Téma: Boží soudy pro rok 2021?

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 27. 06. 2020 18:21
Předmět: Boží soudy pro rok 2021?

Navigace: link | přehled | fórum
Zdravím, tohle nám přišlo na sborový mail. Zajímavé, že by Pán posuzoval národy podle postoje k deviacím? No, u Sodomy to tak bylo, ale nevím, přijde mi, že se dějí i horší věci :
Dobrý den, přeposíláme velmi důležité a závažné slovo/poselství. Aktuální pro tuto dobu a pro přicházející roky. Sadhu Sundar Selvaraj a mnozí další významní křesťanští proročtí služebníci přinášejí mnoho podobných vážných varování a slov pro tento čas a pro dobu, která přichází! Důležité slovo a intenzívní povzbuzení k přípravě! Petr Kovář
_ Původní zpráva: ___
Datum: 07.06.2020 10:30 Předmět: Slovo 2020, 2021 a dále
Zde je další významné prorocké slovo pro tuto dobu: https://www.youtube.com/watch?v=KTuM2KBKNUc
shrnuto: – Rok 2020 je posledním rokem přípravy na těžké časy, které přijdou na svět od roku 2021. Toto je rok přípravy, který Bůh z milosti dal Božímu lidu. Připravte se! Využijte čas na přípravu! Od roku 2021 a v letech následujících přijdou na svět těžké časy porodních bolestí, které předejdou druhý příchod Pána. https://www.youtube.com/watch?v=fdbmzqSTPuM https://www.youtube.com/watch?v=FvLwP3BPHfU

V kontextu dalších proroctví světově uznávaných proroků pro přicházející časy: – Jsou to časy otřesů. Bůh bude třást vším, co je otřesitelné, podle svého slova: Ještě jednou otřesu nejen zemí, nýbrž i nebem. Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné. (Žd 12) – Mnoha přicházejícím otřesům nelze zabránit, některým ano. Církev ale má tyto časy považovat za výzvu k poslednímu velkému zvěstování evangelia všem národům a má vstupovat do přicházejícího probuzení, které zároveň s Božími soudy přijde. – Události nebudou všude stejné. V některých zemích bude více Božích soudů, v jiných více Boží milosti. Mnoho bude záležet na církvích, jak budou jednat v tomto čase, zda zůstanou v odpadlém / poloodpadlém stavu, nebo zda se v pokání vrátí k Bohu. Zda vyjdou a naplní Boží povolání ve svých národech. – Zásadní význam má také to, jak se jednotlivé národy zachovaly v otázce legalizace homosexuálních manželství. Tam, kde to bylo uzákoněno, jsou mnohem více otevřené dveře pro těžké Boží soudy. Velkou vinu na tom nesou církve, které dopustily, aby tento hřích byl v jejich národech uzákoněn. – Podobný význam má to, jak se národy a církve postavily k otázce umělých potratů ve svých zemích. Krev stamilionů nenarozených dětí byla prolita a jejich krev volá k Bohu jako krev Ábelova.

PS: Vzhledem k tomu, že někomu by výše uvedené mohlo připadat příliš těžké nebo „beznadějné“, je třeba doplnit následující: – Předně je třeba si uvědomit, co sám Ježíš řekl o těchto časech: „Až uvidíte, že se tyto věci dějí, zvedněte své hlavy, protože vaše vykoupení je blízko.“ To, že se tyto věci dějí a budou dít, znamená, že Boží království je blízko, blízko je naplnění všech věcí, což samo o sobě je obrovská naděje. Pokud jsme ale byli zvyklí být upnuti převážně jen na tento pozemský svět, pokud Boží věci pro nás nebyly dosud tím hlavním, co určovalo náš život, pak samozřejmě může přijít přirozená reakce jako zármutek nebo deprese, protože pozemský svět, na který jsme se upínali, se bude otřásat a rozpadat čím dál víc. Boží království je ale neotřesitelné (Žd 12,27-28) a máme se držet neotřesitelné naděje. (Žd 10,23)
– Další věc je, jak již bylo uvedeno, že situace zdaleka nebude stejná ve všech národech. Někde budou převažovat Boží soudy, jinde Boží milost. Jak to bude v naší zemi? To uvidíme v následujících letech. Co dělaly církve v této zemi v posledních desetiletích? Nyní uvidíme ovoce jejich služby, jejich modliteb, jejich bojů a zápasů… Víme o mnoha proroctvích o tom, že naše země uvidí v brzké době obrovské probuzení. Pokud to tak bude, pak si můžeme být jisti, že v naší zemi převáží Boží milost nad Božími soudy. Neznamená to, že se této zemi vyhnou veškeré Boží soudy, kterými bude svět navštíven v těchto posledních časech, ale máme naději, že zde Boží milost převáží nad Božími soudy a že v těchto časech se miliony lidí v naší zemi obrátí ke Kristu.
– Také vzhledem k tomu, že (díky těžkému modlitebnímu zápasu mnoha křesťanů, zápasu trvajícímu již řadu let) v naší zemi dosud nebylo uzákoněno homosexuální manželství, můžeme věřit tomu, že ty nejhorší Boží soudy se naší zemi vyhnou.

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 27. 06. 2020 18:38
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Prý "světově uznávání proroci" doporučují…
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 27. 06. 2020 18:47
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Roztomilé. Já jsem věděl, pane Poláku, jaký nevšední nábožný potenciál ve vás dříme!
Nicméně není mi jasné, proč se nezeptáte přednostně svého faráře. Pořád ho tu vychvalujete, tak si snad hlavně on zaslouží mít to s vámi a s vašimi slušně řečeno poněkud podivnými podněty těžké.
Z mého pohledu je deviant zejména někdo, kdo je schopen takovémto nenávisti vůči homosexuální menšině a kdo jí upírá práva, která zcela samozřejmě čerpá on sám.
Mimochodem, jako učitel máte mezi svými žáky určitě nějaké gaye a lesby. Statisticky je to naprosto jisté. Jakým způsobem VY s touto porcí nenávisti k menšinám vůbec můžete učit a vést k osobnostnímu zrání děti, ať už homosexuální nebo heterosexuální? Pozoruhodné a znepokojivé.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 27. 06. 2020 23:18
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Pustil jsem si kousek toho videjka a protože tam není ani slovo česky, tak budu hodnotit pouze outfit a gestikulace redaktorů a kulisy - připadá mi to jako přednáška z blázince.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 27. 06. 2020 23:26
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021? Varování

Moje doporučení pro sborovou poštu - neotevírejte mejly od kdekoho, "koukněte na super asmr, pane faráři," pan farář se naláká na pěknou holku, jak si zkouší hadry, kliknete a už se vám stahuje bordel do počítače!!!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 06. 2020 07:48
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Jirko, asi sotva se tady k vám někdo přidá, někdo vás pochopí. Je mi líto, ale ani já vám nerozumím. Proč dáte na takové zprávy? Osobně mám zkušenost, že se stejné nebo podobné vyskytují každý rok, prý "příští rok bude kritický". Ostatně když si frázi dáte do vyhledávače, můžete se přesvědčit sám. Tu otázku myslím vážně, protože bych vaše myšlení pochopil rád: proč máte potřebu věřit takovým proroctvím?
A protože si vás vážím, poradil bych vám, ať dáte spíše na tu intuici, kterou tuším za vaší první větou: opravdu si myslíme, že Bůh posuzuje národy podle postoje k deviacím? To se nedějí na světě horší věci? Myslím, že takové soustředění na deviace je naopak pokušením naší pýchy. Já jsem "normální", a proto prý můžu/mám kriticky soudit ty druhé.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 28. 06. 2020 12:32
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Koukněte sem, kdo máte rádi proroctví, to je pořádný prorocký výprask:
Už tento měsíc se mají dít věci!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 06. 2020 12:58
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Je pozoruhodné, jak milosrdná jsou Ježíšova slova, která ta sestra předává: "Nepřicházím vás trestat nebo soudit, ale probudit ve vás lásku ke Mně kterou jste ztratili." - "V budoucnosti internet asi nebude fungovat podle pravidel, na které jsme byli dosud zvyklí a že se může stát, že si Knihy Pravdy nebudete moci tak snadno opatřit jako dosud," jeden svazek 319 Kč, poštovné 132 Kč, které zaplatíte jen jednou, pokud si koupíte komplet za 1754 Kč.
Od: Anonym: Koniáš---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 28. 06. 2020 16:48
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Připravte se na Armagedon bídní hříšníci. Bič Boží na vás.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 02. 07. 2020 21:57
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Aleši, já "nedávám" na takovéto zprávy, jen je dávám jako podnět k diskuzi. Je pravda, že jsme v lecčems zašli už dost daleko. Jak vlastně reagujeme na různá "proroctví"? Dokážeme je odlišit od proroctví? Ne, nedokážeme. Vždy jen někde vyšťouráme, co je mimo, oddechneme si a dál se napomenutím už vůbec nezabýváme. My (Církev) ale bytostně potřebujeme lidi s prorockým darem. Měli bychom začít vyučovat, že o prorocký dar je třeba velmi usilovat a velmi vyučovat, jak s vyřčenými proroctvími nakládat. Podporovat bratry a sestry v tom, aby poznáním Písma byli schopni proroctví přijmout, odmítnout, nebo "uložit do šuplíku" pokud je kontroverzní. My z ČCE umíme většinou jen zimničně "zlehčovat" konkrétní projevy Božího Ducha, aby náhodou nebylo něco mimo naši konfesi. Uvědomme si, že mnoho varování možná po Jonášovském vzoru možná naplnění díky pokání a Boží milosti. Nebyla to naše "nadřazenost" nad proroctvím, ale jen Boží láska k nám. To se ale zde nedovíme, tak se můžeme uklidňovat nějakou domnělou stabilitou a pocitem že "konáme správně". Mohou to ale docela dobře být modlitby našich bratří a sester, díky kterým ještě jsme. Ano, mám potřebu zkoumat to, co někdo označí jako proroctví, protože je to moje křesťanská povinnost, hledat perly v hromadách bláta.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 02. 07. 2020 22:05
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

J. Polák: Dal jste to tu jako podnět k diskuzi, diskuzi jste dostal, tak nemáte žádný důvod k nespokojenosti. Podle mé křesťanské víry stěží může být Duch svatý tak stupidní a nenávistný, že by inspiroval podobná pseudoproroctví. Z Písma se jeví být Duch svatý nesrovnatelně větší formát.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 03. 07. 2020 14:58
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Výborně, uvažujete Ducha Svatého a velebíte jej, i když po svém, z toho mám radost. Problém je, (už jsem pár proroctví slyšel), že my lidi rádi "ředíme" Boží vzkaz svými nápady, to je úplně běžné. Velmi to Ducha zarmucuje, ale my býváme takoví. To ale neznamená, že je to celé špatně. Přesně takhle totiž nevěřící lidi posuzují naší víru právě kvůli tomu, že jim někdo v životě nebyl po chuti, nebo jim dal špatný příklad. Odsuzují pravou víru, protože "ten a ten farář měl milenku" atd…. to ale není omluva a nedělejme to samé s proroctvími.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 03. 07. 2020 15:11
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Jiří Polák napsal(a):
 Výborně, uvažujete Ducha Svatého a velebíte jej, i když po svém, z toho mám  radost. Problém je, (už jsem pár proroctví slyšel), že my lidi rádi  "ředíme" Boží vzkaz svými nápady, to je úplně běžné. Velmi to  Ducha zarmucuje, ale my býváme takoví. To ale neznamená, že je to celé  špatně. Přesně takhle totiž nevěřící lidi posuzují naší víru právě kvůli  tomu, že jim někdo v životě nebyl po chuti, nebo jim dal špatný příklad.  Odsuzují pravou víru, protože "ten a ten farář měl milenku"  atd….  to ale není omluva a nedělejme to samé s proroctvími.
Tohle zní značně manipulativně a může se tím zaštiťovat jakýkoli psychouš, že prostě on nese poštu od Ducha svatého a pokud mu to úplně nebaštíme, že jsme prostě padlí a máme pochroumanou víru.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 03. 07. 2020 20:47
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

"Úplně baštit" bychom to neměli nikdy, ale než je vynesen odmítavý soud, tak to nechat třeba chvilku kvasit. Oni totiž ti starozákonní proroci byli také často "podivíni".
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 03. 07. 2020 20:59
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Víte co: Pro mě jsou třeba dost orientující Pavlova slova o ovoci Ducha svatého, v Ga 5,22. A vaše ovoce mi připadá na omak tak otřesné, tak nesnášenlivé, neinspirativní, tak paranoidní, tolik homofobní, xenofobní a vlastně i antisemitské, tak plné naivní pýchy a opovrhování jinými křesťany a nevěřícími, muslimy apod., tolik, promiňte mi to, hloupé… - že na přítomnost Ducha svatého ve vašich poselstvích nejsem schopen vsadit ani zlámáný knoflík.
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 04. 07. 2020 03:13
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Tohle přesně charakterizuje vaše zdejší jedovaté výpady:
tak otřesné, tak nesnášenlivé, neinspirativní, tak paranoidní …
… tak plné naivní pýchy a opovrhování jinými křesťany a nevěřícími … tolik, … hloupé
Může ta Tříska a Trám být z vašich úst zřejmější ?
Ale "homofobní, xenofobní a vlastně i antisemitské" nejste… To jsou totiž dobré křesťanské vlastnosti… Jste zřejmě spíš homofilní, xenofilní a filosemitský ?
Když se tu tak oháníte Gal5:19-23, kterou z těchto vlastností jste zde projevil? "Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání …" (v překladu ČSP-NS) Já jsem tu u vás nenašel žádnou z nich… Zato "nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, stranictví, rozdělení … závisti" tu u vás čtu skoro pokaždé…
Kdybyste aspoň při tom neosočoval ostatní a potichu se styděl…
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 05. 07. 2020 12:06
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

P.A.Semi napsal(a):
   Ale "homofobní, xenofobní a vlastně i antisemitské" nejste… To  jsou totiž dobré křesťanské vlastnosti… Jste zřejmě spíš homofilní,  xenofilní a filosemitský ?  
Přesně tak, jsem homofilní, xenofilní a filosemitský. "Filia" je důležitá. Celé novozákonní křesťanství hlásá filii a ne fobii (fobos).
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 10. 07. 2020 14:08
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Ohledně "xenofilní":
1J2:15 Nemilujte světa, ani těch věcí, které na světě jsou. Miluje-li kdo svět, není lásky Otcovy v něm.
"Svět" jsou velmi zřejmě myšleni (i?) "lidé světa", ne hmotná planeta…
1J3:10 Po tomto zjevní jsou synové Boží a synové ďáblovi. Každý, kdo nečiní spravedlnosti, není z Boha, a kdo nemiluje bratra svého.
Není každý váš Bratr. Je Bratr v rodu a v národu, může být i "bratr ve víře"… Cizinec nekřesťan není váš Bratr v žádném významu toho slova. Toho můžete Respektovat, ale kdo miluje nepřátele svých bližních, je zrádce…
Syn Člověka není Syn Boží. Viz J3:16 - Ježíš je "jednorozený" Syn Boží - μονογενης (monogenes), může být i ve významu "jediný toho druhu"… (Je to i součástí Kréda - "… jednorozeného Syna Božího …") My ostatní jsme Dílo Boží, ale kráva nebo strom nebo tráva jsou také Dílo Boží, ale to neznamená, že jsou naši bratři…
Povyšovat a-priori každého člověka k nezasloužené důstojnosti (undeserved dignity) je ďábelská zrada Marxistů…
Ale samozřejmě můžete a měli byste Respektovat i všechny a všechno Cizí, pokud to neubližuje vašim Bližním… Ten "Respekt" by měl být vzájemný, v tom je ta Spravedlnost, ale nelze respektovat někoho, kdo přišel ubližovat vašim Bližním, i protože by to byla Nespravedlnost…

Ohledně "filosemitský":
Zj22:15 Vně pak budou psi a farmaceuti, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.
φαρμακοι "Farmakoi" byli a jsou farmaceuti, a ne, jak se snaží podsouvat překlad ČSP-NS v poznámce pod čarou, že se to týká těch, kdo berou drogy…
"Modláři" jsou i uctívači BLM - černých marxistů… Ale i uctívači předmětů, ti, kdo slouží strojům… Jistě že můžete používat nástroje, ale ty jsou pouze prostředkem a nemají být cílem…
"Smilníci" se především vztahuje na promiskuitu lgbtqp, ale nejen…
κυνες "Psi" má ve slovníku význam: "metaph. a man of impure mind, an impudent man".
"kdož činí lež" - viz Zj3:9 … Ale týká se to i "Climate Activists", i Antifa a mnoha dalších…
A také
Iz27:12 I stane se v ten den, když pomstu uvoditi bude Hospodin od toku řeky až do potoka Egyptského, že vy posbíráte jednoho po jednom syny Izraele.
V originálu je aktivní "vy posbíráte", ale rabíni to vyměnili pomocí teček za passivum "vy budete posbíráni"…

Ohledně "homofilní" - viz Ř1:24-32
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 10. 07. 2020 22:40
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

hehe
Od: Anonym: evangelík--- )
Kdy: 11. 07. 2020 14:52
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Laďo čemu se směješ?
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 04. 07. 2020 04:04
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

K tomu videu KTuM2KBKNUc o Coronavirus…
Zmiňuje tam datum 2019-12-19 10:00 asi jejich Indického času, že měl nějakou vizi o téhle epidemii… (je to v tom videu v čase cca 30:00) Já jsem ten den 2019-12-19 psal o tom, že se nás budou snažit vyhubit epidemií, je to v http://pialpha.cz/WPoHC.pdf (anglicky) na straně 10 dole - odeslal jsem to do fóra až večer, ale psal jsem to už od večera předtím, cca 2019-12-19 00:50 SELČ - tj. asi dvě hodiny před tím jeho proroctvím - zajímavá shoda okolností… A ovšem nepsal jsem to jako nějaké proroctví, ale jako logický závěr z informací, a ovšem netušil jsem, že to spustí už takhle brzy…
Také v tom videu mluví o tom, že přijde druhá Epidemie a bude horší, než ten současný Coronavirus…
K tomu jsem dospěl i logicky. To očkování, které na nás DARPA, Moderna a Dr. Fauci chystají (i z Oxfordu), v podstatě vypne imunitu proti tomuhle typu virů, což sníží negativní následky Coronavirus, protože tam dochází k poškození plic především přemrštěnou reakcí imunitního systému. Jenže oni tam zkoumali a vyráběli nejen Coronavirus křížený s H.I.V. , ten co na nás už vypustili, ale zkoumali tam i Ebolu kříženou s H.I.V. a já nevím co dalšího, kterou na nás teprve vypustí…
A ti, co dostanou to očkování proti Coronavirus, co už na nás vyrábějí, tak se jim zřejmě nebude imunitní systém nijak bránit… Viz půl-minutové video https://twitter.com/wideawqke/status/1277735412664946688 těsně na konci, jaký škleb udělal Bill Gates a jeho manželka, když říkali, že zatímco Coronavirus jste si příliš nevšímali, tak té příští epidemie si všimnete víc…
A jak ten Indický "prorok" říká, že ta druhá epidemie bude bodat jako sršeň, tak já říkám, že bude spíš bodat jako injekce s vakcinací… (A ty další příznaky, co tam popisuje, se na Ebolu hodí také…)
Jméno "Fauci" pochází ze Sicílie a znamená to "SRP"… Viz Zj14:14-16
Nehledě na proroctví, nehledě na škleby Billa Gatese, dá se k té informaci o druhé Epidemii a zrádném Očkování dospět zcela racionálně, když si ty popisy toho očkování přečtete a zároveň víte (přibližně), co tam připravovali dalšího, a že to nebyla žádná náhoda…

(technická poznámka: to automatické podtrhávání v tomhle fóru je fakt otrava, zvlášť když nefunguje a H.V.nahradí špatně… Jak se tu v církvi, podporující lgbtqp, bavíte o H.V.(psáno H.I.V. bez teček ale fórum to automaticky změní a vynechá I ?!) a AIDS, které s tím souvisí ?)
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 04. 07. 2020 09:44
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Paranoidní schizofrenie (F 20.0)
nejčastější a nejběžnější forma schizofreníe kromě základních bludů jsou vedlejším příznakem bludy ze skupiny paranoidních/persekučních (vznešeného původu, pronásledování, vztahovačné, zvláštního poslání) velmi často doprovázeno halucinacemi: sluchové (hlasové), které mívají interaktivní charakter často změny emoční (nepřiměřené emoce, inkoherentní emoce) pocity, že po nich někdo jde, že ho pronásledují, pocity, že jsou mezigalaktického původu, řídí vesmírnou válku, apod. je to spíše schizofrenie staršího věku (vzniká zhruba ve věku 18-24 let)
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 04. 07. 2020 13:16
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Už minule, když jsem psal o "Deagel report" a jejich predikci masivní redukce populace, měl jste podobný jedovatý žblept…
Víte, dost lidí o tom přemýšlelo: "Co oni vědí a my ne?"… (Tak třeba předpokládali tu Epidemii Coronavirus a ona nebyla tak špatná, jak se domnívali…? V tom lepším případě…) Jednodušší lidé si jen řeknou: "Je to nesmysl", a nepřemýšlí o tom. Zlý šmejd ale řekne: "Běžte se léčit". Máte nesprávné myšlení nebo věříte něčemu nežádoucímu? Zavřou vás bez soudu a s celým dalším myšlením to z vás vypráškují… Totalitní režimy to dělaly disidentům… I kdyby nic jiného, je to ad-hominem argumentační faul…
Mimochodem, někdo také přednášel někde v CIA (nebo DOD?) o tom, že budou mít vakcínu i na "Religious Fundamentalism"… Věříte něčemu nežádoucímu? Jste muslim nebo křesťan? Bill Gates vám na to píchne injekci a budete poslušná a tupá materialistická ovce, jeho slovy "normal person"… To jako že mají nebo uvažují i o Vakcíně na Víru, odstranění Víry pomocí genetické manipulace… Je to už asi dost stará přednáška a jestli to ještě nezavedli, asi to byl nesmysl, ale ukazuje to, že i toto někdo vážně uvažoval… (Video třeba https://youtu.be/jRg41D8SOq0 … Tady to rozporují jako hoax: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-gates-fundamentalists-penta-idUSKBN22P35M , že to nebyl Bill Gates… Je to asi jedno, jestli to byl nebo nebyl Gates… Ale to video bylo na internetu ještě před tím, než byly moderní technologie na falšování videa, ale je možné, že to celé hráli jako herci…) Je dost možné, že to pustili schválně jako HOAX na diskreditaci "anti-vax movement"…
Ale to, co jsem psal minule, není usuzováno na základě nějakých videí, ale po přečtení vědeckých PDF o té plánované vakcinaci a pár celkem seriózních článků, z nichž relevantní je především, kdo za tím vývojem stojí, což se dá ověřit i z dalších zdrojů… Pokud přesně ta samá organizace (NIAID) nejdřív platí a organizuje výzkum přesně tohoto typu Coronavirus a dalších ve Wuhanu, a pak má i hned předem připravenou vakcinaci, a když se proti tomu zvednou protesty, tak to přehodí jako na "Oxford" ale jsou tam jako spoluautoři a je to stejná metoda, tak to je minimálně podezřelé… (V lepším případě si jen přehodili ten Patent jinam, pokud to v USA nelze patentovat, když to je vládní organizace…?) A když Coronavirus poškozuje plíce pomocí "Cytokine Storm" obranné reakce imunitního systému a oni jenom dokáží, že po téhle vakcinaci nedochází k poškození plic, protože imunitní systém si zvykne na tenhle jejich doplněk z H.I.V. ke Coronavirus, a takto vakcinovaný člověk ten Coronavirus dál šíří (a naopak ještě lépe to šíří, protože předtím, když byl za 14 dní nemocen, tak to šířit přestal, protože pak byl v nemocnici), a zároveň je známo, že tuhle genetickou manipulaci zkoušeli i s jinými viry, je evidentní, že imunitní systém takhle vakcinovaného člověka nebude reagovat na tenhle nový typ virů…
I kdyby to byl mylný dojem, tak ale masivně nasazovat očkování lze jenom poté, co bude dobře vyzkoušené, jaké má případné negativní vedlejší účinky, (protože většina očkování má negativní vedlejší účinky, třeba Alergie nebo Autismus a další), a bez takových testů to nasazovat hromadně a povinně je buďto Hloupost, nebo spíš Zrada…
S tím rokem 2021… Pokud chtějí v USA v "Operation Warp Speed" co nejrychleji chaoticky naočkovat celou populaci někdy letos v listopadu, a západní Evropa už si také objednala stamiliony kusů téhle vakcíny, tak bude chvíli trvat, než to zafunguje a poškodí to imunitní systém, takže tu druhou Epidemii pak spustí zřejmě někdy v příštím roce…
A právě nebo především proto si myslím, že je s tím potřeba něco dělat ještě letos a že napřesrok už bude pozdě bycha honit… Ani se netěším, že bych si pak mohl myslet: "já vám to říkal"… Je to logicky zdůvodnitelné a je potřeba, aby se za nás postavili nezkorumpovaní Lékaři a Vědci, jinak máme asi dost smůlu…
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 04. 07. 2020 17:48
Předmět: Re: Boží soudy pro rok 2021?

Ad poslední věta: "…je potřeba, aby se za nás postavili nezkorumpovaní Lékaři a Vědci, jinak máme asi dost smůlu…" Podepisuji do puntíku, pane Semi! Lékařů a Vědců, s velkým L a s velkým V, těch je vám velmi potřeba! Jinak máte asi dost smůlu.