Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: POHLED NA SVĚTOVÝ POLITICKÝ SYSTÉM - odpověď br. H. v. d. R. O.

Od: Anonym: Bohemian Anonymus <> ( ---.chello.upc.cz )
Kdy: 20. 07. 2006 22:12
Předmět: POHLED NA SVĚTOVÝ POLITICKÝ SYSTÉM - odpověď br. H. v. d. R. O.

Vážený a milý bratře,
I já, podobně jako mnoho dalších lidí bojuji tvrdě o skývu chleba vezdejšího, i já překonávám určité své slabosti,nemoci a omyly, potýkám se s katastrofálními mezilidskými vztahy, atd.
Vzdor tomu jsem si jist tím, že uskutečňování království Božího v tomto světě není odtrženo od reality, a má svůj smysl jen !! v tomto duálním světě, kde dobro a zlo proti sobě svádějí neustálý zápas. Jistě není v našich silách změnit tento svět který je pod vládou Zlého - to může jen náš Pán, ale uváděním v život Božího království máme šanci měnit svět v omezené míře, např. získáváním lidí pro Krista. V podstatě jde o to, aby v našich životech rozhodoval náš Pán - a ne naše omyly.
V Božím světě, kam zlo již nebude mít přístup, je Boží království již dokonale realizováno : neboť Boží přítomnost, která dokonale vyplňuje nebeskou realitu nám dá jinou možnost : příležitost k nepřetržitému chválení Boha.
Pokud jde o můj pohled na politiku : žádný politický systém není pojistkou proti vzniku diktatury, demokracii nevyjímaje. V sousedním Německu vznikla diktatura parlamentní cestou z výmarské republiky; v poválečném Československu tomu bylo podobně - tedy diktatura nemusí nutně vzniknout ozbrojeným bojem, jako tomu bylo např. v Rusku. Nejdříve musí vzniknout diktatura vnitřní revolucí, totiž v myslích lidí - např. pomocí nejrůznějších davových manipulací, které samozřejmě demokracie nikomu nezakazuje !!! A právě tehdy, když je diktatura v myslích lidí přijata - je demokracie poražena svými vlastními zbraněmi. Jen následování Krista nás činí imunními vůči jakékoli manipulaci.
A protože si tyto skutečnosti uvědomuji, nemohu s dobrým svědomím jít k volbám - protože pak bych měl i duchovní spoluzodpovědnost za následky, které nemohu dopředu nijak předvídat. Držím se doporučení apoštola Pavla , totiž : že vše, co není z přesvědčení je hřích (Ř14 : 23). Samozřejmě mám plné porozumění i pro jiná pochopení reality a z toho plynoucí jiné postoje.
S přáním Kristova pokoje
Bohemian Anonymus

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód