nárůst asi o čtvrtinu vlivem přestupových hnutí v charizmatických církvích a důrazem na obosní pastoraci a mravy - místo toho však mají jen o 9 %. Ale i to je pěkné. U Nové JB jsem odhadoval pokles zhruba na pouhou tisícovku věřících, což jsem se teda dost netrefil. Obecně, když přehlédnu, že polovina obyvatel kolonku víra přeskočila, mě překvapilo, že křesťané versus pohané jsou v poměru 2:3, což je dost. Ale víme, že to, že se někdo k něčemu hlásí, není vůbec dokladem, že to také opravdu žije. Jsme na webu ČCE, tak bych měl asi okomentovat ČCE. Propad 55,7 % - nepodivil jsem se tomu. Je známo že se ČCE rozpouští v babylónu liberálnosti (tolernace nemravů a kacířů uvnitř církve) a obecné vlažnosti (věřících).
Od: Anonym: bubák193.179.133.--- )
Kdy: 19. 12. 2011 14:43
Předmět: Re: Propad církví - jedinečný rozpočet ZDE!

Pepin ze Sedlčan napsal(a):
Propad 55,7 % - nepodivil jsem se tomu. Je známo že se ČCE rozpouští v babylónu liberálnosti  (tolernace nemravů a kacířů uvnitř církve) a obecné vlažnosti (věřících).
Nesmysl. ČCE je jednou z nejmravnějších církví u nás právě protože je liberální a sebekritická, takže tak neupadá do dogmatismů a zabedněneckého fanatizmu. Narozdíl od jiných církví má především zdravý vztah k sexualitě a neupadá do hříchu pokrytectví.
Jediný problém ČCE je zabedněnost a dogmatismus v některých kruzích - jak v kalvínských vesnických sborech, tak v pietistických a charismatických kruzích. Ale naštěstí kalvínští zabedněnci brzy vychcípají a pietisty to přestane bavit, takže zbyde jen zdravé liberální jádro ČCE ;-)
Od: Anonym: Hledající---.540.540-hotline-nebo- )
Kdy: 19. 12. 2011 17:48
Předmět: Re: Propad církví - jedinečný rozpočet ZDE!

Jo.Stačí jeden dva takový aktivní a převáží mlčící moudrou většinu a ze sboru se tak stane dusné ghetto.Obávám se však opačného vývoje - Že ti, kteří se snaží především smysluplně žít a ne druhé fízlovat, plést se jim do života, přetvářet je k obrazu svému, raději z církve odejdou, protože pokud v církvi nenajdou nezištný zájem, neúčelové, nezištné doprovázení nebude pro ně mít členství v církvi žádný smysl.Život je příliš krátký na to, aby se člověk ještě otravoval nesmysly v takzvané církvi.
Militantní, omezení lidé, kterým víra slouží k sebeprosazení, povyšování se nad druhé jsou při setkání s odlišností velmi agresivní a často ničí životy lidí kolem sebe kvůli naprostým vnějším drobnostem. Cílem pro ně není láska k bližním, ale určitá podoba církve, kde oni jsou ti hlavní. Po takových zkušenostech se nedivím, že se většina národa k církvím nehlásí
Od: Anonym: Pepin ze Sedlčan---.raabnet.net )
Kdy: 19. 12. 2011 19:17
Předmět: Re: Propad církví - jedinečný rozpočet ZDE!

bubák napsal(a):
 Pepin ze Sedlčan napsal(a):  > Propad 55,7 % - nepodivil jsem se tomu. Je známo že se ČCE rozpouští v  babylónu liberálnosti  > (tolernace nemravů a kacířů uvnitř církve) a obecné vlažnosti  (věřících).    Nesmysl. ČCE je jednou z nejmravnějších církví u nás právě protože je  liberální (…) Narozdíl od jiných církví má především zdravý vztah k sexualitě (…) a  neupadá do hříchu (…).    (…) naštěstí kalvínští zabedněnci brzy vychcípají a pietisty to  přestane bavit, takže zbyde jen zdravé liberální jádro ČCE ;-)
Ty, bubáku, ty tady blouzníš. Sestručnil jsem tedy ten tvůj komentář, ať vidíš, jak si sám protiřečíš. Jestli v něm přesto nenacházích svoji hloupost, tak ti ji trochu objasním:
Odstavec 1:
Jaký vztah má liberálnost a mravy? Přece protikladný. (Proto jsem tak komentoval ten propad: V liberální ČCE -55,7 %. Oproti tomu např. CB, kde funguje kárný systém - od napomenutí až po exkomunikaci - a dále důraz na pastoraci narostla o +9,1 %.) Tady máš důkaz statistiky. Kladný vztah k sexualitě? A co to schizma ohledně podpory homosexuální deviace, které se za ČCE táhne jako stín již řadu let a škodí a škodí. A za druhé, trpět bez káznění smilstva nejen v řadách věřících, ale dokonce ve staršovstvech, to by Kristus podle tebe označil jako velmi zdravé?
Odstavec 2:
Tak se vyjadřuje zdravý, tolerantní a láskyplný člen ČCE, že mi přeje abych vychcípal.
Bubáku, kým je ti Kristus?
Od: Anonym: bubák---.farenet.cz )
Kdy: 20. 12. 2011 11:56
Předmět: Re: Propad církví - jedinečný rozpočet ZDE!

Pepin ze Sedlčan napsal(a):
   bubák napsal(a):  > Pepin ze Sedlčan napsal(a):  > > Propad 55,7 % - nepodivil jsem se tomu. Je známo že se ČCE  rozpouští v  > babylónu liberálnosti  > > (tolernace nemravů a kacířů uvnitř církve) a obecné vlažnosti  > (věřících).  >   > Nesmysl. ČCE je jednou z nejmravnějších církví u nás právě protože je  > liberální (…) Narozdíl od jiných církví má především zdravý vztah k  sexualitě (…) a  > neupadá do hříchu (…).  >   > (…) naštěstí kalvínští zabedněnci brzy vychcípají a pietisty to  > přestane bavit, takže zbyde jen zdravé liberální jádro ČCE ;-)    Ty, bubáku, ty tady blouzníš. Sestručnil jsem tedy ten tvůj komentář, ať  vidíš, jak si sám protiřečíš. Jestli v něm přesto nenacházích svoji  hloupost, tak ti ji trochu objasním:
 Odstavec 1:    Jaký vztah má liberálnost a mravy? Přece protikladný.
Opak je pravdou. Vždyť už staří liberální teologové (Schleiermacher) byli hlasatelé morálky a ne zabedněného dogmatu (a dogmatismu).
Jediný, naopak, kdo směřuje k nemravnosti, jsou konzervativní kruhy, zabedněné do svých dogmat a neschopné nést Boží lásku do tohoto světa.
(Proto jsem tak komentoval ten propad: V liberální ČCE -55,7 %. Oproti tomu např. CB, kde  funguje kárný systém - od napomenutí až po exkomunikaci - a dále důraz na  pastoraci narostla o +9,1 %.) Tady máš důkaz statistiky.
To je důkaz tak jedině toho, že v CB umí manipulovat s lidmi a vymýt jim mozek. Bohužel už v té statistice není, kolik z nich si pak nese do života traumata, nebo pokřivenou osobnost…
Koneckoncu, přečti si Ježíšova slova o úzké cestě: mě z toho vyplývá, že ČCE jde správnou cestou a CB do pekel…
Kladný vztah k sexualitě? A co to schizma ohledně podpory homosexuální deviace, které se za  ČCE táhne jako stín již řadu let a škodí a škodí.
Schizma? Většina ČCE má k homosexualitě velmi rozumný vztah. Jediné, co ČCE škodí, jsou konzervativní zabedněnci, kteří se snaží zamezit, aby lidi žili plnohodnotně život tak, jak je Pán Bůh stvořil a naplnili tak řád stvoření.
A za druhé, trpět bez káznění smilstva nejen v řadách věřících, ale dokonce ve staršovstvech, to  by Kristus podle tebe označil jako velmi zdravé?
Ježíši vždycky záleželo na člověku (viz příběh o Ježíší a cizoložnici) a ne na hloupých dogmatech. Co sexu týče, pak důležité není, jestli zapadá do nějakých dogmatických škatulek, ale jestli je sexem někomu ubližováno (např. při cizoložství, tj. zradě; nebo při znásilnění), nebo jestli jím naopak člověk tomu druhému dělá dobře. Zda je přitom sex před manželstvím, při manželství, nebo po manželství je z hlediska boží lásky naprosto irelevantní.
Takže jsem rád, že se v ČCE většinově dbá na to, aby se nejednalo s druhými „s tvrdostí srdce“ (např. tak, že by se neumožnilo dvěma lidem se rozvést a začít nový život, i když už oba spolu dál žít nedokážou), ale naopak je snaha dívat se na druhé očima Boží lásky.
 Odstavec 2:    Tak se vyjadřuje zdravý, tolerantní a láskyplný člen ČCE, že mi přeje abych  vychcípal.
Já nemluvím o tobě, ani o žádné osobě. Ale vím, jak neskutečně dokážou některé proudy v ČCE prznit evangelium (hlavně kalvinisti, pietisti a charismatikové), takže je mým přáním, aby toto zlo pochcípalo :-)
 Bubáku, kým je ti Kristus?
Ha, další, který si myslí, že musí svými dogmatickými poučkami lustrovat ty druhé. No, jak chceš, odpovím ti: Kristus je mi Symbolem (který je nutno interpretovat) a Mýtem (který je nutno se učit) :-)
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 20. 12. 2011 22:30
Předmět: Jeden lepší bubák...

…než druhý Pepin ze Sedlčan. Vy jste se museli hledat…
Od: Anonym: David daggie Geisler---.tmcz.cz )
Kdy: 21. 12. 2011 08:36
Předmět: hezké Vánoce všem (i bubákům)

Nechme bubáky bubákům. VICIT AGNUS NOSTER, EUM SEQUAMUR - náš Beránek zvítězil, následujme jej.
… a hezké Vánoce přeju všem (i bubákům).
David daggie Geisler z Olomouce :)
Od: Anonym: František Kachlik <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 26. 12. 2011 23:13
Předmět: Re: Propad církví - jedinečný rozpočet ZDE!

To je fakt dobrý… CB vzrostla proto, že vymývá lidem mozky :-))
Od: Anonym: Ondro Kušnierik <> ( 217.64.3.--- )
Kdy: 21. 12. 2011 13:11
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001 a 2011

Nechci zde přemýšlet nad tím, proč je to tak a ne onak. Snad pomohu těm, kdo se touto otázkou trápí: já sám jsem kolonku nevyplnil, neboť: 1. jsem za naprostou odluku státu od církve 2. census (Davidův, Augustův i všechny ostatní)je pro mne spojen s tyranií a diktaturou a snahou státu, člověka jako kolektivní osoby, ovládnout člověka - jednotlivce. 3. Státu nenáleží počítat věřící.
Od: Anonym: Filip <> ( ---.129.broadband13.iol.cz )
Kdy: 25. 12. 2011 18:46
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001 a 2011

Nabízím malou částku z odpovědi na výsledky sčítání lidu v roce 2011. Podíval jsem se na http://www.e-cirkev.cz/ a našel jsem tam pěkné PFko, prohlášení k úmrtí Václava Havla a informaci o dovolené v ústřední církevní kanceláři. Příjemný web, v podstatě tam nacházím to, co na všech webech v těchto dnech, takže by vše mělo být OK. Ale podle mě není. Vánoce jsou hned po svátcích velikonočních jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků. Všichni se na ně připravujeme, očekáváme tu radostnou zprávu o osvětle (Ježíši Kristu), který přichází na svět, aby svým poselstvím prozářil tmu. Všichni jihneme, když se plaménky svíček odráží v radostných dětských očích, ale i našich vlastních, u vánočního stromku. Tak i naše srdce odráží radostnou zvěst, která je nám zvěstována. Církev je pak nositelkou tohoto poselství. O to víc mě mrzí a zaráží, že hlavní web ČCE zrcadlí světlo a radost z Božího narození jen minimálně. Očekával bych, že právě církevní stránky budou přeplněny vánočními tématy, úvahami, fotografiemi, kázáními, nahrávkami písní a další vánoční tématikou. Místo toho se dovídám, že církevní kancelář má dovolenou. Církev se asi nechce podělit o zvěst, která je určena všem. Bohužel webem to nekončí. Marketing církve je přímo spojený s jejím vedením. Nejhorší je, že nejde jen o církev samotnou, ale o to, že církev sama brání světlu svítit - šíření slova Božího. Přál bych si, aby se někdo nad touto mou "VÝZVOU PRO 2012" zamyslel, a to nejen vedení církve, ale my všichni, až budeme volit do staršovstev, na konventech a synodu, a také ve svém vlastním životě. Kéž dovolená církve brzy skončí …
Od: Anonym: Orlik66---.cust.centrio.cz )
Kdy: 26. 12. 2011 15:41
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001 a 2011

Filipe, tam není PFko, ale přání k vánocům. Jinak že by na oficiálním webu toho mělo být daleko víc - s tím plně souhlasím. Jen nedoufám, že by se v budoucnu něco moc změnilo - web nemá vlastně redaktora, ale webmastera (i když oficiální stránky mluví o opaku, ne že by lhaly, ale spíš to zjednodušují).
Od: Anonym: Filip---.129.broadband13.iol.cz )
Kdy: 27. 12. 2011 12:53
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2001 a 2011

Omlouvám se za nepřesnou formulaci. Mně nejede jen o ten web, ale o celé řízení a vedení po stránce světské a hlavně o prezentaci církve . Většina lidí mimo církev ji nazývá československou, pokud vůbec ví, že existuje.
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 27. 12. 2011 15:25
Předmět: ad. web ČCE

ad. web ČCE - ten je hlavně bezkonfliktní, círekvně konformní. Žádná kontroverzní témata, žádné problémy.
To samé čtu i v Evangelickém týdeníku - Kostnických jiskrách. Spíš než prorockou reflexi stavu církve a světa (jak by se slušelo u církví, vzešlých z reformace) mi to připomíná sváteční procházku "virtuální realitou" církevního roku.
Proto si raději kupuji Protestanta. Doufám, že ho církevní vedení nezakáže prodávat v kostelech…
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 27. 12. 2011 22:36
Předmět: Re: ad. web ČCE

Kdyby tu byl s námi Jan Werich, asi by ve vzpomínce na svůj film Císařův pekař… řekl po přečtení vašich příspěvků zde asi toto: "Tak vy se tady vlastně nimráte v nesmyslech." Pánové, kdy už konečně pochopíte, že Bůh je jenom jeden pro všechny a vůbec nezáleží na tom kde je kolik registrováno členů, kolik lidí se hlásí nebo nehlásí k víře apod.? Ať si každý věří jak chce a pokud ho jeho víra dělá lepším člověkem, tak si víc nemůžeme přát. Tak se vyprdněte na nějaké analýzy a kde kdo komu vymývá mozky a kdo je jaký fanatik nebo fundamentalista. Řešením budoucnosti je svobodná víra. A lidi se při sčítání vyjádřili snad dostatečně jasně – důvěra v církevní instituce nezadržitelně klesá. A neudělá s tím nic jestli budete nebo nebudete tolerovat homosexuály, rozvádět se a znovu se brát atd. Je to trend doby. Církevní institucionalismus je přežitý a lidé si hledají svojí vlastní cestu. Každý, kdo o svě víře vážně přemýšlí, musí dříve či později dojít k názoru, že nikdo nemá právo tomu druhému říkat jak má věřit. A to se v plně míře týká i poselství evangelia. V bibli lze najít nejednu pravdu, ale také nejeden omyl. A pokud se stále tvrdí, že bible je důvěryhodná an blok, pak každý, kdo toto hlásá, dělá křesťanství jen a jen medvědí službu. A neohánějte se liberálností v ČCE. Liberálnost v církevním prostředí, vypadá totiž úplně jinak.
Od: Anonym: Filip---.129.broadband13.iol.cz )
Kdy: 28. 12. 2011 13:38
Předmět: Re: ad. web ČCE

Myslím, že jak si členové církve chtějí církev organizovat, je jejich věc. A pokud to jsou pro někoho nesmysly, budiž, pro jiného zase ne; v tom je právě ta svoboda. Při sčítání se opravdu vyjádřili občané jasně, proto já se zabývám zřetelnými fakty ze sčítání vycházejícími, tj. že k ČCE se přihlásil určitý počet lidí a kolik lidí žije v ČR. Ne, kolik se jich vyjádřilo jinak. Jelikož je Bůh opravdu pro všechny, měla by ČCE jasně a zřetelně prezentovat svůj pohled. To, čemu jsem se v této diskuzi věnoval já, bylo, že prezentace ČCE je všeobecně špatná.
Od: Anonym: bubák---.adsl.sky.cz )
Kdy: 29. 12. 2011 01:50
Předmět: Re: ad. web ČCE

No, nevím, ale pokud by prezentace ČCE víc zmarketingovatěla, tak se tím ČCE stane nevěrohodnější.
Spíš vidím problém v mediální masáži, která dílem cílené snahy ŘKC (nebo lépe: římskokatolické hierarchie) a dílem ignorantstvím novinářům dělá dojem, že prakticky jediní křesťané jsou katolíci…
Od: Anonym: Anna Glacová194.228.169.--- )
Kdy: 28. 12. 2011 22:13
Předmět: Re: ad. web ČCE

Církevní institucionalismus je přežitý a lidé si hledají svojí vlastní cestu. Každý, kdo o svě víře vážně přemýšlí, musí dříve či později dojít k názoru, že nikdo nemá právo tomu druhému říkat jak má věřit. (T. Lachtan)
Zdá se dle sčítání, že tradiční církve běžné lidi oslovují v menším měřítku než dříve, otázkou je ale, čím to je - zda lidé si hledají ve věci náboženských otázek vlastní cestu nebo zda třeba nemohou stíhat věci náboženství, víry řešit a tak to odsouvají - podobně jako např. spolkové koníčky, které dříve při menším časovém vytížení více kvetly, zda se v církvích nemohli (v dobrém) realizovat - zda je tam někdo potřebuje, chce. Myslím si, že církve pro lidi smysl mít mohou (jsou to z určitého hlediska také společenské jednotky, kde se lidé v realitě setkávají), ale je potřeba si uvědomit, že dnešní doba je prostě rychlejší, má více nabídek, možná i více určitého typu stresu a církve toto mohou vidět jako výzvu. Je otázkou, jak s tím naloží (třeba právě i na aktuálnosti a zajímavosti církevních webů, času bohoslužeb…, poněvadž dnešní člověk (do 40 možná i více let) žije jinak než před 20 lety. Líbí se mi model církve jako mozaiky bez určeného rámu - dá se skládat stále dál, každý nový dílek může být k něčemu užitečný, výsledný obraz bude stále mírně nový, nestereotypní. Když si lidé mohou říkat, co pijí za pivo, jaké mají rádi knížky, jaký mají politický názor - proč by si nemohli vypravovat vzájemně o své víře? To přece není nějaké přinucování, ale výměna zkušeností,atp. Je jasné, že by se nemělo do víry člověka nutit, přemlouvat, vlamovat. Ale to se snad dnes děje spíše méně často, obzvláště v ČCE (někde)pro přílišnou opatrnost snad trochu chybí vzájemné vypravování si o své víře právě z obavy, abychom někoho někam netlačili nebo z pocitu zbytečně velké opatrnosti, že to přenecháme povolanější osobně. A tak se o své víře vzájemně třeba i obáváme hovořit. Na druhou stranu, i ČCE má apoštolské vyznání - nějaký minimální základ, ale prakticky jsem se nesetkala s tím, že kdo tomu věří nějak po svém, že by do kostela nemohl chodit. V otázce věrouky ČCE nevidím důvod, proč by do kostela chodilo méně lidí, spíš si myslím, že jde o věci praktického života církve(sboru) - jednak v otázce praktičnosti kázání a také při vnímání církve jakožto určité společenské jednotky, v čemž je někdy daný sbor z různých důvodů (zpravidla z důvodu okolností, nikoliv ze zlého úmyslu) zakonzervován v nějaké jiné době než současnosti. Také může jít o nevěrnost církve v oblasti majetku. (je to v něčem podobné jako za počátků reformace - církve čerpají majetek i od lidí, kteří s nimi nechtějí mít nic společného, což si myslím, že je chybou - až na charitativní záležitosti (např. provoz hospiců, domů pro postižené lidi atd, které stát moc provozovat nechce nebo neumí.)
Od: Anonym: bubák---.adsl.sky.cz )
Kdy: 29. 12. 2011 01:51
Předmět: Re: ad. web ČCE

Konečně někdo, kdo se na svět dokáže dívat poctivě a realisticky a netrousí hloupé lži o liberalismu :-)
Od: Uživatel Evangnetu Petr Hlaváček <>
Kdy: 29. 12. 2011 17:21
Předmět: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Ta podnětnou považuji reflexi synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu:
Milé sestry a milí bratři,
letošní výsledky sčítání lidu sdělily, že počet členů ČCE se zmenšil na 52 000. To je více než poloviční úbytek oproti minulému sčítání. Pokles jsme již za posledních 20 let zaznamenali podruhé. Podobné, ne-li o něco větší „ztráty“, zaznamenaly i ostatní větší a tradiční církve.
Co to pro nás znamená?
1. Výsledky můžeme hodnotit jako nechuť hlásit se k církevní instituci (vlastně k jakékoli instituci). Když to uvážíme, politické strany, které rozhodují v této společnosti o mnohém, mají proti církvím zanedbatelný počet členů.
2. Je možné, že jsme nepřitažlivé společenství (alespoň z velké části). Mezi sebou si rozumíme, ale naše společenství není pro druhé zajímavé. Jsme nudní, málo věrohodní, neumíme to podstatné, co máme, sdělit srozumitelně tak, aby oslovovalo, zaujalo a následně proměňovalo člověka? Anebo musí to popraskané, nahnilé, neživé, co v církvi je, vyhnít, aby evangelium bylo konečně více slyšet?
3. Společnost, ve které žijeme a působíme, se stále více tříští, roste nezájem společně něco dělat, roste nedůvěra nejen vůči institucím, ale mezi lidmi navzájem. Vysoké procento těch, kdo se dobrovolně rozhodují pro život bez druhého člověka, vypovídá také o tom, že život s druhým je vnímán jako zátěž a omezení. Rozpady manželství rovněž hovoří o změně světa, ve kterém žijeme. Počet těch, kdo se nepřihlásili k žádné národnosti, dává najevo, že to již není významná lidská hodnota, kterou by bylo třeba komukoliv sdělovat. To všechno signalizuje vykořenění, neukotvení člověka, jakési vakuum, kde mizí také zájem o druhého, o nějaké hodnoty.
4. Sčítání však také sděluje, že ani český člověk není sto úplnou duchovní prázdnotu vydržet. To, že ¾ milionu respondentů vyplnilo kolonku - věřím, ale instituci k tomu nepotřebuji, naznačuje hledání v široké nabídce různých spiritualit. To, že polovina respondentů nevyplnila kolonku o náboženské příslušnosti, může říkat, že je jim to fuk, ale také: Nějakému státu do toho nic není, je to moje vnitřní věc. Tím znovu roste důležitost a potřebnost naší věrohodnosti, pravdivosti a srozumitelnosti.
5. Společenství církve budou v budoucnosti stále více tvořit lidé aktivní, kteří by neměli dovolit věřícím uzavírat se do ghetta, oplotit se, odříznout od společnosti. Naopak bude důležité komunikovat se sympatizanty, s lidmi hledajícími, se vstřícnými skupinami ve společnosti. To však bude znamenat větší nasazení kazatelů, presbyterů a vůbec živých členů církve v evangelizaci, zvěstování, katechezi i pastýřském působení.
6. Výsledky sčítání lidu i v oblasti příslušnosti k církvím jsou jistě veličinou relativní. Tyto výsledky nás však mohou zdravě provokovat k hledání cest k současnému člověku i naší společnosti. A také k získání dovednosti, s prosbou na rtech o Ducha svatého, vyřídit našim současníkům, co Bůh nám daroval, když do našeho světa poslal své Slovo, svého syna Ježíše Krista.
7. Být křesťanem v dnešní společnosti, která se vyznačuje duchovní neurčitostí, znamená unést jinakost v myšlení i jednání. Proto také máme radost z těch z vás, kteří jste tuto alternativu v dnešním světě vyjádřili a chlubíte se, že patříte Kristu.
Od: Anonym: Filip---.129.broadband13.iol.cz )
Kdy: 29. 12. 2011 17:42
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Kdyby raději SyRada něco udělala místo vydávání prohlášení :(
Od: Uživatel Evangnetu Petr Hlaváček <>
Kdy: 30. 12. 2011 00:45
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Co "něco" například?
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 29. 12. 2011 22:51
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Oceňuji rychlost, s jakou vyjádření Synodní rady přišlo. Platilo se za ni ovšem možná příliš vysokou cenu. Např. hned první věta obsahuje dosti nepříjemnou faktickou chybu, na kterou jsem ještě před svátky autory upozornil, přesto nebyla opravena:
 Milé sestry a milí bratři,    letošní výsledky sčítání lidu sdělily, že počet členů ČCE se zmenšil na 52  000.
To je omyl. Počet členů ČCE je ve skutečnosti dán součtem členů vedených v kartotékách farních sborů, a nyní je - jestli se nepletu - někde na necelých 90.000. To číslo ze sčítání něco jistě vypovídá, ale jistě není údajem o změně počtu oficiálních členů ČCE
Od: Uživatel Evangnetu Petr Hlaváček <>
Kdy: 30. 12. 2011 01:02
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Můžete mi osvětlit obsahovou stránku termínu "oficiální členství" (v ČCE)?
Od: Anonym: bubák---.adsl.sky.cz )
Kdy: 30. 12. 2011 03:42
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Doporučuju se podívat na věci jako je křest, přistoupení, vystoupení, atd…
Od: Uživatel Evangnetu Petr Hlaváček <>
Kdy: 30. 12. 2011 08:58
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Děkuji za odkaz na oficiální dokumenty ČCE týkající se členství.
Je zde formulováno, jak by to mělo fungovat. Ale to je ve zjevném rozporu s realitou, kdy se k ČCE přihlásilo cca 60% počtu zaevidovaných jmen v členských seznamech.
Moje otázka mířila k tomu, jak fakticky evidování "oficiálního členství" funguje.
V tom Řádu členství vidím zakopaného psa v čl. 5, odst. 2 a 3. Nadhazuji některé momenty, které zásadně deformují formálně pedantní evidenci ČCE:
a) Farní sbor se nedozví, že jeho člen zemřel nebo se odstěhoval (a v jiném sboru se již nepřihlásil). Do kolika let hypotetického věku jsou tyta jména evidována, resp. kdy jsou vyškrtnuta?
b) Člen byl fyzicky přítomen ve sboru jenom jednou (při křtu) a za člena ČCE se nepovažuje (případně to ani neví nebo si neuvědomuje, že členem ČCE je).
c) Člen se od jistého okamžiku přestane považovat za člena církve a neobtěžuje se z ČCE vystoupit. Při sčítání lidu se k ČCE logicky nepřihlásí.
Je zřejmé, že pojetí členství v ČCE neposkytuje pravdivý obraz o stavu a situaci ČCE.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 30. 12. 2011 10:29
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Ano, uváděný oficiální počet členů ČCE skutečně NEPOSKYTUJE pravdivý obraz o stavu a situaci ČCE. Je-li jedinou podmínkou "být pokřtěn", tak ve společnosti, kde je pokřtěno hodně lidí, kteří s vírou nemají celý život nic společného, je to zcela nevyhovující kritérium. Sbory si to dobře uvědomují a řeší to různým způsobem. Tak např. v našem seniorátu máme dva podobné sbory, kam chodí v neděli průměrně kolem 60 lidí. Jeden uváděl do nedávna 2.000 členů, druhý 100 členů. Rozdíl byl v tom, že ten druhý provedl radikální čistku své kartotéky od formálních členů. První se dlouho držel postoje řádů ("být pokřtěn" = "být evangelickým křesťanem"). Tento postoj posléze opustil, protože si uvědomoval, že s realitou to nemělo nic společného.
Stejně tak ovšem NEPOSKYTUJE pravdivý obraz o stavu a situaci ČCE ani výsledek sčítání lidu:
- otázka "státního" sčítání je položena jinak než podmínky formálního členství v ČCE ("být pokřtěný") nebo podmínky biblického křesťanství ("být praktikujícím křesťanským vyznavačem v nějakém sboru ČCE")
- polovina lidí neodpověděla, většinou jsou zřejmě bez vyznání nebo lhostejní, ale možná je mezi nimi i statisticky důležitý počet s nějakým "vyznáním"
- společenský kontext sčítání co 10 let je zcela rozdílný, takže data se příliš nedají srovnávat
Pravdivý statistický obrázek o ČCE POSKYTUJÍ jiná data dodávaná každoročně synodu:
- průměrná účast na bohoslužbách (udává počet těch, kteří věnují evangelickému životu víry čas a energii)
- počet salárníků (udává počet těch, kteří věnují evangelickým sborům alespoň nějaké finance)
Úplně nejpřesnější statistický údaj by vznikl sjednocením metodiky vedení seznamů členů "s hlasovacím právem" - ten musí vést každý sbor, právě proto, aby oddělil ryze formální členy od aktivních.
Nebo by se mělo změnit pojetí členství v ČCE. Ale s tím by byla taková práce (s nejistým výsledkem), že se do toho nikomu nechce.
Od: Uživatel Evangnetu Petr Hlaváček <>
Kdy: 30. 12. 2011 11:17
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Děkuji za odpověď.
Souhlasím s tím, že ani sčítání lidu neposkytuje pravdivý obraz o stavu a situaci ČCE.
Sjednocení metodiky pro evidenci členů s hlasovacím právem by snad mohlo napomoci ke zpřesnění rozostřeného obrazu o stavu ČCE.
Jsou někde k dispozici vnitrocírkevní statistická data, o nichž píšete?
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 30. 12. 2011 11:34
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Až budu po své dovolené u pracovního počítače, pošlu Vám příslušný synodní tisk na e-mail.
Zatím jen z hlavy, možná nepřesně: průměrná účast na bohoslužbách stagnuje v posledních letech někde mezi 12-13.000. Salárníků je kolem 30.000, členů s hlasovacím právem (seznamy jsou vedeny podle různé metodiky!) kolem 40.000…
Od: Uživatel Evangnetu Petr Hlaváček <>
Kdy: 30. 12. 2011 12:43
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Připočteme-li sympatizanty (případ části naší rodiny) a matrikové členy mající ještě jakési povědomí o svých českobratrských kořenech, tak se lze dostat k těm 50 tisícům lidí při sčítání lidí …
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 30. 12. 2011 13:00
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Ano, vidím to obdobně. 50.000 velmi zhruba odpovídá…
Ale tohle číslo je tady už 20 let. A asi pořád stejné. Jen ho většina církve nechtěla vidět a opájela se iluzí 200.000 (sčítání 1991). resp. 100.000 (sčítán 2001).
Od: Anonym: Filip---.129.broadband13.iol.cz )
Kdy: 30. 12. 2011 18:11
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Vnitřní čísla určitě vyjdou (jako každoročně) v Českém bratru.
Podle mě může začít SyRada třeba zlepšením prezentace církve na veřejnosti, a pak by to chtělo začít pracovat na normativu práce faráře (kazatele), následně metodika jako pomoc sborům na uzavírání povolávacích smluv, dále doporučení způsobu hospodaření, inventarizace majetku, návod na PR pro sbory a změnu způsobu práce a myšlení v ÚCK
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 31. 12. 2011 14:37
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Já bych přál všem bratřím a sestrám v ČCE do nového roku hodně síly a lásky. A taky nějaké smysluplné obrodné hnutí (v církvi i ve společnosti), které by nás všechny obohatilo.
A nakonec doporučuji rozhovor s Hubertem van Beek v Lidových novinách z 31.12. 2001 - "Křesťané v Evropě? Už jen strážci ohně."
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 02. 01. 2012 13:31
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Dobrý nápad, s tím obrodným hnutím. Zkuste navrhnout nějakou formu - dát to k diskuzi tady nebo na svob. protest. stránkách, kdyby se sešlo pár aktivních lidí, které by to vzájemně povzbudilo, stálo by to podle mě za to.
Díky za přání, taky se připojuju.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 02. 01. 2012 17:21
Předmět: Obrodné hnutí v rámci ČCE?

Reakce na Odřeje G:
Něco jako obnovné hnutí jsme v rámci ČCE před 2 lety rozjeli s Petrem Slámou: Platforma Krize/Vize ČCE. Zapojilo se s různou mírou intenzity přibližně 20 lidí. Sešli jsme se k přibližně 10 poradám, něco vymysleli, sepsali. Snad to ještě dokážeme nějak důstojně uzavřít. Od počátku jsme se totiž definovali jako časově omezená iniciativa.
Ale hlavně: Tuto iniciativu jsem spolurozbíhal shodou okolností jen několik týdnů před tím, než jsem se stal - zcela nečekaně - seniorem Pražského seniorátu ČCE. A následně se mi - v souběhu obou aktivit - potvrdilo, co jsem tušil již dříve. Že totiž celek církve je otevřen návrhům na změny, vylepšení a obnovu různého druhu, pokud mají aspoň trochu hlavu a patu a věrohodné navrhovatele.
Všechno to, co bych chtěl prosadit z líhně Platformy, dnes mohu prosazovat i z pozice církevního "funkcionáře", oficiálně, prostřednictvím sborů, staršovstev, konventů, seniorátních výborů i synodní rady… Žádné z těchto pater není "zabetonované" ve svých pozicích, naopak, otevřeně čeká na inspirující impulsy zespodu.
Dle mého nynějšího názoru tedy není lepší cesty k obnově ČCE, než aby se ti, kdo po ní touží, stávali na svých místech aktivními laiky / laickými kazateli / presbytery / pracovníky s mládeží / faráři / seniory / členy seniorátních výborů… a své nápady, jak ČCE vylepšit a obnovit, prosazovali těmito oficiálními a dle mého zcela průchodnými cestami…
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 02. 01. 2012 21:14
Předmět: Re: Obrodné hnutí v rámci ČCE?

Hmmm… teď jste mě oba dostali! Myslím jako br, Ondra & br. Mazur.
Já to myslel jako přání a případné téma k modlitbám a vy na mě takhle od podlahy! :)
Ale co, můžu alespoň říct nějakou svou představu, že? Já bych se přimlouval za nějaké evangelické obrodné hnutí, které by bylo "nízkoprahové" - tj. že by příliš nezdvihalo laťku těm, kteří hledají Boha nebo těm, kteří hledají alespoň odpovědi na své otázky po smyslu života. A při této své cestě zavítají do evangelického prostředí. Představoval bych si nějaký mix mezi Karáskovským působením v disentu, hnutím Jesus People v 60. a 70. letech v USA a ochranovskou Jednotou bratrskou.
Ale to je asi hodně "divokej koktejl", že? Těžko asi chtít po rodilých evangelících (zvláště těch silně helvétských), aby se jen tak srovnali s alternativci všeho druhu bez nějakých větších morálních požadavků.
Mám zkušenosti s konzervativními evangelikály (letniční, charismatici atd.) z 90. let minulého století. Ti to dělali tak, že při evangelizaci byli samý med a řeči o milosti. A po nějaké době se šlo tvrdě na věc - disciplína a morálka (tedy morálka střední a vyšší společenské třídy). Myslím ale, že takhle by to u českobratrských evangelíků nechodilo ani v v těch nejhelvétštějších sborech, ne?
Mám dojem, že jsem velký snílek, když bych chtěl takové církevní prostředí pro své hledající přátele. Ale za pokus by to možná někdy v budoucnu stálo…
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 02. 01. 2012 21:19
Předmět: Re: Obrodné hnutí v rámci ČCE?

Ahoj Romane,
v podstatě souhlasím, nemyslím, že by se mělo jednat o nějaké partyzánské hnutí, které se jakkoli vyděluje. Přesto by bylo fajn, kdyby to získalo konkrétní "tvář" a jednotící, ucelené myšlenky.
Trochu nevážně - různá hnutí si libují v utváření vynalézavých názvů a zkratek, tož navrhuji CREDO - hnutí pro Církevní Reformu a Evangelickou Duchovní Obnovu :-).
Bez ohledu na to ale si dovolím formulovat pět bodů, co se týče církevního uspořádání:
1) V preambuli církevního zřízení konkretizovat, v co věříme. Především ve vztahu k otázce autority a chápání Bible, protože od jejího poselství se odvíjí články naší víry. Odmítnout oba extrémy - stoprocentně doslovné chápání Bible včetně prvních kapitol, na druhé straně pojímání biblických příběhů jako zcela ahistorických výmyslů, včetně evangelií a zvěsti o vzkříšení Krista, majících význam jen jako obecná existenciální výpověď.
2) Změnit úpravu členství v církvi - možnost vyřadit z evidence toho, kdo bez závažných důvodů (např. zdravotních) se dlouhodobě neúčastní bohoslužeb nebo dlouhodobě bez závažných důvodů (sociálních apod.) nijak finančně církvi nepřispívá. Tomuto vyřazení by ale předcházel pokus o kontakt s tímto členem a v případě jeho nesouhlasu by z evidence vyřazen nebyl. Avšak pouze vyznavačské členství má smysl.
3) Vytvořit a uvést do praxe misijní strategii církve včetně strategie rozvoje a RŮSTU existujících sborů a zakládání nových.
4) S tím souvisí systémová solidarita větších a finančně lépe situovaných sborů s menšími - reforma odvodů do Personálního fondu, do něhož by se odvádělo jednotné procento z nájmů nebytových prostor a částka určená jako součin paušální jednotné částky na člena každého sboru a počtu členů ve sboru. Administrované sbory by odváděly poměrnou část.
5) Intenzivnější příprava a zapojení laiků do kazatelské služby (nutnost v dlouhodobém horizontu při odluce státu a církví) - kurzy ordinovaných presbyterů zkrátit na rok a půl, zato konat setkání častěji, tj. jedenkrát měsíčně.
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 02. 01. 2012 22:49
Předmět: Re: Obrodné hnutí v rámci ČCE?

Pro br. Mazura a Dospivu:
Omlouvám se, ale myslel jsem na něco trochu jiného - spíš by mi šlo o obnovu víry (vlastní i těch druhých zájemců). Br. Mazur nabízí prostor - a je to velmi cenná nabídka ze strany církevního představitele. Mně by šlo o to, co by jako v tom prostoru mohlo růst. Nějaká spiritualita (lépe samozřejmě i více spiritualit a více hnutí). Snad se mi brzy podaří vyjádřit se konkrétněji. Prosím pak ještě br. Dospivu a podobně smýšlející, aby zvážili svůj postoj k ukončování členství neaktivním členům. Je škoda ztratit "poslední můstek" k mnoha lidem; jednou budeme třeba mluvit s jejich dětmi, a já bych radši říkal "Vaše maminka byla celý život naší členkou" než "Vaši maminku jsme vylučovali tehdy a tehdy, protože vůbec nechodila do kostela".
Více později.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 03. 01. 2012 20:55
Předmět: Re: Obrodné hnutí v rámci ČCE?

Ano, obnova víry, spiritualita, souhlasím… Podle mě by to ale mělo jít ruku v ruce se snahou o určitou reformu ČCE.
Co se týče ukončování členství, Váš argument je závažný. Jsem si vědom rizika vytváření bariér mezi lidmi, nedorozumění, zlé krve… Na druhé straně je potřeba "zreálnit" počet členů, třeba nikoho "nevyřazovat" z kartotéky, byl-li tam zaveden v souladu s řádem členství, ale pro zjištění faktické velikosti sboru vycházet z počtu účastníků bohoslužeb a salárníků…
Od: Anonym: Locika---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 01. 2012 19:33
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

mno, no nazdar, už je to tady, pojďme se zamýšlet… škoda, že nevymysleli těch bodů deset s názvem: desatero, které tu ještě nebylo…
Mně osobně by úplně stačilo, kdyby mi odpověděli na otázku, proč si sbor nemůže peníze, které naspoří ze sbírek vynaložit na svůj vlastní provoz a svoje akce, díky nimž by se společenství zapojilo do veřejného života a dalo tak o své existenci vědět. Proč musí sbor veškeré své naspořené finance odevzdat na studia studentů (jejichž budoucnost je nejistá), personálí fond (alias železná zásobá je nedotknutelná a kromě toho, jsme ji včera snědli…)a další zbytečnosti vedoucí tam, kde jsme. Nechápu, k čemu je potřeba takový aparát úředníků na pár desítek tísíc oveček. Všechny známky instituce bych zrušila a hospodaření bych nechala na sborech. Sbírky účelové smysluplné každý rád uvítá, bude moct přispět konkrétně na věc, kterou považuje za důležitou.
a třeba je to ještě jinak, tak, že to tak má být a prostě zamknout kostely a jít na chvíli PRACOVAT, ono by to vůbec všem těm farářům neuškodilo.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 06. 01. 2012 18:01
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Milá Lociko,
následuje má reakce na Vaše otázky a náměty:
 Mně osobně by úplně stačilo, kdyby mi odpověděli na otázku, proč si sbor  nemůže peníze, které naspoří ze sbírek vynaložit na svůj vlastní provoz a  svoje akce, díky nimž by se společenství zapojilo do veřejného života a dalo  tak o své existenci vědět.  Nechápu, k čemu je potřeba takový aparát úředníků na pár desítek tísíc  oveček. Všechny známky instituce bych zrušila a hospodaření bych nechala na  sborech. Sbírky účelové smysluplné každý rád uvítá, bude moct přispět  konkrétně na věc, kterou považuje za důležitou.
Sbor si nemůže všechny peníze nechat jen pro sebe proto, že potřebuje seniorátní strukturu i celocírkevní strukturu. Nebo si snad myslíte, že by výhradně faráři a členové sboru ve svém volném čase zvládli… …hlídat a zajišťovat kvalitu vzdělávání a praxe studentů teologie, budoucích farářů …provozovat fundraising na mnoha úrovních …vést agendu pronájmu pražských církevních nemovitostí …připravovat materiály pro práci v Nedělní škole a mnohé další …připravovat a vést desítky celocírkevních akcí a pobytů …reprezentovat naši církev, kde je to potřeba na celostátní nebo celocírkevní úrovni …všechny své spory a problémy vyřešit bez pomoci někoho zvenčí …vést si každý zvlášť svou mzdovou a personální agendu …koordinovat činnost Evangelických škol po celé republice …zprostředkovávat kontakt s partnerskými církvemi v zahraničí …vydávat celocírkevní evangelický časopis …a mnohé další?
Můžeme se bavit o tom, zda potřebujeme v Ústřední církevní kanceláři 30, 40 nebo 50 lidí, zda potřebujeme 5, 10 nebo 15 seniorátů, ale zcela jistě je potřebujeme! ČCE je prostě "neziskovka" s obratem několika set miliónů ročně a aparát několika desítek úředníků tomu zcela přiměřeně odpovídá. Mimochodem: Větší část provozu ústředí je hrazena nikoli z příspěvků sborů, ale z výnosů nemovitostí, které ČCE vlastní.
Proč musí sbor veškeré své naspořené finance  odevzdat na studia studentů (jejichž budoucnost je nejistá), personálí fond  (alias železná zásobá je nedotknutelná a kromě toho, jsme ji včera  snědli…)a další zbytečnosti vedoucí tam, kde jsme.
Na nejistá studia teologů (jsou nějaká "jistá" studia?) šlo loni z našeho sboru asi 4.000 Kč z celkových 600.000 Kč, které jsme mezi sebou vybrali. Je to vyjádření naší symbolické podpory a jedna z největších našich kostelních sbírek. Váš sbor na tom snad krachuje?
Větší část odvedeného Personálního fondu zvyšuje různými formami plat duchovních, protože by byl jinak dosti nízký. Kdyby synod před x lety nerozhodl o tomto kroku, sám bych již nebyl farářem. Nedokázal bych totiž jen ze státního tabulkového platu (i přes výhodné podmínky bydlení ve služebním bytě) uživit svou ženu na mateřské a 3 děti. Zároveň Personální fond slouží jako postupná příprava na budoucí samofinancování.
 a třeba je to ještě jinak, tak, že to tak má být a prostě zamknout kostely a  jít na chvíli PRACOVAT, ono by to vůbec všem těm farářům neuškodilo.
Na zevšeobecňující výpad o tom, že faráři NEPRACUJÍ, raději nebudu reagovat vůbec. Na závěr si nemohu odpustit dotaz: Bolel Vás, Lociko, zub, když jste to psala? Vypadá to tak. Nebo si opravdu myslíte, že jste chytřejší, než všichni konventuálové (přibližně 700 zástupců ze všech 250 sborů) a synodálové (přibližně 80 lidí ze všech seniorátu) dohromady, z kterých nikdo, pokud vím, za posledních x let podobně radikální návrhy nepodal a postoje neprezentoval?
Od: Anonym: Anna Glacová194.228.169.--- )
Kdy: 07. 01. 2012 11:52
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Vážený bratře seniore, jsem ráda, že jste tento příspěvek napsal, protože v něčem ukazuje na stav církve, do které také patřím, i když jsem jen na úrovni konventuál :-)(Lociku neznám, vím, že občas píše s takovými drsnějšími příspěvky, ale stejně bych jí neargumentovala tím, že má bolesti zubů, tak jako Vám neargumentuji, že jste při psaní mohl mít snad zamžený zrak - jde přece o úhel pohledu, který, pokud přímo neuráží, může být vždy přínosem…) Příspěvek píšu proto, abyste měl představu, že ne všech 700 konventuálů je toho názoru, který ve Vašem příspěvku prezentujete. Můj pohled - na konventu není možnost se k těmto otázkám fungování celé církve vyjadřovat v míře, která by mohla některé nešvary vyřešit. Nemá v podstatě cenu je ani otvírat, protože se jistě najde někdo, kdo brzy navrhne diskusi ukončit nebo je tam mnoho jiných témat… Konvent má také na starosti se dohodnout na řadě dílčích krajských a místních úkolů, které jsou podstatné pro život jednotlivých sborů.Myslím celkově, že konvent má zájem i přes různé potíže slyšet, co si konventuálové myslí, ale je velmi málo času. Připadá mi ale neobjektivní tvrdit, že protože konventy nepřinesly jiné pohledy, tak že tyto pohledy neexistují. Pokud vím, tak synod o penězích od státu také nehlasoval jako jeden muž. Byly tam i hlasy proti nebo zdržující, byť ve výrazné menšině.
myslím si, že řada aktivit, které jste vypsal, že sbory potřebují na celocírkevní úrovni - je diskutabilní. Církev vypotřebovává finance i energii na spoustu věcí, které jsou užitečné nebo užitečné jen do jisté míry, otázka je, zda se církev nestala místy při dobrých počátečních záměrech pouze služkou státu nebo něčeho, co fungovalo skvěle před 20 lety… Když z toho prostě postupně vyprchává evangelium, radost, postupně se někde z toho stává, jak zaměstnat členy církve, aby mohli pracovat v klidu a teple zaběhané organizace bez nějakých větších námah…církev se tak paradoxně přes pomoc společnosti od ní v podstatě občas může dosti vzdalovat, protože se z ní stává ten nadřazený a z obyč. lidí jsou klienti různých služeb…Je otázka, zda by to Kristus dnes také takto činil… Samozřejmě, řada lidí např. v diakonii pracuje velmi namáhavě a obětavě a Bůh jim to (i lidé, kterým se pomohlo) jistě nezapomene. Problém je, že tímto způsobem by neměla fungovat většina práce církve, která je nediakonická. Když se nedokážeme ufinancovat (vyjma diakionie), jsme pro tu velkou většinu venku nedůvěryhodní - mají pro nezájem o naší církev (a tím bohužel i o Krista) jednoduchý argument - kdyby neměli naše peníze, tak neexistují.¨ (Včelaři mají také podobně členů jako naše církev, jsou přínosni pro společnost - bez nich by nebylo ovoce atd. - a přesto dostávají na svůj provoz neuvěřitelně méně peněz než naše církev. Ani jejich sdružení o 30 aktivních včelařích a včelařském dětském kroužku nemá 1 placeného vedoucího včelaře, a to jsou lidé také vzdělaní, aktivní, a přece pracují v běžných zaměstnáních…)Nedivím se, že běžným lidem vadí ten nepoměr peněz a neobvykle někdy nízká , jindy vysoká pracovní a občanská náplň některých farářů - to se ale nevyřeší návrhem, že farář odpracuje o 8 hodin týdně více ve farářské práci. Tím se nestane bližším většině společnosti. Jsem přesvědčena, že pokud by šel do normálního zaměstnání třeba na půl úvazek a na půl úvazek by dělal farářskou práci, myslím, že by se tím běžnému člověku přiblížil o mnoho více i při stejném počtu odpracovaných hodin, které má v současnosti - prostě by nemusel 10 hodin obtížně přemýšlet, jak to ti ostatní lidé vlastně venku žijí, prostě by byl také 2 hodiny s nimi a doléhaly by na něj stejné problémy a starosti…a i lidé by si na něj mohli udělat i jiný názor, než když ho vidí jen jako vedoucího (na kazatelně, či v biblické hodině). Prostě by byl jedním z nich a svědčila by o něm i jeho práce na stejné úrovni, jeho reakce - a ne pouze jeho slova z nadřazené pomáhající profese.
Váš tabulkový plat je nízký, ale dost lidí v ČR má také nízký plat - to byste viděl, kdybyste nedělal faráře. A také ti lidé živí děti a manželky a to ani nemají výhodu levnějšího bytu. A ještě jedna drobnost, když děláme nějaké celocírkevní rekreace a vzdělávací akce, a poplatek je 3 tisíce za osobu, tak to těm chudším lidem, co mají rodiny, je přímo pro legraci. (ale to už jsem někam do vrchu církve psala, a zatím se to nějak neřeší - asi je nižších vrstev, pokud nejsou klienty diakonie, v církvi tak málo, že se jimi nemusíme zabývat a třeba zkusit vytvořit levnější verze s levnějším ubytováním a nižším komfortem od stejných programů)
Od: Anonym: Filip---.129.broadband13.iol.cz )
Kdy: 07. 01. 2012 17:46
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Vážený bratře seniore,
Vaše slova, která jsem si zde přečetl, mě zamrzela. Podle mě spousta farářů a jejich myšlení zamrzlo někde v minulosti. Říkat někomu, že ho snad bolel zub, mi přijde, jako reakce uražené ješitnosti. Vůbec se nedivím návrhům, aby si faráři vyzkoušeli skutečný život ostatních lidí, kteří také mají nízké platy a živí z toho rodiny a navíc se ve svém volnu často věnují sboru. Bohužel vím v církvi o velké spoustě případů, kterými jsou takové návrhy podtrhovány. V nedávné době jsem se setkal s požadavky některých farářů, kteří vznáší na sbory požadavky, které považuji za hranicí slušnosti. Např. vybudovat ve služebním bytě krb, požadovat po maličkém sboru služební auto, rekonstruovat sborové prostory pro uskutečňování svých zájmů nebo koníčků svých dětí atp.
Pokud se mám vyjádřit k rozčarování čísel ze sčítání a církevních kartoték, musím bohužel opět ukázat prstem na faráře, který by se měl snažit setkávat se všemi členy sboru, rozmlouvat s nimi a navštěvovat je, pak by jistě tolik černých duší nebo snad studu přihlásit se k církvi nebylo. Podle mě toto spadá do náplně práce faráře, jako průvodce členů církve. Často však vidím, že před prací faráře stojí něco jiného … jeho rodina a jeho zájmy, pak je jasné, že to stíhat nemůže. Já bych si například část své práce zrušit nemohl (jako farář biblickou) jen proto, že mi nemá kdo hlídat děti.
Vážený bratře seniore,
prosím, abyste se snažil na svět nekoukat jen přes skla fary, ale vešel do něj, a hlavně se nedržel slov syn. sen. Rumla, že kdo nás potřebuje, ten si nás najde. Ono by se taky mohlo stát, že za chvíli už nebude nikdo, kdo by ten Váš, farářský, svět platil.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 08. 01. 2012 13:59
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

OMLUVA A DRUHÝ POKUS O ODPOVĚĎ LOCICE
omlouvám se tímto Locice za svůj osobní "zubní" výpad na konci svého minulého příspěvku. Strhla mne její zevšeobecňující poznámka o (všech) farářích, kteří by si měli vyzkoušet pořádnou (tedy nefarářskou) PRÁCI.
Zde je tedy můj (druhý) pokus o odpověď Locice (a vlastně i Anně a Filipovi), tentokrát co nejvěcnější: Za 22 let svého života v církvi (laického, jáhenského i farářského) jsem alespoň trochu zblízka poznal přibližně 50 duchovních. Možná 40 z nich si umím snadno představit na místě "svého" faráře, kdybych se zničehonic stal laikem. Nikdo z nich samozřejmě není bezchybný, ale prostě jim jejich víru, zápal i pracovní nasazení věřím. Bez problémů by se uplatnili i v jiných oborech pracovního trhu.
Chápu, že Vaše zkušenost může být jiná. Ale vyvozovat z jednoho (dvou? tří?) farářů, které znáte a nepracují, jak by měli, že církvi by nejvíce prospělo, kdyby se konečně všichni faráři naučili PRACOVAT, je vůči nim velmi nesesterské a nebratrské. Jako farář přece také neházím současný stav církve především na laiky, že kdyby si každý z nich vyzkoušel POŘÁDNÝ DUCHOVNÍ ZÁPAS na farářské pozici, tak by bylo všechno jiné…
REFORMA CÍRKVE ZESHORA ČI ZESPODA?
Naše společná snaha o lepší církev má dvě roviny, které se musí navzájem doplňovat. První je osobní, "zezdola". Tady můžeme konat poměrně rychle a konkrétně, a zde si o tom psát: Budu se za obnovu ČCE pravidelně modlit, a vůbec se více modlit a čerpat z Bible stálou duchovní obnovu atp.
Ruku v ruce s tím by měla jít reforma "zhora" - něco se změní rozhodnutím synodu, konventu, po vizitaci (= "kontrole" zeshora)… Zde je potřeba navrhovat věci velmi uvážlivě a promyšleně. Musí to mít hlavu a patu pro venkovský i městský sbor, pro rozvíjející se i upadající, pro velký i malý… Podle mých zkušeností jsou konventy i synody otevřeny koncepčním a strategickým změnám, ale skoro nikdo je nepřináší!
Nemyslím si např., že by stavu církve prospělo, kdyby se zrušilo dvou nebo tříčlenné personální a mzdové oddělení v ústředí a všech 300 zaměstnanců církve by si příslušné věci vyřizovali sami. A takto bych mohl pokračovat o téměř všech dalších pozicích na ústředí, které je zde - podle mně neprávem - tolik kritizováno… A nakonec ještě jedna osobní věc (tentokráte snad k dobrému): Jsem zde i v našem seniorátu raději za Romana než za "váženého bratra seniora":-).
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 09. 01. 2012 20:08
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Pro Lociku: taky myslím, že Váš pohled je příliš paušalizující, na druhé straně souhlasím, že povinné odvody mimo sbor by neměly být takové, aby bránily jeho rozvoji a představovaly přílišné břemeno. Bohužel tomu tak na menších sborech je a v tomto ohledu je pro církev životně nutné, aby tyto odvody byly nastaveny solidárněji.
Pro Romana, který pro mě bude vždycky Roman :-): Ohledně reforem "shora" by bylo dobré, aby představy byly v diskuzi vytříbeny a pak teprve se s nimi šlo na konventy jako součást širšího proudu táhnoucího za jeden provaz. Mimochodem, co říkáš mým návrhům?
Od: Anonym: Locika---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 01. 2012 01:58
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

zdravím Romane,
díky za reakci. ad struktury) Ptala bych se, kde je patrný jejich dopad? V klesajícím počtu návštěvníků kostela a sympatizantů s církví. Určitě jsou nastaveny cíle a kontrola/zodpovědnost za jejich plnění, stejně jako je nastaveno odvádění financí do pokladny a kontrola. ZODPOVĚDNOST. Má farář nějakou zodpovědnost, např. za to, že za jeho éry působení odešlo 5 oveček… ad studenti) koho může bavit studovat bez perspektivy? pokud ubývá sborů, členů atd, tak za pár let zbývá jedině misie ve vlastní zemi. hm, na misonáře v ČR možná přispěji. ad krach sboru) max. 15 lidí, z toho 10 důchodců. zbytek, živitelé rodin s průměrnými platy. kostel chátrá, ale nemůžeme investovat, protože prachy šupajdí na mezinárodní ekuménu. ad bolest)po přečtění reflexe mě bolely i zuby, ale hlavně srdce. není mi lhostejný osud ČCE, mám velký respekt k době pobělohorské a charakterům té doby i počátkům ČCE. Ale současná bezdůvodná setrvačnost a neschopnost reagovat na podněty z vnějšku, mne zvedá ze židle. ad konventuálové) o jejich chytrosti nevím, ale o něčem pochybuji, když jsme v krizi, nebo jak se ten současný stav nazývá. ad práce) věřte, nevěřte, práce mimo obor je dobrá a propěšná.
Závěr: SR napsala reflexi, tím ukázala svou loyalitu s problémem. Nabídla řešení. Toť maximum, budou církevní restituce, nějaký majetek přibude, tak z nájmu zase pár korunek a za 20, 30, 40 let? bude reflexe?
Já jsem svoje řešení napsala a teď bych přidala, zbavení se struktur. Ať si každý přispívá na tu "strukturu"(zájem), kterou považuje za důležitou. Chci více svobody a transparentnosti.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 25. 01. 2012 17:49
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Hezky se to čte. To by byla pastva pro samotného Jana Husa. Na tom by si v Betlémské kapli doslova smlsnul. Jako bych slyšel Mistra Zdeňka Štěpánka ve stejnojmenné roli. Je to naprosto jasná ukázka toho, když se do náboženství zamíchají peníze, co z toho vzejde. Víra, ideály a důvěryhodnost jde do kytek. Kdo vám z nově příchozích bude, vážení, věřit, když si přečte výše uvedené příspěvky?
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 27. 03. 2012 21:02
Předmět: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2011

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – dle údajů ze sčítání lidu 2011 - podle jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP)

OLOMOUC Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem - 161 909
Církev československá husitská - 1 104
Církev římskokatolická - 19 551
Českobratrská církev evangelická - 616
věřící - nehlásící se k žádné církvi ani nábož. společnosti - 12 532
bez náboženské víry - 55 734
věřící - 24 922
neuvedeno - 68 721
pozn. - Tak snad se mi podařilo na webu ČSÚ vygenerovat tu tabulku správně. Dívám se a zjišťuji, že pro ČCE v Olomouci to nevychází zase tak špatně. Je to sice statisticky nejméně. Uvážíme-li ale, že je to jen jeden sbor, tak to je třeba smeknout. Asi to pro ty lidi něco znamená, že se v Olomouci k českobratskému evangelictví přihlásili…