Odpověď na příspěvek: Re: Dal jim uši aby neslyšeli

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 06. 2021 12:22
Předmět: Re: Dal jim uši aby neslyšeli

Napíšu k tomuto ještě poslední, a pak už vás nechám, ať se točíte ve svém kruhu běsnění sám. Ke "znamením na Slunci" říká Ježíš, jak jistě víte (L 21,25nn): "Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Pro mne je důležitý ten závěr. "Napřimte se a zvedněte hlavu." Pro křesťany výzva k naději. Vašich výhrůžek se nelekám.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód