Téma: Časopis Nota Bene končí

Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 19. 11. 2018 18:18
Předmět: Časopis Nota Bene končí

Navigace: link | přehled | fórum
Dozvěděl jsem se, že končí vydávání evangelického časopisu pro mládež Nota Bene. Co si o tom myslíte? Já si myslím to, že když něco neslouží k Boží slávě, tak to přirozeně nevydrží. (Podle mne) je dobře, že tento škodlivý časopis zanikl. Objektivně má být důvodem nezájem mládeže o časopis. Myslím si, že mládež chce slyšet jasné postoje, se kterými přirozeně ve svém věku konfrontuje svůj názor. Nota Bene byl časopis velmi liberální, bez definovaných hodnot, bez zřetelných názorových postojů. Mládeži vlastně neměl co říct.
Také v tom vidím dobré znamení, že naše křesťanská mládež není až tak zkažená, když sama takové periodikum přirozeně vyselektovala z českobratrského evolučního procesu.
A jak to vidíte vy?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 19. 11. 2018 20:56
Předmět: Re: Časopis Nota Bene končí

Pokud je to tak, mám z toho velkou radost! Pán Ježíš buď pochválen, že na nás shlédl a smiloval se nad naší zpronevěřilou denominací!
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 22. 07. 2022 17:44
Předmět: Re: Časopis Nota Bene končí

K tomuto dialogu mám jedno jediné slovo: fuj!
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.rch.o2.cz )
Kdy: 27. 07. 2022 22:10
Předmět: Re: Časopis Nota Bene končí

Já mám zas jediné slovo na Cajthamla: hnusný donašeč, který se neštítil napsat dopis na mé pracoviště, protože se cítil být "uražen". Odpustil jsem , pro lásku Boží. Slíbil jsem také, že se zdejších stupidních debat s ním již zúčastňovat nebudu, proto tak nečiním ani neplánuji činit. Má nadřízená, ač nevěřící jen nevěřícně kroutila hlavou nad jeho oplzlými konstrukcemi. Udělal jsi tady z toho smetiště Ty blbečku.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 28. 07. 2022 09:19
Předmět: Re: Časopis Nota Bene končí

To je zase výtok špíny a nadávek, Jiří Poláku. :-)
Mnohokrát jsem vás předběžně varoval, že vaše zdejší chování extremistické a homofobní bude třeba řešit podnětem ve vaší škole, pokud toho nenecháte. Měl jste z mých upozornění jen posměch a nezabrzdil jste ani v nejmenším. Do té doby, než jsem na podzim loňského roku podnět skutečně podal. Ještě teď se nestačíte divit, ale já se vám divím, že se divíte. Svědčí vaše divení o velké míře zpozdilosti a šokující neochotě uvědomit si svou roli a svou odpovědnost.
Vždycky budu klást na první místo elementární bezpečí vašich žáků před prospěchem vás, Jiří Poláku. Vaši žáci jsou křehké bytosti v konstitutivních letech, na škole jsou vydané vaší mocenské asymetrii, protože jste učitel, máte větší páky, větší možnosti, větší sebejistotu, větší prostor. Vaši žáci, jejichž sexualita a sebevědomí se teprve konstituují, si zaslouží něco jiného než být vydáni napospas nekompetentnímu a agresivnímu homofobovi, který neumí nebo nehodlá pracovat s validními informacemi, nerespektuje vědecké poznání, hrubě napadá celé skupiny společnosti s vrozenou sexuální dispozicí, tenduje ke konspiračním a extremistickým interpretacím společenských procesů. Svým formálním vzděláním, etickým kodexem vašeho pracoviště i svou odpovědností pedagoga byste měl být veden k úplně jiným postupům než k těm, které opakovaně a dlouhodobě považujete za možné si dovolovat. To, co zde píšete v tomto duchu, je od učitele samo o sobě nepřijatelné a není nejmenší důvod myslet si, že vaše postoje a manýry si necháváte výhradně pro evangnet. Pustit podobného agresivního homofoba a konspirátora do školství v pozici učitele je stejně moudré jako nechat vlka v masně. Děti, které se nedovedou bránit a mají i bez vás dost potíží se svou sexualitou, nebo ty potíže brzy mít budou, si podobný výkon pedagogické odpovědnosti, jaký jim můžete nabídnout vy, prostě nezaslouží. Sám mám dvě dospívající děti a možnost, že by je učil nějaký podobně se projevující Polák, se mi jeví jako něco otřesného.
Ředitelka vaší školy s vámi můj podnět projednala, nevím, do jaké míry úspěšně. Co zde píšete, svědčí o tom, že jste i při dlouhém odstupu pochopil smysl mého podání zcela podprůměrně. V případě, že by se situace nadále nezměnila ani neposunula, nezbylo by mi nic jiného než intervenovat opět. Konstatuji, že vaše působení ve školství představuje minimálně stejný problém jako působení soudružky Marty Semelové a Lubomíra Flákance Volného.