Historie kazatelů na sboru ČCE DOLNÍ BĚLÁ

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 7. 1930 30. 6. 1945 d Josef Zachatý diakon
1. 4. 1944 30. 8. 1944 v Miroslav Zástěra diakon
1. 7. 1948 27. 2. 1957 f František Hašek diakon
28. 2. 1957 28. 2. 1957 f František Hašek vikář
1. 3. 1957 4. 6. 1989 f František Hašek farář
1. 7. 1991 31. 3. 1996 f Ladislav Szabó diakon/jáhen
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus