Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: (ne)diskuse

Od: Kazatel ČCE Jiří Tengler <>
Kdy: 29. 12. 2017 01:20
Předmět: Re: (ne)diskuse

Utíkáte před mými otázkami, protože neudržíte myšlenku, nebo ze strachu?
Navíc pokračujete ve svém zkreslování. Materiál synodu jste nejspíš četl nepozorně, neboť rozhodně netvrdí: víme, že nic nevíme. Naopak velice jasně říká, co víme: že dřívější postoj k homosexualitě jako k hříchu je překonaný.
Samozřejmě, že analýzu vnitorcírkevního mínění nemám. Ze svého okolí ale vím, že materiál moc velký rozruch nevyvolal, někteří jej odmítli, někteří přivítali. Troufám si tvrdit, že jakožto dokument synodu má přeci docela velkou vypovídací hodnotu o smýšlení v církvi. Synodálové byli zvoleni po celé církvi, mnozí z nich byli s odstupem času zvoleni znovu, nikdo jim za jejich hlasování o příslušném dokumentu důvěru nevzal.
Je pochopitelné, že se mínění lidu občas rozchází s názory jeho zástupců. Jenže pokud chcete bezmyšlenkovitě šermovat tímhle tvrzením, můžete jeho asbolutizováním zpochybnit cokoliv. Kdybych uplatnil tutéž logiku na poměry u vás na Slovensku: synoda ECAV 2013 přijala "Vyhlásenie o manželstve a rodine", ale jelikož vašimi slovy není jisté, že "dokument vasho gremia hovori za vatsinu ludi v cirkvi", tak nelze ani tvrdit, že většina evangelíků pod Tatrami manželství uznává. Nějaký oficiální dokument podle vás nic nevypovídá. Nebo snad máte nějaký průzkum? (Či se opíráte o referendum, které mělo rodinu deklaratorně podpořit, ale bylo neplatné?)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód