Bible kralická - 1Pt 3,18-20

1Pt 3,18 Nebo i Kristus jedinou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa z strany těla, ale obživen z strany Ducha.
1Pt 3,19 Skrze něhož i těm, kteříž jsou již v žaláři, duchům přicházeje kázával,
1Pt 3,20 Někdy nepovolným, když ono jednou očekávala Boží snášelivost za dnů Noé, když dělán byl koráb, v kterémžto málo, to jest osm duší, zachováno jest u vodě.