Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Komu vadí nedělní škola?

Od: Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
Kdy: 09. 11. 2008 15:44
Předmět: Re: Komu vadí nedělní škola?

Někdy se mi zdá, že právě diskuse o tomto obsahu je tabu, proto jsme odsuzováni k bezradnosti. Jakoby obsah byl (či měl být) prostě každému jasný, a když ne, tak je to s jeho vírou divné. Nemluvím o výrocích či dokonce spisech potřeštěnců. I jinak zajímavá a podnětná kniha Hanse Waldenfelse FENOMÉN KŘESŤANSTVÍ (ISBN 80-7021-329-9) je poznamenána tím, že autor úvodem postuluje: "Křesťanství není mrtvé, avšak v současné společnosti stále více ztrácí normativní sílu". Zní to nejen jako protimluv (ačkoliv si nemyslím, že silou křesťanství musí být vytvoření celospolečensky přijatého komunikačního rámce), ale především je otázka po "vyžilosti" křesťanství úvodem vyloučena, nemůže být proto hledána poctivá odpověď. I křesťan si musí umět položit otázku, zda současný stav křesťanství nemůže být důsledkem toho, že něco podstatného umřelo. Ne-li, ono se to pak mnohem svobodněji prokáže samo.
Důsledkem je, že o obsahu se nemluví, pouze o formách a prostředcích. Myslím (a tímto se o to také pokouším), že bychom měli např. edukativní složku víry, především obsah této edukace, předložit veřejné diskusi. Co přijímáme jako dar z hůry, a co je třeba kultivovat a rozvíjet? Takový J. A. Komenský se vůbec nežinýroval mluvit o potřebách určitého vzdělávání a tréninku v dovednostech, např. kazatelských, zatímco my dnes o těchto věcech mluvíme stydlivě, jako by vše podstatné je nebo není nositelům víry a církevních funkcí prostě dáno. Z theologických učebnic české protestantské provenience vždy čiší stejný ostych hovořit o vzdělávání tam, kde má být víra.
Ale je třeba říct, že se Kalich (http://kalich.evangnet.cz) zase jednou ukázal: na trh přišla vynikající pomůcka pro přiblížení dobového pozadí Bible přeškolním a mladším školním dětem velmi sympatickou, vkusnou a přístupnou formou. Vřele doporučuji, třeba jako dárek k vánocům (soukromý, sborový): Lidé Bible, ISBN 978-80-7017-110-3). Tato pomůcka může jeden z obsahů n. š. docela dobře definovat: naučit být děti kompetentní, samostatné při četbě a vnímání Bible. Jeden z obsahů, další mohou následovat.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód