Bible kralická - Mt 8,12

Mt 8,12 Ale synové království vyvrženi budou do temností zevnitřních. Tamť bude pláč a škřipení zubů.