Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 15. 09. 2011 11:36
Předmět: Poslání našich sborů a základní informace o nich

Kvůli akcích a informacím pro širokou veřejnost jsme se v našem libeňském sboru pokusili zformulovat poslání našeho sboru a stručnou základní informaci o něm. Tyto formulace pak užíváme mj. na letáčky při různých akcích pro veřenost, na vývěskách a na webových stránkách. Předkládám je k Vašemu případnému posouzení, k diskuzi, k inspiraci nebo pro to, abyste i Vy napsali, co užíváte Vy.
POSLÁNÍ SBORU:
Posláním našeho sboru je sdílet a šířit křesťanskou víru, naději a lásku tak, aby lidé byli inspirováni k přijetí křtu, k prohlubování duchovního života a ke křesťanské službě ve světě i ve sboru.
ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ SBORU:
S ostatními křesťany sdílíme víru v Boha – tajemného původce vesmíru i našeho světa, a zároveň laskavého průvodce těch, kteří jsou vůči němu s důvěrou otevřeni.
S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru v Ježíše Krista, který byl a stále zůstává jedinečným Božím ztělesněním ve světových dějinách.
A do třetice: S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru ve stále pokračující Boží působení v našem světě a v lidských srdcích.
Jako evangelíci svou křesťanskou víru prožíváme, sdílíme a snažíme se šířit v protestantském zabarvení – tedy s důrazem na stále živou inspiraci a autoritu Bible, prostě a neobřadně, v mnoha ohledech moderně a dynamicky.
Českobratrská církev evangelická je církví protestantskou, vycházející z české a evropské reformace. Podle posledního sčítání lidu se k Českobratrské církvi evangelické hlásí 117.000 občanů České republiky.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód