Téma: Časopis Nota Bene končí

Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 19. 11. 2018 18:18
Předmět: Časopis Nota Bene končí

Navigace: link | přehled | fórum
Dozvěděl jsem se, že končí vydávání evangelického časopisu pro mládež Nota Bene. Co si o tom myslíte? Já si myslím to, že když něco neslouží k Boží slávě, tak to přirozeně nevydrží. (Podle mne) je dobře, že tento škodlivý časopis zanikl. Objektivně má být důvodem nezájem mládeže o časopis. Myslím si, že mládež chce slyšet jasné postoje, se kterými přirozeně ve svém věku konfrontuje svůj názor. Nota Bene byl časopis velmi liberální, bez definovaných hodnot, bez zřetelných názorových postojů. Mládeži vlastně neměl co říct.
Také v tom vidím dobré znamení, že naše křesťanská mládež není až tak zkažená, když sama takové periodikum přirozeně vyselektovala z českobratrského evolučního procesu.
A jak to vidíte vy?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 19. 11. 2018 20:56
Předmět: Re: Časopis Nota Bene končí

Pokud je to tak, mám z toho velkou radost! Pán Ježíš buď pochválen, že na nás shlédl a smiloval se nad naší zpronevěřilou denominací!