Historie kazatelů na sboru ČCE HOŘICE v Podkrkonoší

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
2. 2. 1888 28. 7. 1917 f František Dvořák farář
1. 11. 1921 21. 2. 1926 f František Novák vikář
1. 9. 1926 31. 8. 1927 f Josef Bohumil Souček vikář
1. 8. 1927 30. 9. 1928 f Josef Jeschke vikář
1. 10. 1928 31. 7. 1931 f Josef Jeschke farář
1. 12. 1931 14. 8. 1932 f Bedřich Henych vikář
15. 8. 1932 30. 4. 1961 f Bedřich Henych farář
1. 9. 1968 31. 7. 1982 f Josef Koláčný farář
1. 9. 1987 31. 7. 1995 f Ivan Ryšavý farář; 1989-90 Nový Bydžov
1. 8. 1996 31. 8. 1998 j Jan Halama jáhen; 0,5 úvazku
  • Aktualizace: 09. 09. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus