Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 02. 2020 20:29
Předmět: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE

Ladislav Cajthaml: ano, pokud čtete evangelia takto výběrově, jak jste zde předvedl, "spí, hladoví", jistě není uvažování o Trojici potřebné. Ale učedníci s ním zažili také to, že rozmlouval na hoře s Eliášem a Mojžíšem, že jim u poslední večeře říkal: "toto je mé tělo…", zažili ho vzkříšeného. Aby popsali tyto své zkušenosti, nemohli se bez metafyzických výpovědí obejít. A už tady nakročení k pojmu "bohočlověk" nepochybně je. - Že jsou synoptická evangelia cezená přes víru prvotní církve? No jistě. Každý text je zaujatý. Jiné svědectví nemáme. A vy byste ho rád cedil svou racionalismem? To jste mu určitě vzdálenější než čtení zbožné.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód