Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

Od: Anonym: Lubos Tefr---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 12. 2011 12:53
Předmět: Re: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání – úpadek 60% pro ČCE

Vypočteme-li podíl všech věřících z počtu těch co údaj o víře uvedli, dojdeme k téměř shodnému číslu (okolo 35%), z toho vyplývá, že počet věřících se nějak výrazně nemění. Ovšem co se statistikou vyloženě „zacvičilo“ je těch 700 tisíc věřících (předpokládám, že se jedná převážně o křesťany), kteří se necítí příslušníky žádné církve. Ještě budou zajímavé počty dalších církví, pokud další církve jako pravoslavní a Svědkové Jehovovi nezaznamenají větší pokles, tak církve Českobratrská církev evangelická a Československá církev husitská ztratí charakter „střední velikosti“ a vedle dominantní římsko katolické, budou zde jen malé církve s řádem desetitisíce.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód