Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: vyznání víry

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 28. 01. 2020 18:19
Předmět: Re: vyznání víry

Asi nemusí věřit…
Někde jsem to také četl, ale nevzpomenu si, asi…
Je to třeba i v druhé knize rukopisů z Nag Hammadi str. 133, "Svědectví Pravdy" (překlad z koptštiny) :
Vždyť Syn člověka vzal na sebe jejich prvotiny, sestoupil do podsvětí a učinil mnohé mocné skutky. Vzkřísil tam mrtvé a vládcové temnoty na něj žárlili, protože na něm nenalezli hříchu.
V poznámce pod čarou je k tomu odkaz na 1Pt3:18-20
V knize "Neznámá Evangelia, Novozákonní apokryfy" je o tom v tzv. Nikodémově Evangeliu 7.3.4 asi šest stran textu (344-349), a kus dál poznámky o odlišnosti rukopisů… Píše o temnotě Hádes, kam jako velké světlo sestoupil Ježíš Kristus, a pak zas jak vystoupil a vyvedl odtud mnohé Patriarchy, prý tam byli snad všichni kromě Henocha a Elijáše… (jenže tahle "pohádková evangelia a legendy" pak nevzali do Kánonu…)

Jinak si ale myslím, že to ohnivé "peklo" si vymysleli talmudisti až po novozákonní době, a antická církev to od nich převzala… V evangeliu se píše spíš o "nejzazší temnotě" - viz http://bible.pialpha.cz/b?f=skripeni třeba Mt8:12
Třeba čerty Západ vůbec nezná a ani jsem pro to nenašel slovo v angličtině, to zas pochází zřejmě ze slovanských pohanských legend, které nám tady nechali nejspíš andělé na etnickou ochranu…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód