Diskuze k článku: Krize Českobratrské církve evangelické a jak z ní ven?

Je ČCE v hluboké krizi? Pokus o analýzu vystřelený z koltů hluboce zavěšených - hříchy farářů i laků, opovržení společnosti, hříchy vlastní i cizí. Je to pravda, nebo není? A jestliže ano, jak z toho ven?

Téma: Komentář br. Vokouna etc.

Od: Kazatel ČCE Martin Grombiřík <>
Kdy: 13. 11. 2008 12:04
Předmět: Komentář br. Vokouna etc.

Navigace: link | přehled | fórum
K tomuto textu se vyjádřil i br. f. Jaroslav Vokoun, viz http://coena.edunix.cz/komentare/je-cce-v-krizi. Jinak ještě pár vlastních myšlenek k uvedenému textu:
Předem podotýkám, že s řadou nadnesených tezí souhlasím protože víceméně odpovídají současnému stavu věcí. Ovšem přestože je autor textu o 14 let starší než já, nemohu se ubránit určitému dojmu psaní s vervou "rozhněvaného mladého muže", se kterou kolega Molnár ze své pomyslné ideální církve vymetá kde koho - pryč s introverty ale pryč i s extroverty, pryč s "vyžírkami", které chtějí parazitovat na církevních restitucích, ale i s farářskými "příštipkáři", kteří se živí civilním zaměstnáním, s amorálními i moralistickými kazateli apod. Snad mu v ní alespoň někdo zůstane.
Jakožto jedna z "potrefených hus" se rovněž nemohu ubránit jistému úsměvu nad povrchním odsudkem "liturgování" - budiž, možná je problém v chybějící či nedostatečné komunikaci mezi jednotlivými proudy uvnitř církve a tím pádem i na naší straně, ačkoliv na mne z určitých typů reakcí dýchá spíše dojem úsloví o bití psa a holi.
Po povrchu (ať působí jakkoliv obsáhle a úderně) podle mne klouže i většina zbylého textu - jedná se o kritiku forem a jevů, nikoliv obsahů a podstat. Pokud je podle mého soudu ČCE v nějaké krizi (a obávám se, že tomu tak je), jde především o krizi duchovní, onen "soud" (krisis), který prověřuje co z našich základů je skála a co je jen písek. A kořeny je třeba hledat hlouběji než jen v komunismu a polistopadovém vývoji. Signifikantní byl v této souvislosti např. můj dojem z posledního farářského kursu na téma "evangelická identita" - jako prvky identity nám byl nabízen kde kdo, Kalvínem počínaje a Masarykem, Rádlem či Hromádkou konče. Nepadla však ani jedna věta o tom, že základní identitou evangelíka takového či makového je především Ježíš Kristus. To odráží i stav členské základny, kde člověk najde mnoho osob, které by klidně označil etiketou "dobrý evangelík" (obhájce "těch správných" tradic a pořádků), nicméně s označením "dobrý křesťan" by poněkud váhal (podotýkám, že já sám se za dobrého křesťana nikterak nepovažuju). A tato krize má jiné markery, než "početní a finanční stav". Odstrašujícím příkladem pro nás budiž současná duchovní situace nejmenované náboženské společnosti, která vznikla s velkou slávou nedlouho po naší církvi.
A opravil bych ještě drobnou faktickou chybku - naše církev není jediná "spravedlivá", která překotně nenavyšuje stavy duchovních kvůli restitucím (pominu-li trik s pastoračními asistenty, i když já mám zrovna na sboru člověka, kterého bych takto zaměstnal s klidným a čistým svědomím). Bohužel se podle mých informací takto férově chovají především denominace, které mají podle mého názoru ještě vysoký potenciál oslovit lidi a případný přítok financí by v tomto případě nebyl jen infusí do nabalzamované duchovní mrtvoly.
Od: Kazatel ČCE Jan Kupka <>
Kdy: 17. 11. 2008 19:29
Předmět: Re: Komentář br. Vokouna etc.

Po přečtení článku, který ve mně nejprve vzbudil určité naděje o trefném pojmenování nemocí naší církve, jsem byl, přiznám se, trochu zklamán. Ke cti autora slouží, že se o to alespoň pokusil, nicméně článek mi přišel trochu zmatečný. Někdy jsem vřele souhlasil, jindy jsem moc nepochopil, o čem je řeč. S čím jsem opravdu vřele souhlasil byla pak reakce br. Vokouna, stejně tak i poznámka br. Grombiříka: je-li v naší církvi nějaká krize, pak krize duchovní. Tu se snažíme zakrýt různými novotami v praxi, ale duchovní prázdnota přesto někde zůstává a žádná praxe ji nenapraví. A kde chybí jasná víra, ze které jsme schopni vydat počet, tam chybí i kázeň všeho druhu a především věro-hodnost. Obnova má tedy začít z prostřed sboru a to fundamentálním zvěstováním evangelia.
Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 17. 11. 2008 21:20
Předmět: Re: Komentář br. Vokouna etc.

Domnívám se ale, bratře faráři, že bratr Tomáš Molnár právě toto velmi jasně vyjádřil, naopak právě on se ohrazoval (ne bratr Vokoun) proti zakrývání duchovní prázdnoty vnějšími, formálními inovacemi. Bratr Vokoun, stejně jako bratr vršovický kurátor, se spíše snažili olámat Tomášovu článku ostny poukazem an to, jak u nic je to všechno fajn.